Connect with us

PR Články

Spojená škola Rakovice ponúka na prenájom halu, kancelárie i sklady

Prenajímateľ Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice má zámer prenechať do nájmu nasledovné priestory:

Published

on

Reklama

 

1. Nebytové priestory o rozlohe 348 m2 – plechová hala v parku p.č.156/4- priestory vhodné na skladovane alebo na jednoduchú výrobu. V hale je funkčný elektrický rozvod, bez vody nevykurovaná. Vstup je samostatný cez zadnú bránu v parku. Minimálna cena nájmu 8,50 € za 1 m2/rok bez DPH vrátane pozemku. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať. Účtovanie na základe reálnych nákladov podľa spotreby na meračoch. Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „ Prenájom skladu “ v lehote do 20.11.2022 do 10.00 hod. na adresu: Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, 922 08 Rakovice. Kontaktná osoba: Mgr. Kunicová Henrieta, č.t. 0902232918.

Reklama

2. Kancelária v priestoroch ŠI o rozlohe 25 m2 + 10 m2 príslušenstvo. Minimálna cena je stanovená 10,00 €/1 m2/ 1 rok bez DPH kancelárske priestory, 3,00 €/1 m2/ 1 rok bez DPH príslušenstvo V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať. Cenové ponuky možno podávať v zatvorenej obálke s názvom „Prenájom priestorov v ŠI“ do 20.11.2022 do 10.00 hod. na adresu Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, 922 08 Rakovice. Kontaktná osoba: Mgr. Kunicová Henrieta, č.t. 0902232918.

3. Kancelárske priestory učebne U25-zasadačka o rozlohe 99,92 m2, príslušenstvo a chodby o rozlohe 30 m2. Priestory sú vykurované, napojené na inžinierske siete. Minimálna cena nájmu je stanovená vo výške 10,– € za 1 m2/1rok bez DPH, cena príslušenstva je stanovená 3,00 €/1 m2/1rok bez DPH. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať. Cenové ponuky možno podávať v zatvorenej obálke s názvom „Prenájom kancelárskych priestorov“ do 24.11.2022 do 10.00 hod na adresu Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, 922 08 Rakovice. Kontaktná osoba: Mgr. Kunicová Henrieta, č.t. 0902232918.

Reklama

4. Nebytové priestory sklad o rozlohe 70 m2 a časť spevnenej betónovej plochy o rozlohe 20 m2. Priestory nie sú vykurované, bez dodávky vody, s elektrickým rozvodom. Minimálna cena nájmu je stanovená 8,50 €/1 m2/1 rok bez DPH skladové priestory, 1,50 €/1 m2/1 rok bez DPH betónová plocha. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať. Cenové ponuky možno podávať v zatvorenej obálke s názvom „Prenájom priestorov sklad + plocha “ do 20.11.2022 do 10.00 hod. na adresu Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, 922 08 Rakovice. Kontaktná osoba: Mgr. Kunicová Henrieta, č.t. 0902232918.

5. Nebytové priestory sklad s.č. 156 o rozlohe 357 m2/plechová hala. Sklad nie je vykurovaný, je bez dodávky vody s elektrickým rozvodom. Minimálna cena nájmu je stanovená vo výške 8,50 €/1 m2/1 rok bez DPH vrátane pozemku V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať. Cenové ponuky možno podávať v zatvorenej obálke s názvom „Prenájom priestorov skladu hala I“ do 20.11.2022 do 10.00 hod. na adresu Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, 922 08 Rakovice. Kontaktná osoba: Mgr. Kunicová Henrieta, č.t. 0902232918.

Všetky inzerované priestory je možné prenajať od 01.01.2023 na dobu určitú.

Obhliadka priestorov je možná po telefonickom dohovore. Rozhodujúcim kritériom je ponúknutá cena za 1 m2 prenájmu inzerovanej plochy.

PR

Populárne články