Úvod Bleskovky V parku zasadili strom na pamiatku kolegovi

V parku zasadili strom na pamiatku kolegovi

REKLAMA

V stredu 10. apríla pribudol na priestranstve pred objektom Kursalonu Ľaliovník tulipánokvetý. Strom tu vysadili pracovníci Služieb mesta Piešťany pri príležitosti udelenia Ceny primátora mesta Piešťany in memoriam ich nedávno zosnulému kolegovi 무인도 생존 다운로드.

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Peter Tekula, ktorý pôsobil ako vedúci strediska verejnej zelene zomrel nečakane začiatkom marca You can't download. Cena primátora v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, ktorá mu teraz bola udelená, je prejavom vďaky vedenia Mesta Piešťany za všetko čo vrámci starostlivosti o prostredie Piešťan spravil Download baby driver subtitles.

„Peter Tekula, sršal až donedávna obrovskou dávkou optimizmu a energie. Starostlivosť o zeleň v meste, o parky i sídliská bola jeho prácou a koníčkom zároveň 격동고딕 ttf 다운로드. Mal mnoho nápadov, večne dobrú náladu. Bol nesmierne húževnatý a pracovitý, ale aj prísny a spravodlivý. S vysokou odbornosťou a jasným cieľom pristupoval k nepopulárnym, ale potrebným výrubom stromov v meste evernote 다운로드. Jeho netradičné nápady skrášlenia mesta prispeli k veľkej propagácii Piešťan doma i vo svete, veď azda každý občan i návštevník prechádzajúci okolo nich sa fotil malware samples. Jeho vianočný fotokruh s nápisom Piešťany je nezmazateľnou stopou jeho patriotizmu k mestu. Toto všetko pretrhla jeho náhla nečakaná smrť. Ostali nám spomienky a povinnosť odvďačiť sa mu aspoň touto cenou, aj keď žiaľ, in memoriam,“ odznelo pri odovzdávaní ocenenia 동영상 분할 다운로드. To prevzala manželka Zuzana Tekulová so slovami, že jej manžel chcel pre Piešťany ešte veľa spraviť.

Foto: FB Služby mesta Piešťany – Stredisko verejnej zelene, -th-

REKLAMA