Connect with us

Názory a komentáre

Komentár: Je dôležité hovoriť pravdu a celú

Prvé tohtoročné zastupiteľstvo bolo búrlivé najmä pre parkovaciu politiku, ale zaujímavá bola i diskusia o schválenom rozpočte Mesta Piešťany a jeho zákonnosti, či nezákonnosti.

Published

on

Reklama

Obyvatelia, ktorí vystúpili vyjadrili svoju nespokojnosť s množstvom vecí smerom k parkovacej politike, ale i iným témam. Niektoré sú riešiteľné, niečo bude problematickejšie. To, že parkovaciu politiku bude treba upravovať a korigovať, si od začiatku práce na nej uvedomuje primátor i poslanci a viac ráz to bolo povedané.  Podľa môjho názoru by to chcelo promptnejšie reakcie a riešenia.

Ešte dôležitejšie, nielen v tejto veci, je však hovoriť ľuďom pravdu. Potrebné je i pravdivo zareagovať  na nie úplne správne, či presne položenú otázku.

Reklama

Na zastupiteľstve sa jedna z vystupujúcich okrem iného opýtala: „Pán primátor, ja by som sa ešte chcela spýtať, pretože máme takú informáciu, že sami zamestnanci mestského úradu sa teda vzbúrili voči parkovacej politike. Najmä tí, ktorí dochádzajú z okolia a údajne spísali petíciu, ktorú ste odsunuli nabok a neboli ste ochotní to riešiť. Tak sa chcem spýtať, či aj toto je pravda?“

Reakcia primátora Petra Jančoviča: „Nie.“

Reklama

V dňoch po zastupiteľstve mi prišiel do emailu nasledovný obrázok.

Je z neho zrejmé, že zamestnanci sa postavili proti tomu, aby museli platiť abonentské karty v cene 400 eur, ak nebývajú v Piešťanoch. Je zrejmé, že nejde o petíciu, ale o požiadavku zamestnancov a primátor aj navrhoval nejaké riešenie, s ktorým však nesúhlasili. Odpoveď nie, na otázku či sa zamestnanci vzbúrili a spísali petíciu, je teda pravdivá. V celkovom kontexte je však realita taká, že aj samotní zamestnanci sa postavili proti tomu, čo ich čaká v rámci novej parkovacej politiky a primátor to mal vysvetliť a priblížiť o čo išlo. Daný list zamestnancov som totiž nedostal len ja, ale i ďalší ľudia v Piešťanoch a už sa šíria informácie o tom, že primátor klame.

To nie je najšťastnejšie a na dôvere to nepridáva. Nielen primátorovi, ale vôbec samospráve ako takej. Preto si myslím, že treba reagovať v takýchto chvíľach komplexne a vytušiť na čo ľudia myslia, prípadne sa protiotázkou uistiť ako to myslia. Predíde sa tým množstvu nedorozumení i rečí…

Téma rozpočet a pravda

Na zastupiteľstve sa hovorilo aj o rozpočte pre rok 2024. Debata bola o tom, že ako sa ukázalo, pracovníci mestského úradu pri určení výšky príjmovej položky „Výnos dane z príjmov“ vraj omylom započítali dvojmo kompenzáciu dane z príjmov právnických osôb (pre výpadky dane z príjmov fyzických osôb kvôli navýšenému daňovému bonusu).

To spôsobuje, že rozpočet je umelo navýšený oproti prognózam približne o 1 milión eur. Ak by sa do rozpočtu zapojila prognóza v správnej výške, vyšiel by vysoko schodkový, čo je nezákonné. Primátor pri diskusii obhajoval postup samosprávy i nasledovnými slovami: „Chcem len povedať, že odvtedy sa zmenila prognóza a taktiež prišli aj vyššie podielové dane. V tejto chvíli je to už okolo 300 – tisíc v januári. To znamená, že tam je výrazný rozdiel…“

Aká je realita? Prognózy príjmov Mesta Piešťany z podielových daní fyzických osôb vrátane kompenzácie – navýšenie o časť dane z príjmov právnických osôb z dielne Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sa pohybovali vlani medzi číslami 12 923 179 eur a 13 129 378 eur. Ministerstvo financií prognózovalo pre Piešťany z podielových daní od 10 875 543 eur po 13 148 919 eur.

Januárová prognóza Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je 12 639 767 eur – viď tabuľka nižšie.

V realite je teda januárová prognóza Rady ešte nižšia ako akákoľvek prognóza z minulého roka, čo je v absolútnom protiklade so slovami pána primátora o navyšovaní prognóz.

Zostavovatelia rozpočtu Mesta Piešťany pre rok 2024 uviedli na strane príjmov položku Výnos dane z príjmov 14 208 649 eur. Ak by sa táto položka stanovila podľa najnovšej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, znamenalo by to schodok rozpočtu 1 514 882 eur.

Ak by sme zobrali februárovú prognózu Ministerstva financií SR, ktorá je 12 829 919 eur, je to nižšie číslo ako najvyššia minuloročná prognóza ministerstva z decembra, ktorá bola 13 148 919 eur a zároveň je to o 1 378 730 eur menej ako je naplánované v rozpočte pre rok 2024.

Otázka je, kde pán primátor dospel k dátam, ktoré by potvrdzovali jeho slová o zvýšení prognóz a čo s čím porovnáva. Ak sa vyjadruje, mal by sa vyjadrovať presne, aby nevznikalo podozrenie, že nehovorí pravdu… Hovoriť pravdu a celú, je neskutočne dôležité. Ak sa nebude hovoriť celá pravda, môže stať, že ľudia už nebudú veriť ničomu, čo človek povie…

Tomáš Hudcovič

Autor je vlastníkom portálu PNky.sk

Autor je poslancom MsZ Piešťany

Populárne články