Connect with us

Bývanie a Reality

Bývanie a Reality: Jedináčik vs. súrodenci

Published

on

Reklama

V minulosti sa počet detí príliš neriešil a mnohodetné rodiny vôbec neboli raritou. Situácia je dnes iná a mladé páry majú často problém odvážiť sa mať čo i len jedného potomka. Zamýšľajú sa a porovnávajú, či to majú v živote lepšie jedináčikovia alebo tie deti, ktoré majú súrodencov. Rodina, ktorú tvoria traja členovia sa stáva u nás čoraz bežnejším javom.

Rodičia sa stále častejšie rozhodujú pre variant mať iba jedno dieťa a budovanie početnejších rodín a s tým súvisiacich súrodeneckých vzťahov sa začína považovať za luxus.

Reklama
Ako môže rodič ovplyvniť súrodenecké vzťahy?

Rodičia môžu k výchove svojich ratolestí pristupovať rozdielne.
Aby s deťmi a medzi deťmi udržiavali zdravé vzťahy, je žiaduce dodržiavať nasledujúce zásady:

Nevyberajte si z detí favorita – ak niektoré z detí vycíti, že nie je favoritom, môže prehnane reagovať na rôzne podnety, napríklad predstierať chorobu, aj keď mu nič nie je – len kvôli tomu, aby sa dočkalo zvýšenej pozornosti.

Reklama

Neporovnávajte deti – ak je jedno dieťa dobré v matematike, nemusí to nutne znamenať, že v nej budú vynikať aj ostatné deti. Každé dieťa môže vynikať v inej oblasti – a tú je potom potrebné rozvíjať a podporovať.

Učte súrodencov k spolupráci, nepodporujte medzi nimi súperenie.

Nastavte rovnaké podmienky – kedy je čas na posledné jedlo pred spaním, do kedy môžu byť vonku s priateľmi.

Byť férovými rodičmi nie je synonymum rovnosti – deti musia pochopiť, že vzhľadom k ich veku majú rozdielne privilégiá či povinnosti. Buďte pripravení svoje rozhodnutia zdôvodniť.

Plánujte rodinné aktivity aj s ohľadom na deti – tak, aby mali čas na seba, svoje záujmy alebo kamarátov.

Život je plný paradoxov. Kým jedináčik chce väčšinu svojho života súrodenca, súrodenci by boli zase najradšej jedináčikmi. Či už sa rozhodnete budovať väčšiu rodinu alebo zostanete v trojici, najdôležitejšie je, aby ste sa so svojím rozhodnutím stotožnili, aby ste ho v budúcnosti neľutovali, ale naopak – snažili sa z neho vyťažiť maximum pre svoje šťastie a spokojnosť.

O tom, aké to majú v živote jedináčikovia v porovnaní so súrodencami si pre jedináčikovia v porovnaní so súrodencami si prečítate v aktuálnom čísle regionálneho mesačníka Bývanie a Reality, ktoré nájdete na obvyklých miestach a v digitálnej listovacej:

BaR

Populárne články