Connect with us

Názory a komentáre

Stručné poznámky obyvateľa Piešťan k článku „Piešťanský aquapark – večná téma“

Týmto príspevkom reagujem na autorský článok uverejnený na spravodajskej stránke „Piešťanský denník“ dňa 8. februára 2023. Napriek známej múdrosti, že nie je nič staršie ako včerajšie noviny, by som sa rád vyjadril k téme, ktorej sa vyššie uvedené médium resp. autor viac menej pravidelne venuje, bohužiaľ tendenčne a zavádzajúcim spôsobom. Oslovil som najskôr médium, ktoré daný článok zverejnilo, teda „Piešťanský denník“, nedostal som však žiadnu spätnú väzbu, či môj príspevok uverejnia a po viac ako týždni som ho ani nenašiel zverejnený. Preto ho publikujem na portáli PNky.sk, kde boli ochotní zverejniť môj pohľad na napísané skutočnosti.

Published

on

Reklama

 

Bol som spoluautorom dokumentácie pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý verejnosť pozná pod názvom “EIA“, čo je jeden z dôvodov prečo si dovolím niektoré skutočnosti komentovať takpovediac z osobného hľadiska. Naviac, asi ako každému Piešťancovi, mi na mojom rodnom meste záleží, hoci v posledných rokoch mám pocit, že záujmy jeho obyvateľov ako aj úspešný rozvoj nie sú pre vedenie mesta tým najdôležitejším, a to nielen kvôli aquaparku. A teraz k veci. Pre moje glosovanie si vypomôžem podnadpismi v článku autora a občasnými citátmi. Článok v Piešťanskom denníku je napísaný brilantne, autor má v téme zjavne voľnú ruku a aj čitateľ, ktorý si nerobí ilúzie o dodržiavaní žurnalistickej etiky, by mohol nadobudnúť pocit, že autor článku iba s príslovečnou novinárskou rutinou plní zadanie. Zakázal som si predpokladať zlý úmysel autora, hoci tak jeho článok pôsobí, preto sa pokúsim niektoré jeho závery, jemne povedané, korigovať.

Reklama

Pozemky, na ktorých má vyrásť Therme park vrátane parkoviska

Článok začína konštatovaním, že „téma „piešťanského aquaparku“ bude pre piešťanských politických populistov zrejme večná“ a ďalej sa venuje príspevku regionálneho politika a poslanca mestského zastupiteľstva Tomáša Hudcoviča na danú tému. Autor článku zároveň pripomína, že pán Hudcovič nie je iba regionálnym politikom a mestským poslancom, ale aj poslaneckým asistentom za vládnu stranu OĽaNO. To je nepochybne podstatná informácia, veď s partičkou OĽANO si každý spája istého dobre známeho Igora M., ktorý najmä v posledných dvoch rokoch akože-vládnutia a excentrickej propagácie svojej osoby na sociálnych sieťach zaslúžene nevzbudzuje u veľkej časti verejnosti práve pozitívne emócie. Trochu nefér, zabaliť človeka do straníckeho trička, hoci to nemá s témou nič spoločné. Ale hodí sa to, tak kto by odolal, všakže? Chudák poslanec Hudcovič, ešte ani nezačal a už má ako populista „naložené“.

Ale pokračujme ďalej s autorom článku, ktorý blahosklonne poukazuje na to, že „spôsob informovania verejnosti, ktorý Hudcovič zvolil, je neúplný a bez uvedenia podstatných súvislostí.“ V realite však Hudcovič zverejnil kompletné rozhodnutie úradu, ktoré popisuje  celú genézu povoľovania.

