Úvod Bleskovky V parku zasadili strom na pamiatku kolegovi

V parku zasadili strom na pamiatku kolegovi

REKLAMA
OLANO Volby 2020

V stredu 10. apríla pribudol na priestranstve pred objektom Kursalonu Ľaliovník tulipánokvetý. Strom tu vysadili pracovníci Služieb mesta Piešťany pri príležitosti udelenia Ceny primátora mesta Piešťany in memoriam ich nedávno zosnulému kolegovi.

REKLAMA

Peter Tekula, ktorý pôsobil ako vedúci strediska verejnej zelene zomrel nečakane začiatkom marca. Cena primátora v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, ktorá mu teraz bola udelená, je prejavom vďaky vedenia Mesta Piešťany za všetko čo vrámci starostlivosti o prostredie Piešťan spravil.

„Peter Tekula, sršal až donedávna obrovskou dávkou optimizmu a energie. Starostlivosť o zeleň v meste, o parky i sídliská bola jeho prácou a koníčkom zároveň. Mal mnoho nápadov, večne dobrú náladu. Bol nesmierne húževnatý a pracovitý, ale aj prísny a spravodlivý. S vysokou odbornosťou a jasným cieľom pristupoval k nepopulárnym, ale potrebným výrubom stromov v meste. Jeho netradičné nápady skrášlenia mesta prispeli k veľkej propagácii Piešťan doma i vo svete, veď azda každý občan i návštevník prechádzajúci okolo nich sa fotil. Jeho vianočný fotokruh s nápisom Piešťany je nezmazateľnou stopou jeho patriotizmu k mestu. Toto všetko pretrhla jeho náhla nečakaná smrť. Ostali nám spomienky a povinnosť odvďačiť sa mu aspoň touto cenou, aj keď žiaľ, in memoriam,“ odznelo pri odovzdávaní ocenenia. To prevzala manželka Zuzana Tekulová so slovami, že jej manžel chcel pre Piešťany ešte veľa spraviť.

Foto: FB Služby mesta Piešťany – Stredisko verejnej zelene, -th-

REKLAMA