Connect with us

Novinky

Budúcich prvákov prihlásite do piešťanskej Cirkevnej spojenej školy elektronicky

Published

on

Reklama
Reklama

Cirkevná spojená škola Piešťany bude rovnako, ako všetky ostatné slovenské školy, zapisovať deti do prvého ročníka bez ich prítomnosti. Dôvodom je aktuálna pandémia, kedy s snažia inštitúcie minimalizovať svojimi opatreniami šírenie koronavírusu.

CSŠ Piešťany, Štefánikova 119, 921 01 Piešťany
tel. číslo: 033/7621092, mail: css.piestany@gmail.com
webová stránka: http://czspiestany.edupage.org

Pokyny k zápisu do 1. ročníka
Cirkevnej ZŠ sv. Márie Goretti pre školský rok 2020/2021

Podľa Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. § 19 ods. 3 ak dieťa dovŕši do 31. 8. 2020 šesť rokov, je povinnosťou zákonných zástupcov, zapísať dieťa na povinnú školskú dochádzku. Dieťa je potrebné zapísať, aj keď uvažujete o odklade povinnej školskej dochádzky. Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 26. 3. 2020 zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 budeme organizovať bez osobnej prítomnosti detí a odporučenou elektronickou formou.

Pokyny pre zákonných zástupcov

1) Do 20. 4. 2020 vyplňte dokumentáciu k zápisu, ktorú nájdete na webstránke  školy https://czspiestany.edupage.org v ľavom menu v sekcii Tlačivá ZŠ (priamy link).

Reklama

Prihláška do ZŠ – bude odoslaná elektronicky.

Dotazník k zápisu do 1. ročníka – je potrebné vytlačiť a doplniť podpismi oboch zákonných zástupcov dieťaťa. V prípade, že dieťa je zverené do starostlivosti jednému z nich, prosíme, aby ste k posielanej dokumentácii priložili kópiu príslušného súdneho rozhodnutia.

Žiadosť o odloženie povinnej školskej dochádzky – vyplňte, vytlačte a podpíšte, len ak požadujete odloženie povinnej školskej dochádzky.

Žiadosť o prijatie do ŠKD – vyplňte, vytlačte a podpíšte, ak chcete dieťa prihlásiť do školského klubu.

2) V čase od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020 pošlite poštou na adresu školy alebo vložte v obálke do poštovej schránky na budove školy (ul. Štefánikova č. 119):

Dotazník k zápisu do 1. ročníka – ak je dieťa zverené do starostlivosti, priložte kópiu súdneho rozhodnutia o zverení do výchovy,
kópiu rodného listu dieťaťa,
Žiadosť o odloženie povinnej školskej dochádzky – ak máte, priložte aj vyjadrenie CPPPaP a pediatra; ak nemáte, vyjadrenia doručíte do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania,
Žiadosť o prijatie do ŠKD,
doklad o zdravotnom znevýhodnení – ak je dieťa zdravotne znevýhodnené.

V prípade nevyhnutnej potreby je možné formuláre k zápisu (okrem prihlášky, ktorá je len v elektronickej forme) vyzdvihnúť v škole. Dohodnite si vopred termín vyzdvihnutie mailom (css.pn.zastupca@gmail.com) alebo telefonicky (033/7621092). Požadujeme, aby ste si pre formuláre prišli v ochrannom rúšku a s rukavicami.

Ak máte pochybnosti o školskej spôsobilosti svojho dieťaťa, obráťte sa telefonicky alebo mailom na Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Piešťanoch. Oznam CPPPaP o postupe tu:

OZNAM Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
E. F. Scherrera 40, Piešťany tel./fax : 033/7743423, 0911 887 745
e-mail:cpppappiestany@gmail.com     www.cpppap.webnode.sk

-inf-

Populárne články