Reklama

Úvod článku dopĺňa nevábne pôsobiaca fotografia výkopu s vodou hnedého zafarbenia s textom „Realitu zrejme najlepšie demonštruje táto jama na pozemku za poliklinikou, kde by podľa tvrdení z roku 2018 mal dnes stáť aquapark.“

Tu si autora dovolím doplniť, že sa jedná o ochladzovaciu a vsakovaciu jamu, ktorá slúžila pre sanitárny prietok z voľného prelivu geotermálnej vody (tu z vrtu GTP-1) pri hydrogeologickej skúške, čo je pri realizácii tohto typu geologických diel záležitosť vcelku obvyklá. Táto skutočnosť ale pravdepodobne nevyznie tak zaujímavo ako obrázok obyčajnej jamy so špinavou zablatenou vodou s informáciou, že podľa tvrdení z roku 2018 tam mal už „dnes“ stáť aquapark.

Prečo vlastne aquapark „dnes“ nestojí? Čo to je za neschopného investora, keď mu to trvá tak dlho? To musí byť asi nejaký babrák…(?) Podobných otázok by asi bolo veľa, tak poďme aspoň k vybraným „podstatným súvislostiam“, o ktorých nás autor článku angažovaným spôsobom informuje.

Podnadpis „Sľubov tu už bolo“

Autor cituje piešťanského primátora, podľa ktorého „téma aquaparku je už dlhodobo populisticky zneužívaná. Ak niekto tvrdí, že mu kladieme prekážky, zavádza. Naopak, ja osobne tak ako každý obyvateľ mesta by som bol nadšený z jeho výstavby. Na to je však potrebné, aby investor aquaparku spracoval podklady pre stavebný úrad v súlade so zákonom a územným plánom mesta.“

Osobne si myslím, že s nadšením pána primátora pre výstavbu aquaparku to nebude také horúce a asi ani úprimné. Podľa dostupných informácií o procese vydávania územného rozhodnutia pre stavbu aquaparku, konanie bolo zdĺhavé, a to aj v dôsledku komplikácie súvisiacej s plánovanou rezervou pre mostný objekt projektovaný v kompetencii Trnavského samosprávneho kraja. Podpisovanie alebo skôr nepodpisovanie rozhodnutia zo strany primátora bolo už medializované dostatočne. Domnievam sa, že predstavitelia mesta Piešťany ani stavebný úrad nevykonali vôbec nič, aby domnelú prekážku vo forme tzv. územnej rezervy pre preložku cesty II/499 (ktorej budúca realizácia je viac ako otázna) účinne riešili.

Súčasťou územného rozhodnutia bola nezmyselná podmienka stavebného úradu vybudovať trvalé parkovisko, hoci Trnavský samosprávny kraj dal investorovi súhlas s vybudovaním časti parkoviska v ochrannom pásme preložky komunikácie II/499 s podmienkou uvoľnenia časti parkoviska pred začatím realizácie preložky cesty II triedy. Uvedená skutočnosť bola dôvodom prečo sa investor proti rozhodnutiu odvolal a súd mu dal po preskúmaní rozhodnutia odvolacieho orgánu následne za pravdu. Výsledkom celého procesu územného konania, teda po zrušení rozhodnutia odvolacieho orgánu súdom a po následnom negatívnom rozhodnutí stavebného úradu mesta Piešťany, je súčasný stav, že investor nemá vydané právoplatné územné rozhodnutie. Ako povedal jeden ruský politik post-sovietskej éry: „Mali sme tie najlepšie úmysly, ale dopadlo to ako vždy.“ Jedine, že by tie najlepšie úmysly vedenia nášho mesta vo vzťahu k realizácii aquaparku neboli až tak úplne najlepšie a nestranné ako sa prezentujú.

Keď teda angažovaný regionálny novinár napíše, že sľubov tu bolo dosť, konštatujem, že množstvo nesplnených sľubov (s istou zhovievavosťou k sľubujúcemu) pravdepodobne musí byť prevažované počtom účinných pokusov ako ich plneniu zabrániť, inak by sa jednalo o nevysvetliteľnú, priam rozprávkovú, náhodu. A keďže ako sa hovorí, nehoda nie je náhoda, na náhody tohto typu, takpovediac v priamom prenose, majú obyvatelia Piešťan už niekoľko rokov možnosť vytvoriť si vlastný názor.

