Connect with us

Kultúra

Martin Ševčovič predstavuje svoje Momentum

Počas apríla môžete v Galérii Domu umenia Slovenskej filharmónie Piešťany vidieť výstavu piešťanského rodáka Martina Ševčoviča s názvom Momentum. Ide o grafické listy a objekty spadajúce do doby a rozsahu prác autorovho najrozsiahlejšieho cyklu Sondy.

Published

on

Reklama

 

„Jedná sa o pomyselné sondy odhaľujúce fragmenty vnútra človeka, jeho duše, ktorú analyzujem a vizualizujem prostredníctvom kódov, realizovaných využitím charakterových vlastností odtlačkov získaných kombináciou viacerých grafických techník. Tieto sú vo forme grafických listov rôznych formátov, alebo presahov do priestoru vo forme grafických objektov, či dielach, ktorých povrch tvoria procesuálne odtlačky z mnou vynájdených takzvaných tekutých matríc. Z obsahového hľadiska majú prezentované práce ambíciu odhaľovať pomyslený kód takzvaných stavebných prvkov mentálnych individualít. Geometrické tvary majú odkazovať na racionálnu stránku a tie ostatné na tú inú, iracionálnu… Farebné kombinácie a prieniky medzi vrstvami poukazujú na momenty ZLOMU, kedy sa nám podarí ako keby oslobodiť od zväzujúcich momentov prežívaných schém a nahliadnuť do nových, možných, obohacujúcich dimenzií žitia,“ približuje Martin Ševčovič.

Reklama

„Akčné, drippingové nanášanie tekutín reagujúcich s nanesenou farbou na matriciach, majú za cieľ umocniť ilúziu pohybu na statickom odtlačku realizovanom sútlačou viacerých matríc odtláčaných tlačou z výšky. Vertikálna forma odtlačkov, ale aj objektov zas podporuje zámer odkázať na potrebu vnútorného rastu, zmeny človeka a celkový zmysel žitia – MONUMENTUM. Toto krátke slovo zastupuje mnoho významov, ktoré považujem za mimoriadne aktuálne v kontexte súčasného stavu sveta. Má ekvivalent aj v slovách: moment alebo bod. V mechanike zastupuje pohyb a vzájomné pôsobenie fyzikálneho objektu. Môže konotovať aj na: impulz, revolúciu, príčinu, okolnosť, pohyb, zmenu a zlom. Preto ak by som mal jednou vetou vyjadriť môj realizovaný zámer v predstavených dielach, definoval by som ich ako: Každodenný pohyb, impulzy, zlomy, osobné revolúcie, ktoré formujú našu osobnosť s cieľom stať sa lepším človekom, pripraveným pre Nebo,“ dodáva M. Ševčovič.

Reklama

„Martin Ševčovič vytvára asociatívne „vizuálne plochy“ vodorovných liniek v expresívnom radení textúry. Vytvára sugestívne výtvarne plochy pomocou grafických liniek, ktoré sú usporiadané v expresívnej repetícii komplexnosti. Formuje asociatívne vizuálne plochy pomocou vodorovných grafických zásahov. Tieto plochy-hladiny sú vibrujúce, monochromatické lineárne stopy po gestickom zásahu. Autor používa redukovanú paletu, ktorá stimuluje divákovu predstavivosť a zanecháva priestor pre vlastné vnímanie a interpretáciu bodov, farieb, škvŕn a gesta. Tieto abstraktné
výtvarné kompozície sa vyznačujú svojou komplexnosťou a hĺbkou, čo ich robí atraktívnymi pre poučeného a znalého diváka, ktorý sa dokáže pohybovať v kontexte-komplexnosti abstraktného výtvarného jazyka,“ vysvetľuje kurátor Róbert Makar.

Výstava sa koná v spolupráci s Domom umenia Slovenskej filharmónie v Piešťanoch a partnermi – Fond výtvarných umení, Young art show občianske združenie, Dynameet, s. r. o. a Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Autor: Martin Ševčovič (SK)
Titul výstavy: MOMENTUM
Miesto konania: Galéria
Nábrežie Ivana Kraska 1, 921 01 Piešťany
Kurátor: Róbert Makar (SK)
Otvorenie výstavy: 4. 4. 2024
Trvanie výstavy do: 1. 5. 2024
otváracie hodiny:
utorok – piatok: 14:00 – 17:00
sobota – nedeľa: 14:00 – 18:00

TS

Populárne články