Úvod Bleskovky Najväčší záujem je o základné školy Brezová a Mojmírova

Najväčší záujem je o základné školy Brezová a Mojmírova

REKLAMA
Esesko

Počas uplynulého piatku a soboty sa uskutočnil zápis do prvého ročníka základných škôl. Do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany sa zapísalo 283 detí overseas music. Najväčší záujem bol o základné školy Brezová a Mojmírova.

„Z tohto počtu sú tri deti zapísané na plnenie školskej dochádzky v zahraničí, osem detí má doklad o odklade a 18 detí bolo navrhnutých na odklad povinnej školskej dochádzky Download Arirang News. Koľko tried, ktorá škola otvorí, zatiaľ nie je jasné. Riaditelia jednotlivých škôl podajú zriaďovateľovi žiadosť, koľko tried by chceli otvoriť Python opencv. Mesto bude posudzovať tieto žiadosti v súlade s požiadavkami podľa osobitných predpisov, a to hlavne podľa podmienok, ktoré umožňujú vzdelávať žiakov v jednotlivých triedach bez ohrozenia ich bezpečnosti a ostatných požiadaviek,“ informovala Drahomíra Moretová, hovorkyňa Mesta Piešťany 디아블로 2 다운로드.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Počty tried sa budú stanovovať aj v súlade so záväznými normatívmi na povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu gate of steiner.
-red- Zdroj: FB Mesto Piešťany

REKLAMA