Podnadpis „Aquapark a kriminálnici“ a „Piešťanskou vodou môžu len „kúriť“

Autor sa v tejto časti textu zaoberá podporou niekdajšieho primátora Tamajku pre projekt aquaparku v súvislosti s komunálnymi voľbami v roku 2018, okrem iného pripomína ako sa „zástupca firmy Z-Group Vlastimil Semela spolu s vtedajším primátorom Tamajkom na lúke za poliklinikou postavili pred novinárov, naliali sekt do pohárikov na prípitok a ponúkali chlebíčky na mieste geotermálneho vrtu. „Pompézne“ spoločne oznámili, že dnes je ten deň, keď sa Piešťancom splnil sen a začína sa stavať aquapark.“ Malo sa jednať o „zinscenované divadielko pár dní pred voľbami na oblbnutie ľudí“ a autor dodáva, že „zástupca spoločnosti Vlastimil Semela sa v roku 2018 spolupodieľal na zavádzaní Piešťancov“.

November 2018 – zahájenie výstavby inžinierskych sietí pre Thermal Park

Nuž, ťažko hodnotiť činy jednotlivých aktérov s odstupom rokov. Nemusí sa každému páčiť zvolená forma marketingu, spôsob prezentácie projektov ako aj spojencov si každý investor a developer určuje vo vlastnej kompetencii. Spojenectvo s regionálnymi politikmi je v demokraciách „karpatského typu“ vždy tak trochu na hrane vkusu a rizika. Na druhej strane, každý strategický projekt potrebuje politickú podporu, a zvlášť to platí na regionálnej úrovni. Vyčítať investorovi, že sa s jeho projektom stotožnil kandidát na primátora, je nemiestne. Hodnotiaca zmienka o „serióznosti“ investora o tom, že „že dvaja z trojice vlastníkov rodinnej firmy – bratia Zdeněk a Alexander Zemekovci – boli právoplatne odsúdení na nepodmienečné tresty väzenia za miliónové podvody vo svojej vlasti“ je podľa môjho názoru jednoducho za čiarou. Hádam by aj stačilo. Keďže sa pohybujem aj v právnom prostredí v Českej republike, žiada sa mi uviesť niekoľko skutočností. Podľa dostupných informácií, predseda predstavenstva spoločnosti Z-group, a.s. Zdeněk Zemek bol podmienečne odsúdený v kauze spojenej so solárnym boomom z roku 2010. Obžalovaných bolo 11 osôb, z toho 7 uznal súd vinnými, jeden z obžalovaných v priebehu procesu zomrel. Predmetom žaloby boli podvodne získané licencie pre elektrárne Saša-Sun, Zdeněk-Sun a VT-Sun. Synovia Zdeňka Zemeka, Alexandr a Zdeněk boli po odpykaní časti trestu prepustení na slobodu. Je potrebné dodať, že súd sa musel vysporiadať so zložitou dôkaznou situáciou a napriek faktickému priznaniu vlastník skupiny Z-group Zdeněk Zemek aj v súčasnosti tvrdí, že je nevinný a došlo k justičnému omylu.

Žiada sa povedať, že za chyby sa platí a súdy v Českej republike fungujú, čo nie vždy platí pre naše pomery. Bodka. Patrí sa však tiež uviesť informáciu, že investor aquaparku nie je nejaká garážová firmička s poštovou schránkou v paneláku kdesi na predmestí. Podnikateľské zoskupenie Z-Group tvoria okrem iného tri hlavné divízie: 1. Oceliarska časť (Železárny Veselí, Železárny Hrádek a Válcovny trub Chomutov), 2. Dopravná časť (autobusová doprava v krajoch, obchod s nákladnými vozidlami a pohonnými hmotami), 3. Kúpeľníctvo (v ČR podiel v spoločnosti Royal Spa, a.s. – kúpeľné služby v Luhačoviciach, Veľkých Losinách, Mariánskych Lázňach, Ostrožskej Novej Vsi, kúpele Darkov a na Slovensku kúpele Brusno).

