Connect with us

Blogy

Blog T. Hudcoviča: Na juhu Slovenska pripravili pre obyvateľov sánkovačku. Možno tu však načerpať aj inú inšpiráciu

V uplynulých dňoch si mohli obyvatelia Nových Zámkov užívať sánkovačku, i keď po prírodnom snehu s oteplením hneď po vianočných sviatkoch, nezostalo ani chýru ani slychu. Pracovníci mestskej príspevkovej organizácie Novovital využili niekoľko mrazivých dní a pomocou dvoch snežných diel zasnežili Filerov kopec na Čerešňovej ulici. Deti i rodičia si tak mohli užívať zimné radovánky, na ktoré isto dlho nezabudnú.

Published

on

Reklama

 

Keďže dni sú stále pomerne krátke a deti do popoludnia v škole, pribudlo na kopci aj dočasné umelé osvetlenie. Prevažná väčšina obyvateľov sa z novinky v Nových Zámkoch tešila. Žiaľ vyskytol sa i prípad, keď zľadovatelý technický sneh spôsobil, že jedno z detí skončilo zo zlomenou rukou. Áno aj také situácie môžu nastať.

Reklama

Reklama

Prečo však píšem o tom, čo sa deje v Nových Zámkoch. Zaujal ma nápad, ktorý na juhu dokázali zrealizovať. Žiaľ v Piešťanoch sa nejako nedarí prísť s novými inšpiráciami, ktoré by sa podarilo pretaviť do reality. Veľmi často sa stretávame s pohľadom kompetentných zameraným na to, ako sa veci nedajú, miesto zamyslenia a snahy riešiť, ako sa veci dajú.

Môj názor je, že aj s malým množstvom peňazí sa dajú pre obyvateľov realizovať zaujímavé projekty, ktoré ich potešia a vytvoria pozitívnu atmosféru v meste. Príkladom toho ako sa v Piešťanoch veci nedajú sú udalosti okolo mobilnej ľadovej plochy. Hoci Mesto Piešťany má vlastnú, už niekoľko rokov ju nikde nepostavilo. Tento rok sa ponúkol mládežnícky hokejový klub, že plochu, ktorú si vlani kúpili postavia pri zimnom štadióne, alebo inde v meste. Od samosprávy chceli len súčinnosť a vhodný pozemok. Náklady na prevádzku chceli pokryť vďaka podpore sponzorov. Ako to dopadlo? Žiaľ štandardne sme sa od predstaviteľov Mesta Piešťany dozvedali len ako sa veci nedajú… a tak plocha stojí pri Sĺňave. Žiaľ je to trošku od ruky a aj platba pri pravidelných návštevách niekoľko ráz do týždňa by sa vyšplhala do čísloviek, ktoré by dosť zaťažili rodinný rozpočet a nie každý si to môže dovoliť. Áno prevádzka niečo stojí, takže prevádzkovateľom nemožno vyčítať, že verejné korčuľovanie je spoplatnené.

Osobne mám s pred pár rokov skúsenosť s našou samosprávou pri zámere vybudovať diskgolfové ihrisko na okraji mestského parku. Žiaľ tiež som sa stretol len s tým, čo môže byť problém, bez väčšieho záujmu pomôcť s realizáciou projektu. Podobne dopadol aj zámer pre exteriérovú saunu na brehu Váhu. Keď sa na veci pozerá, len cez problémy, stala sa realitou v Spišskom Hrhove…

Aby som len nekritizoval, z drobných aktivít, ktoré nestoja veľa peňazí a potešia v uplynulom období podarili viaceré drobné investície prostredníctvom participatívneho rozpočtu. Ten sme rozbiehali v období rokov 2014 až 2018. Super by bolo, ak by sa pri týchto aktivitách Mesto Piešťany podieľalo na dlhodobej udržateľnosti zámerov. Je fajn na podnet občanov, alebo vďaka nim, niečo vybudovať. Starostlivosť však na svoje plecia musí prebrať samospráva. Pokiaľ daný zámer je postavený na verejnoprospešnej báze, nemožno čakať, že túto úlohu mesta budú do nekonečna suplovať občianske združenia.

Vrátim sa však k Novým Zámkom. Mesto má približne 36 000 obyvateľov a podobne ako Piešťany sa borí s úbytkom ľudí s trvalým pobytom. Dôvodom sú hlavne chýbajúce pracovné príležitosti, tie však majú ľudia pomerne blízko v Nitre, či smerom na Bratislavu.

O to viac ma zaujalo, o čo všetko sa stará mestská príspevková organizácia Novovital. Myslím, že Piešťany tu pre niektoré oblasti môžu načerpať zaujímavú inšpiráciu, napríklad pre mestskú správcovskú organizáciu pre športoviská, ale i pre to, ako sa dá mestský majetok využívať pre podnikanie a odbremenenie peňaženiek obyvateľov od platenia stále vyšších a vyšších daní. Zaujímavé sú tiež ceny, za ktoré Nové Zámky dokážu poskytovať služby svojim obyvateľom.

