Connect with us

Blogy

Blog T. Hudcoviča: Za parkovanie je možné platiť 30 minút už všetkými spôsobmi. Stále to však nie je v súlade s pripomienkami

V rámci procesu schvaľovania VZN Mesta Piešťany č. 13/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s regulovaným státím vlani v júni som zaslal  aj na podnety občanov viacero pripomienok. Týkali sa tiež minimálneho času, za ktorý sa platí parkovné. Akceptované neboli s odôvodnením, že to nie je záležitosťou VZN, ale že sa to vyrieši v prevádzkovom poriadku.  Slušne povedané zostal som veľmi nemilo prekvapený, keď som išiel platiť za parkovanie a automat mi dal minimálnu možnosť platby 1 hodinu a podobne to bolo tiež pri iných spôsoboch platieb, teda s výnimkou Upay a SMS, kde je možná platba za 30 min. Kto však vie, že pri SMS musí zadať „kód“ 0? Napísal som preto pred časom žiadosť na Služby mesta Piešťany ako prevádzkovateľa, aby  nastavili veci tak ako sme viacerí poslanci žiadali a dalo sa platiť za reálne strávený čas na parkovacom mieste a nie, že sa musí platiť plná hodina, i keď na mieste potrebujem stáť 10 minút.

Published

on

Reklama

 

O tejto téme sme sa bavili aj na pracovnom rokovaní k VZN, kde bol prítomný zástupca SMP. Kolegovia navrhovali podobné veci v tejto oblasti ako ja a bolo nám povedané, že to bude riešené v prevádzkovom poriadku.

Reklama

V realite sa to však neudialo a nastavený systém bol a stále s časti je v príkrom rozpore s tým, čo sa uvádza v dokumentoch k parkovacej politike: „Z rozdelenia a opisu jednotlivých pásiem vyplýva, že nová parkovacia politika si kladie za cieľ v maximálnej miere zvýhodniť parkovanie pre rezidentov, ale tak, aby sa parkovacie miesta využívali efektívne. Zároveň ide o snahu ekonomicky odradiť šoférov od dlhodobého parkovania vo vybraných častiach mesta a zvýšiť úžitok z každého parkovacieho miesta zvýšením obrátkovosti vozidiel. Vďaka tomu budú tieto miesta k dispozícii pre rezidentov, krátkodobých návštevníkov a všetkých ktorí ich potrebujú, ale v súčasnosti ich nemajú k dispozícii kvôli obsadzovaniu dlhodobým parkovaním.“

Aby som to zosumarizoval, po zavedení nového systému SMP bola nasledovná situácia:

Reklama

1. Pri úhrade v parkovacom automate v zóne s regulovaným státím a s voľným vjazdom –  nastavená minimálna platba hodina a je jedno či sa platí mincami, alebo kartou. Ak sa platí mincami, tak čas nad hodinu sa určuje hodnotou vhodených mincí. Keď sa platí kartou je možné vybrať čas iba po hodinách a to aj keď si vyberiete možnosť vlastný čas.

2. Pri úhrade prostredníctvom mobilného telefónu formou SMS –  možné vložením kódu 0 zaplatiť 30 minút, 1 jedna hodina atď…

3.  Pri úhrade cez mobilnú aplikáciu Upay – parkovací lístok – ide zaplatiť minimálne 30 minút a potom je možné vyberať platby iba po hodine.

4. Pri úhrade cez mobilnú platbu (QR kód alebo https://qrpark.me/piestany) s využitím platobnej karty – minimálna platba 1 hodina a ďalej je možnosť vyberať si čas po hodine, i keď si zvolíte vlastný čas.

Vrcholom mi príde to, že automaty nevydávajú mince a keď potrebujete zaplatiť 0,5 eur a máte iba dvojeurovku, máte jednoducho smolu. Ešte viac nechápem prečo v aplikácii Upay a pri platbe cez QR kód povolili možnosť vybrať si platbu v pásme E, ktoré nie je spoplatnené.

Požiadal som preto vedenie Služieb mesta Piešťany o okamžitú úpravu platieb a Prevádzkového poriadku zóny s plateným státím v meste Piešťany platného od 1.1.2024 tak, aby pri:

1. Úhrade v parkovacom automate v zóne s regulovaným státím a s voľným vjazdom – bola nastavená pri platbe mincami minimálna platba 10 centov a ďalej sa čas určoval vhodenými mincami (ak naozaj automaty nevedia vydávať mince a nie je táto funkcionalita iba zablokovaná. Ak je, tak nech to odblokujú a to funguje tak, že si človek zvolí akýkoľvek čas po minútach, zaplatí akýmikoľvek mincami a automat mu rozdiel vydá). Pri platbe kartou nastaviť systém tak, aby bolo možné navoliť ľubovoľný čas po minútach.
2. Úhrade prostredníctvom mobilného telefónu formou SMS – bol „kód“ platby stanovený minútami a podľa nich počítať sumu z hodinovej sadzby (ak to dodávateľ technicky zvládne).
3. Úhrade cez mobilnú aplikáciu Upay – parkovací lístok – bol nastavený systém tak, aby bolo možné navoliť ľubovoľný čas po minútach.
4. Úhrade cez mobilnú platbu (QR kód alebo https://qrpark.me/piestany) s využitím platobnej karty – bol nastavený systém tak, aby bolo možné navoliť ľubovoľný čas po minútach.

Zároveň som žiadal o odstránenie možnosti platieb v pásme E v aplikácii Upay a pri platbe cez QR kód resp. mobilnú platbu https://qrpark.me/piestany.

Po desiatich dňoch a po urgencii prišla zo Služieb mesta Piešťany  odpoveď obsahujúca aj nasledovné:

„Bola vykonaná úprava na parkomatoch s možnosťou kúpy lístka na 30 min. V súčasnosti je možné kúpiť si parkovací lístok na 30 min. všetkými spôsobmi – Upay, SMS, QR, parkomat.  Úprava korešponduje s ust. VZN §2 Prevádzkový poriadok a prevádzkovateľ parkovacích miest ods. 3 písm  e) spôsob úhrady za parkovanie a jeho možnú dĺžku…… Možnosti parkomatov sú dané (napr. nevydávanie mincí), tak boli dodané….. Pokiaľ existujú výhrady k zneniu VZN, je ich potrebné prerokovať a následne prijať Zmenu VZN.“

 

Takže sme sa o kúsok pohli, že už sa dá zaplatiť parkovné aj na 30 minút všetkými spôsobmi. Stále však nerozumiem, prečo by som si nemohol navoliť cez aplikáciu, či iným spôsobom aj parkovanie na 1 hodinu 10 minút, ale musím zaplatiť dve hodiny. Príde mi to len ako vyťahovanie peňazí z vreciek obyvateľov a návštevníkov.

Téme sa budem venovať na zajtrajšom rokovaní MsZ (okrem iných v oblasti parkovania) a verím, že kolegovia poslanci podporia uznesenie, ktorým chcem žiadať, aby SMP výraznejšie akceptovali pripomienky, ktoré obyvatelia i poslanci v otázke platieb mali.

Tomáš Hudcovič

autor je poslanec MsZ mesta Piešťany
autor je vlastník portálu PNky.sk

Populárne články