V oblasti kúpeľníctva a wellness teda nie je Z-group žiaden nováčik. Napriek tomu by čitateľ z autorovho článku mohol získať dojem, že Z-group vrátane osoby Vlastimila Semelu, ktorý zastrešuje projekty v Slovenskej republike, je vlastne iba akási obskúrna skupinka malých českých zlodejíčkov (pardon „kriminálnikov“) s nekalými úmyslami, ktorým už o chvíľu nasadí želiezka legendárny policajný rada Vacátko alebo aspoň major Zeman.

Asi by sme mali mať všetci strach, že nám našu piešťanskú geotermálnu vodu ukradnú a vyvezú do Českej republiky alebo bohviekam. Obávam sa, že moja predstavivosť týkajúca sa škodlivého a zhubného pôsobenia spol. Z-Group ako investora aquaparku na mesto Piešťany a jeho obyvateľov je jednoducho prikrátka.

Skutkové podstaty ohovárania a nerešpektovanie ochrany dobrej povesti právnickej osoby asi autorovi článku nič nehovoria, ale mali by. Uvedené tvrdenia o „kriminálnikoch“ totiž preukázateľne vôbec nesúvisia s podnikateľským zámerom výstavby aquaparku a prevádzky geotermálneho vrtu. Má snáď autor článku nejakú vedomosť o trestných činoch pána Semelu, Zemeka a spol. vo vzťahu k piešťanskému aquaparku? Potom sem s nimi! Ale v prípade, že nie, potom je potrebné prestať zahlcovať verejný priestor primitívnou nenávisťou a vymyslenými konštrukciami typu „jedna pani povedala“ iba preto, že sa to hodí mne alebo môjmu nadriadenému. A možno by bolo vhodné sa ospravedlniť. To k novinárskej etike totiž patrí, iba u nás sa na dobré mravy v tejto oblasti akosi zabúda. A potom v dôsledku nerešpektovania pravidiel a elementárnej etiky trpí celá spoločnosť. Ten významný rok 1989 nebol pre nás asi taký zlomový, ako by sme si mnohí želali, ale to je iná téma.

Namiesto bulvárnych trhákov sa ďalej dočítame sofistikovanú informáciu, že „geotermálny prameň, ktorým za poliklinikou Z-Group disponuje, nie je totiž len teplá voda z podzemia, ale podľa rozborov je vodou piešťanského typu a jej nadmerné odčerpávanie by mohlo mať zásadný vplyv na ďalšiu existenciu kúpeľníctva v meste.“

Zmienku autora o „nadmernom odčerpávaní“ považujem za obzvlášť zábavnú (smiechom cez slzy), a tak pre objasnenie situácie uvádzam nasledovné: celková potreba geotermálnej vody z geotermálneho vrtu GTP-1 v rámci navrhovanej činnosti sa predpokladá na úrovni 2 811,75 m3/rok (slovom „dvetisícosemstojedenásť“) . Vo vzťahu k priemernému odberu geotermálnej vody za rok, využívanému v súčasnosti prevádzkovateľom kúpeľných zariadení v Piešťanoch predstavuje plánovaný odber investora smiešnych 0,41 % !!! Ako vidieť, hodí sa akékoľvek tvrdenie za hranicou absurdity, keď je potrebné eliminovať alternatívny projekt využitia geotermálnej vody v meste Piešťany.

Preliv vrtu GTP-1

Bol som spoluautorom zámeru EIA „Novostavba termálneho bazénu a hotela THERME PARK Piešťany“ a tiež zámeru EIA „Geotermálny zdroj Piešťany – vrt GTP – 1“. Je samozrejmosťou, že jeden projekt nemôže existovať bez druhého.

