Connect with us

Samospráva

Piešťany budú meniť územný plán

Published

on

Reklama
Reklama

Najdiskutovanejším bodom posledného mestského zastupiteľstva bol návrh na aktualizáciu Územného plánu mesta Piešťany (ÚPN). Tento prvý krok v procese územno-plánovacích zmien zamestnal poslancov najmä kvôli sporu o budúcnosť Malej vrbiny, ale pri schvaľovaní celého návrhu prijalo zastupiteľstvo niekoľko ďalších rozhodnutí.

Podľa vedúcej Referátu územnej správy MsÚ Jany Vitkovej má radnica povinnosť raz za štyri roky ÚPN preskúmať. Posledná veľká aktualizácia prebehla v roku 2007, odvtedy sa podľa jej slov uskutočnilo aj niekoľko menších.

[singlepic id=11487 w=320 h=240 float=right]Zastupiteľstvo po diskusii najmä o Malej vrbine a Rázusovej ulici prijalo aj niekoľko návrhov na obstaranie zmien funkčného využitia niektorých plôch. K návrhom sa budú vyjadrovať rôzne inštitúcie a môžu tak spraviť aj občania. „Chcem zdôrazniť, že hlasujete o podkladoch. Toto všetko sú iba námety na spracovanie, môžete o nich diskutovať a v celom procese môže prísť k ďalším odporúčaniam,“ upozornila Jana Vitková. Podľa plánov radnice budú zmeny územného plánu hotové do konca tohto roka.

[singlepic id=9926 w=320 h=240 float=right]Okrem skúšobnej obojsmernej premávky na Rázusovej ulici a navrhovaných zmien v lokalite Malá vrbina prijalo mestské zastupiteľstvo aj ďalšie návrhy na obstaranie zmeny funkčného využitia:

Reklama

– plôch poľnohospodárskej pôdy na plochy prevádzok a zariadení rôznych podnikateľských aktivít (lokalita Kňazovec rozšírená o územie ohraničené na juhu spojnicou juhovýchodného cípu Poľnohospodárskeho družstva Piešťany a juhozápadného cípu sídliska A. Trajan),

– plôch poľnohospodárskej pôdy na plochy prevádzok a zariadení rôznych podnikateľských aktivít, lokalita Za železnicou,

– plôch hospodársko-produkčnej zelene na plochy verejnej zelene – cintorín, lokalita VÚRV,

–  plôch prímestského bývania na plochy verejnej zelene – cintorín, lokalita Žilinský cintorín,

– plôch výroby, skladov, stavebníctva a výrobných služieb na plochy všeobecného bývania lokalita bývalého areálu mlynov,

– plôch bližšie nešpecifikovanej – izolačnej zelene na plochy občianskej vybavenosti, lokalita Pri poliklinike,

– obstaranie zmeny funkčného využitia plôch prírodnej zóny s hlavnou rekreačnou funkciou na plochy zariadení športu a rekreácie, lokalita Vážsky ostrov – v úseku po južný cíp Vážskeho ostrova „Lido“ ohraničený valmi (s vylúčením územia na východ od jestvujúceho valu),

– plôch ekostabilizačnej zelene na plochy bývania v zeleni (lokalita Heinola) a zároveň zrušenia plochy miestneho biocentra Sihoť.

Jednotlivé lokality, ktorých sa majú zmeny územného plánu týkať nájdete v tejto mape:

Autor: db

Populárne články