1. TERMÁLNE KÚPALISKO ŠTRAND
Štrand E. Tatárika v Nových Zámkoch ponúka svojim návštevníkom na ploche približne 8 ha pestrú ponuku možností trávenia voľného času. Termálna voda vyvierajúca z geotermálneho vrtu z hĺbky 1506 m dosahuje teplotu 52°C.

Návštevníkom slúžia – Veľký zážitkový bazén (50 m x 21 m, hĺbka od 1,1m do 2,0 m, teplota 26 °C), Rekreačný bazén (25 m x 12,5 m, hĺbka 1,5 m. teplota 28 °C), Zážitkový bazén (25 m x 22 m, hĺbka od 0,5 m do 1,2 m, teplota 30 °C), Kruhové detské bazény (hĺbka 0,60 m, 0,45 m a 0,30 m, teplota 30 °C), Detský bazén Slimák (atypický detský bazén pre najmenších v tvare slimáka s hĺbkou od 0,20 do 0,40 m, teplota 30 °C), Perličkový bazén (súčasťou je chrlič vody, 12 párov masážnych trysiek a perličkový kúpeľ, teplota 35 °C) a Tobogánový bazén (12 m x 9 m, hĺbka od 0,80 m, teplota 26 °C).  Aké boli minuloročné ceny? Celodenný vstup dospelý 12 eur, dieťa 8 eur, držitelia karty City Card dospelý 9 eur, deti, seniori, ZŤP 6 eur.

 

2. Relax centrum

Bazén v krytej plavárni má rozmery 25×12 m s hĺbkou od 1 m do 1,8 m. Súčasťou je aj výukový bazén 5×5 m a zrekonštruované sauny. Bývalé mestské kúpele boli postavené v roku 1964 a kompletne zrekonštruované v roku 1996. Ľavé krídlo budovy majú prenajaté súkromní podnikatelia, ktorí v týchto priestoroch prevádzkujú masážny salón, kaderníctvo, nechtové štúdio a cestovnú kanceláriu. Ďalej je tu fitness-centrum.

Vstupné na dve hodiny je pre dospelého  4,00 €, deti do 15 rokov, 2,00 €, rodinná vstupenka (2 dospelí + 2 deti do 15 rokov) 10,00 €, dôchodcovia a držitelia preukazu ZŤP 2,00 €. Prenájom bazéna / hod. 70,00 €.

3. Parkovací systém

Neprenosná parkovacia karta platiaca v celom meste pre akéhokoľvek záujemcu stojí 170 eur. Rezidentská parkovacia karta na prvé vozidlo na adrese  stojí 40 eur, na druhé 60 eur. Jednorazové parkovné v automate stojí 0,5 eur, pomocou SMS 0,65 eur a prostredníctvom mobilnej aplikácie 0,5 eur.

4. Dom kultúry

Viacúčelová budova v centre mesta slúži na premietanie filmov a uvádzanie divadelných predstavení, na koncerty, recepcie a prednášky. Kapacita veľkej sály je 400 miest. V budove sídli tiež turisticko informačná kancelária.

 

5. Cisársko kráľovská jazdiareň

​Areál vznikol pravdepodobne v poslednej tretine 18. storočia. Kasárne boli postavené v štýle klasicizmu, svoje architektonické znaky si zachovali dodnes. Historickú hodnotu nesie aj vstupná brána do areálu, postavená rovnako v klasicistickom slohu. V prvých desaťročiach 20. storočia boli kasárne obohatené o vojenskú jazdiareň.  Po roku 1968 boli do areálu nasťahovaní vojaci sovietskej armády. Po revolúcii v roku 1989 kasárne opustili a objekt s jazdiarňou sa stal majetkom mesta.

V roku 2006 bol zo strany mesta podaný podnet na pamiatkový úrad o zápis objektu jazdiarne do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Podľa výpisu z Pamiatkového úradu SR bola ôsmeho augusta 2007 budova jazdiarne vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Z hľadiska typologického druhu je pravdepodobne jediným zachovaným objektom svojho druhu na území SR. Unikátom je najmä konštrukcia strechy vytvorená ako kombinovaný drevno-oceľový systém o šírke 22 metrov a dĺžke 70 metrov. Pôvodná zachovaná strešná konštrukcia jazdiarne je najhodnotnejšou časťou objektu.

​Projekt na obnovu jazdiarne sa riešil viac rokov, no chýbali financie. Mestu sa podarilo získať nenávratný finančný príspevok keď Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu v rámci Regionálneho operačného programu (ROP) s názvom „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok.“ Z historickej Jazdiarne vyrástol kultúrny stánok, ktorý slúži kultúrno-spoločenskej a osvetovej činnosti.

6.  Športová hala Milénium

Viacúčelová športová hala Milénium bola slávnostne odovzdaná do užívania 29. 12. 1999. Je určená na športové a kultúrno-spoločenské využitie – hádzanú, volejbal, sálový futbal, aerobic, kalanetiku, usporadúvanie koncertov, plesov, valných zhromaždení akcionárov, výročných konferencií, vystúpenia tanečných a speváckych zoskupení.

