Connect with us

Blogy

Blog T. Hudcoviča: Strkanie hlavy do piesku situáciu len zhoršuje…

Pred týždňom a pol sa uskutočnil protest proti parkovacej politike a degradácii mesta pred piešťanským mestským úradom. Prišiel som naň ako novinár aj ako poslanec mestského zastupiteľstva. Vypočul som si vyjadrenia ľudí, ktorí verejne vystúpili  i názory ľudí v „dave“. Som presvedčený, že parkovaciu politiku treba, musí však slúžiť občanom a nie ísť v niektorých častiach proti nim. S ľuďmi sa treba rozprávať, počúvať ich pripomienky a argumenty a na druhej strane vysvetľovať, prečo sú niektoré veci správne, tak ako sú navrhnuté. Nesprávne a chybné veci je nutné  urgentne opraviť.

Published

on

Reklama

V duchu tohto môjho pohľadu na vec, som ešte večer po prvom proteste, spracoval dokument so všetkými pripomienkami, ktoré som už mal k parkovacej politike zozbierané. Niektoré boli moje, ale prevažná väčšina pochádza od obyvateľov, ktorí ma oslovili.  Poslal som ho pánovi primátorovi, prednostovi a kolegom poslancom s tým, že ich prosím o doplnenie ďalších, ktoré dostali oni, aby sme mohli na veciach efektívne pracovať. Rovnako som kolegov informoval, že čakám na otázky – podnety od ľudí z protestu, ktoré by mal dostať aj pán primátor a následne ich pridám k ostatným podnetom.

Navrhol som kolegom a pánu primátorovi zorganizovať  so zástupcami protestujúcich a ďalších skupín ľudí, ktorí sa ozývajú k parkovacej politike, „okrúhly“ stôl. Prešli by sme si  pripomienky a výhrady na základe čoho by bolo možné pustiť sa do prípravy novely VZN o dočasnom parkovaní, ktorú treba urýchlene zrealizovať. Pána primátora som sa pýtal, či si vie takéto stretnutie zástupcov obyvateľov, jeho, poslancov a pracovníkov úradu predstaviť a či vie navrhnúť nejaké termíny, kedy by sa okrúhly stôl mohol uskutočniť.

Reklama

Ani takmer po týždni od pána primátora žiadna spätná väzba neprišla. Tak som sa pripomenul 15. januára, že by bolo fajn reagovať na môj podnet. Pán primátor dodnes nereagoval.

Ozval sa pán viceprimátor s nasledovnou reakciou: „Čo sa týka podnetov k novej parkovacej politike, chcem každého uistiť, že tak na MsÚ ako aj na SMP sa všetkými podnetmi seriózne zaoberáme, zhromažďujeme ich a na mesačnej báze ich budeme vyhodnocovať. Všetky relevantné podnety, ktoré budú smerovať aj k prípadnej novelizácii VZN, budú zapracované a dané na pripomienkovanie ako poslancom tak aj obyvateľom mesta Piešťany. Takisto využívame a budeme aj naďalej využívať všetky informačné kanály, aj vrátane periodika Radnica informuje, na vysvetľovanie a zodpovedanie všetkých otázok, ktoré v súvislosti s novou parkovacou politikou mesta ako aj chodníkovou novelou vyvstávajú.“

Reklama

Neviem ako vy, ale môj pocit je, že na úrade strčili hlavu do piesku voči priamej komunikácii a veria v zázrak. Týmto prístupom veci len zhoršujú. Na nekomunikáciu, alebo iba pro forma komunikáciu, smerom k poslancom sme si za niečo vyše roka už zvykli. Problémom však je, že neriešenie vecí v čase a priestore voči obyvateľom, len zvyšuje napätie a skutočnému riešeniu problému nepomáha. Výsledkom je ďalšie a ďalšie protestné zhromaždenie, či petícia.

Chápem obyvateľov prečo riešia situáciu takto. Sám často neviem, čo spraviť s našim pánom primátorom, aby sme sa niekam pohli. Mám však za to, že ďaleko zmysluplnejšie využitie energie ako protesty a petície, by bolo skutočné riešenie existujúcich problémov. Ako sa k nim však dopracovať, keď vedenie mesta sa k veciam stavia ako sa stavia? Dôležité je pochopiť, že človek, ktorý i nepríjemné veci, nie je nepriateľom. Je hlasom upozorňujúcim na nedostatky, tak ako ich vidí on a našou povinnosťou je veci riešiť.

Osobne si stále myslím, že najlepším možným spôsobom je priama komunikácia. Treba sa stretnúť s občanmi, zozbierať ich podnety a návrhy, tie následne  vyhodnotiť a vyargumentovať prijatie, či neprijatie urgentne odborníkmi, prediskutovať opäť s občanmi a potom opraviť čím skôr maximum problematických bodov vo VZN.

Kým sa na úrade rozhýbu  pripravil som tiež Google formulár pre zber podnetov a návrhov na riešenie. Ak teda máte nejaký podnet smerom k parkovacej politike v Piešťanoch, môžete písať aj sem https://forms.gle/qrFK7We8xzeSFtWx7. Ak do MsZ, ktoré sa koná 1. februára, nenadviažu kompetentní z úradu zmysluplnú spoluprácu aj s nami poslancami, predložím na rokovaní uznesenie, kde úradu skúsim zadefinovať úlohy smerom k parkovacej politike.

Tomáš Hudcovič

autor je poslancom MsZ mesta Piešťany

autor je vlastníkom portálu pnky.sk

Populárne články