Zámer novostavby areálu THERME PARK prešiel procesom EIA bez problémov, so zámerom geotermálneho vrtu to bolo zložitejšie, avšak nie z viny investora. Podotýkam, že v čase predloženia zámeru EIA bol geotermálny vrt už zrealizovaný (v rámci riešenia geologickej úlohy v gescii príslušnej sekcie Ministerstva životného prostredia SR), napriek tomu bolo potrebné vypracovať dokumentáciu EIA a absolvovať proces, ktorý nie je práve jednoduchý. Keď som spolu s mojou kolegyňou vstúpil do projektu, vypočuli sme si varovanie, že vzhľadom na rôzne tlaky, záujmy a nastavenie úradov sa nejedná o „atraktívny a ľahký“ projekt. Mám rád výzvy tohto typu, zvlášť keď som vnútorne presvedčený o tom, že investičný zámer má špecifickú pridanú hodnotu, môže mať reálny prínos pre obyvateľov a nepredstavuje environmentálne riziko. Predmetom zámeru bol odber geotermálnej vody z vrtu GTP-1, pri stanovenom maximálnom odbere v množstve 1,5 l/s voľným prelivom, tlakom na ústí vrtu 76,8 kPa, tepelným výkonom 0,286 MW a teplotou geotermálnej vody 61,4 oC.

Zámer EIA „Geotermálny zdroj Piešťany – vrt GTP – 1“ sme predložili 17.05.2019, rozsah hodnotenia pre následné posudzovanie bol zverejnený 27.09.2019, tzv. správa o hodnotení činnosti pre posudzovanie bola z našej strany predložená a následne zverejnená Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) dňa 6.05.2020.

Upozorňujem čitateľa, že nasledujúce riadky budú osobitne zaujímavé (a tiež tak trochu frustrujúce):

Záverečné stanovisko MŽP SR, v ktorom súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti, bolo vydané dňa 26.07.2021, teda viac ako 12 mesiacov po predložení správy o hodnotení, čo nie je štandardný čas trvania posudzovania vplyvov podľa zákona EIA. Z hľadiska objektivity je potrebné dodať, že proces zahŕňal verejné prerokovanie, vypracovanie odborného posudku a vysporiadanie sa s pripomienkami účastníkov konania. Napriek tomu, a keďže mám skúsenosti s procesom EIA v rámci celého Slovenska, konštatujem, že trvanie konania bolo v kompetencii ministerstva ako príslušného úradu v porovnaní s trvaním iných projektov neprimerane dlhé. Vydaním súhlasného záverečného stanoviska však náš proces zďaleka neskončil. Dňa 21.09.2021 ministerstvo informovalo účastníkov konania, že vo veci „Geotermálny zdroj Piešťany – vrt GTP-1“ bol podaný opravný prostriedok, tzv. rozklad. Rozklad bol podaný zo strany prevádzkovateľa kúpeľných zariadení na území mesta Piešťany a vec bola postúpená Osobitnej komisii ministra životného prostredia Slovenskej republiky. S námietkami podávateľa rozkladu sme sa systematicky vysporiadali. Právoplatné rozhodnutie ministra, ktorým zamietol podaný rozklad a potvrdil súhlasné záverečné stanovisko vo veci „Geotermálny zdroj Piešťany – vrt GTP-1“, bolo však zverejnené až dňa 15.02.2023. Od mája 2019 medzitým ubehlo viac ako 32 mesiacov (slovom „tridsaťdva mesiacov“) !!! Pravdepodobne sa jedná o jeden z najdlhšie trvajúcich procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) na Slovensku, zvlášť keď len od podania rozkladu k podpisu pána ministra ubehlo viac ako 15 mesiacov. Považujem to za úspech odporcov projektu a zároveň za smutný dôkaz našich dní o možnosti predlžovať proces a tým účinne odrádzať nepohodlného investora od akýchkoľvek rozvojových aktivít.