V sektorovo i farebne odlíšených priestoroch hľadiska sa pohodlne usadí 994 divákov, športová plocha – palubovka má rozmery 40×20 m. Na prízemí ŠH je reštaurácia s vlastnou kuchyňou s možnosťou celodenného stravovania, v priestrannom vstupnom vestibule slúži na občerstvenie barový pult s rôznorodou ponukou nápojov.

Ceny prenájmu (bez DPH)  školy + mládež (MŠ + ZŠ z mesta Nové Zámky) 15 eur/hodina, registrované športové kluby z mesta Nové Zámky 20 eur/hodina, neregistrované športové kluby 25 eur/hodina.

7. Denné centrum seniorov 

Mesto Nové Zámky prostredníctvom Novovitalu poskytuje priestory pre dôchodcov a iné spoločenské organizácie a záujmové združenia bezodplatne.

8. Údržba verejnej zelene 

9. Zber drevnej hmoty
Stredisko zabezpečuje zber a spracovanie drevnej hmoty, vrátane výrubu a orezov stromov. Vybudované bolo z grantov EÚ. Jednou z činností je spracovanie drevnej hmoty a výroba brikiet.

10. Tenisový areál – Kurty

Ponúka pre návštevníkov športové vyžitie na šiestich antukových dvorcoch, na dvoch krytých tvrdých HARD dvorcoch v nafukovacej hale a na jednom krytom odpruženom HARD dvorci v hale.

História tenisu a tenisových kurtov na Čerešňovej ulici v Nových Zámkoch siaha  do sedemdesiatich rokoch minulého storočia, kedy štátny podnik Agrostav pomocou nadšencov tohto športu postupne vybudoval tento športový areál s ôsmimi antukovými dvorcami. V osemdesiatych rokoch vybudovali tiež tenisovú halu typu HARD Jeseníky s umelou športovou podlahou zn. Japex.

Po zániku š.p. Agrostav tenisové kurty prevzalo mesto Nové Zámky a kurty prešli do správy Bytového podniku. Po niekoľkých rokov správu prevzali športovci. Najprv Tenisový klub Nové Zámky a potom súkromní podnikatelia.  V roku 2019 rozhodnutím MsZ tenisové kurty prešli do správy príspevkovej organizácie mesta spoločnosti NOVOVITAL. V tom čase sa už tenisové kurty nachádzali vo veľmi zlom technickom stave.  V roku 2019 p.o. NOVOVITAL predložila mestskému zastupiteľstvu koncepciu rozvoja tenisových kurtov pre rok 2020-2021, ktorú MsZ schválilo a začala sa rekonštrukcia areálu.

Obnovené boli ihriská, oplotenie, polievanie, vymenené komplet kúrenie tenisovej haly, zrekonštruované šatne a vnútorné priestory. Koncom roka 2020 prebehla rekonštrukcia športovej podlahy v tenisovej hale. Starú podlahu zn. Japex  vymenili za odpruženú športovú podlahu typu HARD od talianskeho výrobcu CASALI Sport. Dokončená bola výstavba novej nafukovacej športovej haly od dodávateľa Centaury+ s.r.o. Banská Bystrica, kde sme antuku nahradila športová podlaha typu HARD od CASALI Sport.

11. Štadión na Sihoti

Štadión je domovským štadiónom aktuálnej majsterky Slovenska ženského futbalu FK UNION Nové Zámky. Na štadióne sídlia aj mládežnícke a juniorské futbalové kluby.  Je domovom atletického klubu AC Nové Zámky. Jeho členovia (okolo stovky členov vo všetkých vekových a výkonnostných kategóriách) majú okrem základných hygienicko-sociálnych priestorov k dispozícii areál atletického štadióna (zrekonštruovaný v roku 2005 – štyristometrový šesťdráhový tartanový ovál), priľahlé plochy pre vrhy a hody, bežecké trate.

K dispozícii je posilňovňa a sauna. Priamo v centre celého komplexu sa nachádza ŠPORTHOTEL.

Na Sihoti sídli aj Gymnastický klub Nové Zámky. Areál Sihoti pre záujemcov ponúka širokú možnosť športového a rekreačného využitia. Okrem športovísk sa v areái nachádzajú detské ihriská, skeatbordové ihrisko, vonkajšia posilňovňa určená pre všetky vekové kategórie. Mŕtve rameno Nitry ponúka zábavu pre milovníkov rybolovu a reštaurácia Mlyn svojou kuchyňou láka gurmánov. V areáli reštaurácie sa nachádza aj minigolfové ihrisko.

No, a aby toho nebolo málo,  v rámci kultúrnych podujatí organizovaných Mestom Nové Zámky príspevková organizácia NOVOVITAL ponúka na prenájom trhové miesta pre trhovníkov.
Tomáš Hudcovič

autor je poslancom MsZ mesta Piešťany
autor je vlastníkom portálu www.pnky.sk

Zdroj a foto: novovital.sk

Populárne články