Connect with us

Aktuality

Zo zahraničia nevolilo ešte vyše 60 percent zaregistrovaných. Zostáva im už len pár dní

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo pred tromi dňami informáciu, že približne 61 percent zaregistrovaných voličov na voľbu poštou, doteraz nehlasovalo. Ministerstvo zároveň pripomína, že na odoslanie a doručenie návratnej obálky ostávajú už len necelé dva týždne. Lehota na podanie žiadosti o opakované zaslanie volebných materiálov do zahraničia zas uplynie už túto  stredu 20. septembra.

Published

on

Reklama
Reklama

Pre voľbu poštou sa zaregistrovalo 72 993 voličov. Ministerstvo do minulého týždňa zaregistrovalo 28 500 návratných obálok od voličov z cudziny. „Hlasovací lístok voliča bude započítaný v prípade, že návratná obálka bude doručená do podateľne Ministerstva vnútra SR na Drieňovej 22 v Bratislave najneskôr do piatka 29. septembra do 12. hodiny. Volič ju môže zaslať zo zahraničia ľubovoľne – poštou aj kuriérskou službou. Môže ju zaslať aj zo Slovenska alebo ju osobne doručiť do podateľne MV SR na Drieňovej ulici 22 v Bratislave do zákonného termínu,“ pripomínajú predstavitelia ministerstva.

Odoslanie hlasovacieho lístka by si voliči nemali nechávať na poslednú chvíľu vzhľadom na dlhšie doručovacie lehoty z niektorých vzdialenejších štátov.

Ministerstvo vnútra všetkým zaregistrovaným voličom odoslalo do zahraničia potrebné materiály na hlasovanie. V prípade, že pôvodná zásielka sa ministerstvu vnútra vrátila ako neprevzatá, respektíve nedoručená, voliči dostávajú o tom upozornenie prostredníctvom emailovej notifikácie. Následne môžu požiadať o opätovné zaslanie materiálov a zároveň majú možnosť zmeniť adresu na doručenie.

Potrebné je prihlásiť sa do webovej aplikácie pre voľbu poštou a kliknúť na Žiadosť o opakované zaslanie materiálov na hlasovanie, posledný možný termín pre podanie žiadosti cez aplikáciu je 20. september. Webová aplikácia je dostupná na odkaze https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Volby/.

Reklama

Opakovaná zásielka sa odosiela voličovi jeden, maximálne dva pracovné dni po podaní žiadosti. „Odporúčame, aby voliči sledovali svoju mailovú schránku, do ktorej im príde informácia o podacom čísle zásielky, pomocou ktorého môžu sledovať, kedy môžu zásielku očakávať na určenej adrese. V prípade služby POSTE RESTANTE sa adresátovi uloženie zásielky na pošte neoznamuje a je potrebné, aby si priebežne overoval jej doručenie na príslušnej pošte. Volič dostáva okrem návratnej obálky aj obálku na hlasovanie, pričom je nevyhnutné použiť obidve. Hlasovací lístok je potrebné vložiť do obálky na hlasovanie a zalepenú hlasovaciu obálku zas do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“. Každá návratná obálka musí obsahovať iba jednu hlasovaciu obálku. Zalepené návratné obálky viacerých voličov môžu byť v ľubovoľnom počte zaslané v jednom balíku,“ informuje ministerstvo.

Voliči s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí nestihnú včas zaslať návratnú obálku alebo ju vôbec neodošlú, majú možnosť voliť v deň volieb na území SR. Hlasovať môžu v obci trvalého pobytu. Vo volebnej miestnosti mimo miesta trvalého pobytu možno hlasovať na základe hlasovacieho preukazu. Potrebné je predtým najprv zrušiť registráciu o voľbu poštou a následne požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu. Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, môže hlasovať len poštou.

red/TS MV SR

Populárne články