Podnadpis: „Aquapark sa už raz staval“

Komentár k tvrdeniam typu „nie všetkému je možné veriť, čo súkromné firmy pre získanie pozemkov a stavebných povolení verejne nasľubovali“, sa mi už nechce rozvádzať. Vzhľadom k predchádzajúcim riadkom si urobí názor každý čitateľ sám.

Tu by som mohol skončiť, keďže ako zástupca firmy, ktorej konatelia spolutvorili zámer EIA, sme vlastne boli zatiaľ relatívne úspešní. Nezastupujeme investora pri získaní územného rozhodnutia ani stavebného povolenia, takže by ma vlastne stav týchto procesov nemusel zaujímať. Práve skutočnosť, že neriešim súčasné inžinierske činnosti mi však dáva občiansku slobodu vyjadriť sa. Ako už bolo povedané, som Piešťanec, v tomto meste som vyrastal a žijem, mám ho rád a pôsobili tu už moji starí aj prastarí rodičia. Áno, naše mesto považujem za bytostne spojené s kúpeľníctvom a cestovným ruchom, ktoré vďaka géniu rodiny Winterovcov získalo svoju slávu. Myslím, že manažérske a ľudské schopnosti najmä Ľudovíta Wintera strategicky určili smerovanie Piešťan takým zásadným spôsobom, ktorý nebol dodnes ani docenený a ani prekonaný.

Želám mestu a všetkým kúpeľným zariadeniam na jeho území len to najlepšie, aby sa im darilo a aby mali spokojných zamestnancov a klientov. Zároveň však dodávam, že nie všetci obyvatelia a návštevníci nášho mesta sú zamestnancami kúpeľných zariadení a najmä „kauza piešťanského aquaparku“ vzbudzuje oprávnený dojem, že obyvatelia mesta sa stali nechtiac rukojemníkmi záujmov ako aquapark jednoducho nepovoliť. Osobne nedôverujem primátorovi nášho mesta, keď tvrdí, že z výstavby aquaparku by bol „nadšený“. Z tohto hľadiska už dlhodobo nepovažujem súčasné vedenie mesta za spôsobilé riešiť strategické záujmy jeho obyvateľov. Skôr vidím ustráchaný prístup, manažérske zlyhania a účelové konanie v neprospech projektov, ktoré nie sú „žiadúce“.

Očakával by som preto, že 2 216 hlasov oprávnených voličov odovzdaných v prospech súčasného primátora v posledných komunálnych voľbách, čo predstavuje vzhľadom k počtu obyvateľov pomerne nízku legitimitu (na úrovni väčšej obce), bude pre primátora impulzom ako obyvateľom mesta dokázať, že vie bez zaujatosti presadiť projekty v ich záujme. Fakt, že posledné komunálne voľby nám Piešťancom nastavili nepríjemné zrkadlo, čo sa týka záujmu o veci verejné, však určite nie je chyba súčasného primátora. Samozrejme, predchádzajúce riadky nie sú výčitkou úradníkom štátnej správy, samosprávy a novinárom, u ktorých je odbornosť a férový prístup samozrejmosťou, samozrejme, že aj takých poznám a ešte stále je ich dosť.

Chcem zostať optimistom a preto vyjadrujem nádej, že ďalšie tendenčné a zavádzajúce články o projekte aquaparku v Piešťanoch už snáď nebudú publikované a projekt, ktorého kvalita a úspešnosť bude závisieť aj od investora, sa postupne podarí zrealizovať. Myslím totiž, že odporcovia aquaparku pred obyvateľmi Piešťan a ostatnou verejnosťou robia veľmi zlú reklamu predovšetkým sami sebe a som presvedčený, že samotný „otec zakladateľ“ piešťanského kúpeľníctva, by vzhľadom na potreby rozvoja nášho mesta a cestovného ruchu s vyššie uvedenými praktikami, ktoré naše mesto výrazne obmedzujú a poškodzujú, nesúhlasil.

Peter Koška | Vizualizácie: Z-Group | Foto: PNky.sk

Populárne články