Connect with us

Samospráva

Pozemky v Malej vrbine sú na predaj

Published

on

Reklama
Reklama

Realitná kancelária ponúka pozemok, ktorý podľa mapy priloženej k inzerátu zasahuje aj do chráneného územia Malej vrbiny. Územie je podľa ponuky vhodné na športovo-rekreačné účely, malé ubytovacie zariadenia a zariadenia obchodu, kultúry a stravovania. Práve na takéto využitie navrhlo piešťanské mestské zastupiteľstvo časť územia Malej vrbiny na júnovom rokovaní. K  navrhovanej zmene územného plánu  sa budú vyjadrovať ešte nadriadené štátne orgány a podľa kuloárnych informácií jej nie sú najmä pracovníci životného prostredia príliš naklonení.

[singlepic id=17542 w=320 h=240 float=right]Podľa dodatku k platnému všeobecne záväznému nariadeniu o územnom pláne (ÚP) je Malá vrbina biocentrom a na základe Miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES) je chránená prísnejšie ako iná parková zeleň. Boli tam totiž dokumentované vzácne druhy rastlín.

Mestské zastupiteľstvo spravilo na návrh poslankyne Márie Beňovej v júni prvý krok k obstaraniu zmeny funkčného využitia plôch verejnej zelene na plochy zariadení športu a rekreácie v tejto lokalite. Je to začiatok dlhodobého procesu a súčasť aktualizácie územného plánu. Ako potvrdila vedúca Referátu územnej správy Mestského úradu Piešťany Jana Vitková, k zmenám sa budú vyjadrovať nadriadené inštitúcie a uskutoční sa verejné prerokovanie, kde ho môžu pripomienkovať aj občania.

Pri určovaní hraníc Malej vrbiny v územnom pláne bol podľa jej slov sledovaný porast. V južnej časti jednej parcely môže byť hustý (v ÚP je to zelená farba – parková zeleň), v severnej nemusí (žltá farba – plocha zariadení športu a rekreácie). Všetky zámery na výstavbu v tejto oblasti preto posudzuje stavebný úrad.

Reklama

„Konkrétny zámer musí vždy podliehať vypracovaniu štúdie, ktorá zinventarizuje existujúcu zeleň a zdokumentuje, či zámer zasahuje do vzrastlej zelene alebo je umiestnený na území, kde sú prípustné aj objekty,“ vysvetlila Jana Vitková.

[singlepic id=17543 w=320 h=240 float=left]Podľa Filipa Jacka z realitnej kancelárie, ktorá pozemky predáva, je ponuka vonku už dva roky. „Dlhodobo sa tam viacero pozemkov predáva a neúspešne. Ale chystaná zmena územného plánu nehrá úlohu, čo sa týchto pozemkov týka, lebo väčšina z nich je v časti, ktorá je podľa územného plánu športovo-rekreačná,“ povedal maklér F. Jacko. V inzeráte sa píše, že prístup k pozemkom je z dvoch strán po asfaltovej ceste, z čoho vyplýva, že predávané územie musí zasahovať aj do chránenej časti Malej vrbiny. Ponuka realitky hovorí, že predávané parcely sa nachádzajú za bowling centrom.  Podľa katastra  nehnuteľností tu pozemky vlastní spoločnosť Kazimex.  Súčet výmer dvoch z pozemkov, ktoré v lokalite vlastní firma, zodpovedá výmere 7464 m2 uvedenej v inzeráte. Pozemok s plochou [singlepic id=17545 w=320 h=240 float=right]3088 m2, ktorý sa dotýka chodníka pretínajúceho Malú vrbinu, je podľa územného plánu celý plochou parkovej zelene a aj v skutočnosti je na ňom zeleň, avšak v katastri je zapísaný ako pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, autokemp, táborisko. Ako je to možné sme sa pýtali riaditeľa Správy katastra Piešťany Petra Stračára, ktorý nás odporučil na hovorcu Úradu geodézie, kartografie a katastra. Jeho odpoveď sa nám ešte nepodarilo získať.

„Preverím ten inzerát, lebo  je od kolegyne, ktorá už u nás nerobí, komunikujem s majiteľom, ale musím pozrieť, čo je napísane v tom inzeráte,“ uviedol zástupca realitky. Ďalej povedal, že nevie, kto zmenu funkčného využitia pozemkov v tejto lokalite inicioval. Či je vlastníkom pozemkov, ktorých predaj sprostredkováva, spoločnosť Kazimex, nepotvrdil.

Autori: T. Hudovič, M. Palkovič

Populárne články