Connect with us

Koktail

Deň fascinácie rastlinami – zoznámte sa s ich tajomstvami vďaka piešťanským výskumníkom

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch pripravilo na stredu 29. mája ďalší ročník Dňa fascinácie rastlinami. Akcia je súčasťou medzinárodnej výzvy Fascination of Plants Day, ktorú organizuje Európska organizácia pre rastlinnú biológiu už od roku 2012. Piešťanský ústav sa k výzve pripojil od roku 2013. Cieľom aktivity je upriamiť pozornosť na rastliny a ich fascinujúci svet, aby sme rastliny poznávali a chránili.

Published

on

Reklama

V rámci tejto aktivity budú dvere VÚRV na Bratislavskej ulici otvorené pre návštevníkov od  9:00 hod do 16:00 hod. Mnoho zaujímavého o rastlinách sa dozviete na 15 stanovištiach. Každé sa bude venovať inej činnosti, ktorú VÚRV v Piešťanoch realizuje.

Aké stanovištia teda na vás čakajú?

1. Molekulárna biológia v službách rastlín
Ukážka izolácie DNA z listov obilnín a prezentácia využitia DNA analýz pri rastlinách. Využitie metód molekulárnej biológie pri štúdiu rastlinných vírusov.

Reklama

2. Prečo sú rastliny choré ?
Praktické ukážky rôznych chorôb na rastlinách, drevinách, plodoch aj potravinách, ktoré bežne konzumujeme. Návštevníci môžu vidieť pôvodcov týchto ochorení napríklad aj vo forme izolovaných kultúr na Petriho miskách. Prostredníctvom binokulárnej lupy a mikroskopu sa návštevníkom priblíži svet a štruktúra fytopatologických mikroorganizmov aj rôznych škodcov či ich lariev. Huby však netreba vidieť len v čiernom svetle, pretože existujú druhy mikroskopických húb, pre človeka nápomocné, liečivé a dokonca aj chutné.

3. Veda za sklom
Stanovište prezentuje rôzne typy rastlinných kultúr, in vitro množenie rastlín, kalusové a suspenzné kultúry pre produkciu kmeňových buniek a rastlinných metabolitov pre medicínu, kozmetiku a potravinársky priemysel. Predstavíme aj využitie in vitro kultúr pri skúmaní viroidov – najmenších rastlinných patogénov.

Reklama

4. Zachráňme vodu pre rastliny
Na tomto stanovišti sa dozviete, ako môžeme pomôcť rastlinám a najmä klíčiacim semenám zvládať stres z nedostatku vody. Preskúmate, ako sucho ovplyvňuje rastliny, dozviete sa o
inovatívnych riešeniach pre obdobia sucha a uvidíte silu hydrogélov, ktoré podporujú klíčenie aj v suchých podmienkach.

5. Fascinujúci svet rastlín na univerzitnej pôde
Ťažké kovy v rastlinách: Biofortifikácia pšenice zinkom ako príklad efektívneho zvýšenia nutričnej kvality plodín, a využitie rastlín v procesoch fytoremediácie ťažkých kovov v prostredí. Rádioaktivita ako nástroj vo výskume rastlín: Prezentácia metód a techník využívajúcich ionizujúce žiarenie pri štúdiu príjmu a pohybu látok v rastlinách.

6. Aj šľachtiť sa dá pre potreby „EKO“
Prezentácia slovenských odrôd obilnín (pšenica, ovos a podobne, vzorky – osivo, klasové kytice). Poznávacie úlohy na rozlišovanie jednotlivých druhov obilnín. Ochutnávka produktov z obilnín.

7. Známe, neznáme liečivé rastliny
Prezentácia genetických zdrojov liečivých a aromatických rastlín, ukážky rastlinných drog, semien a aróm, možná exkurzia v prípade záujmu na poľných pokusoch. V rámci možností pripravíme pre návštevníkov malú pozornosť – priesady liečivých rastlín, ktoré si budú môcť zobrať domov.

8. Génová banka – pokladnica biodiverzity rastlín
Génová banka- prezentácie jednotlivých GZR (strukoviny, obilniny, ovocné dreviny, liečivé rastliny…). V rámci možností pripravíme malé vzorky genetických zdrojov ako pozornosť pre návštevníkov. V prípade záujmu väčšej skupiny exkurzia v genofondovom sade.

9. Energetické rastliny ako obnoviteľný zdroj energie 
Predstavíme vybrané druhy energetických rastlín a ich priemyselné využitie ako obnoviteľný zdroj energie. Ukážka produktov ako sú brikety, pelety, produkty z pyrolýzy a veľa ďalších.

10. Otcova roľa
Metódy a prístroje v poľnohospodárstve, fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy, redukcia degradačných procesov a javov, ku ktorým v pôde dochádza vplyvom poľnohospodárskej techniky, znižovania organickej hmoty v pôde, zhoršovania pôdnej štruktúry.

11. Mak – rastlina dvojakého využitia
Poukázať na zaujímavosti rastliny maku a farmárske produkty, ktoré možno z maku siateho vyrobiť, širšie využitie makového semena; ukážky semien jednotlivých odrôd maku siateho
vyšľachtených na VŠS v Malom Šariši, makové balíčky, binokulárna lupa (mikroskop) – možnosť detailne si pozrieť makové semeno, vzorkovníky maku (ukážka rôznych farieb semena maku siateho); ukážky rôznych produktov z maku – makový olej, maková múka, makové mydlá, makové čokolády… ; makovníky na ochutnávku a iné pochutiny; využívanie makovej slamy vo farmaceutickom priemysle.

12. Ekologické poľnohospodárstvo
Ekologické poľnohospodárstvo, kritériá, možnosti, výsledky z porovnania ekologického poľnohospodárstva a iných technologických prístupov. Sprievodca svetom biopotravín a ekologického poľnohospodárstva.

13. Unikátny lúčny svet
Prezentácia rozmanitosti rastlinných druhov lúčnych ekosystémov a ich význam pre životné prostredie. Ukážky semien tráv, ďatelinovín, bylín. Prínos druhovej pestrosti na kvalitu produktov.

14. Trávy naše každodenné
Ukážky ručného kosenia trávy, význam tráv v živote človeka a pre hospodárske zvieratá, tradičné odevy a jedlá koscov, nakúvanie kosy, praskanie bičom.

15. Tradičné i netradičné obilniny na našom stole
Ukážka klasov a semien obilnín (pšenica – letná, tvrdá, špaldová, dvojzrnová,…, jačmeň, raž, tritikale, ovos) určovanie semien poľných plodín, pozorovanie semien poľných plodín pod lupou,  ochutnávka obilninových výrobkov (sušienky, pagáčiky, špaldová káva, tyčinky), prezentácia výrobkov spolupracujúcej firmy Biomila SK.

TS / red

Populárne články