Connect with us

Bleskovky

Najväčší záujem je o základné školy Brezová a Mojmírova

Published

on

Reklama
Reklama

Počas uplynulého piatku a soboty sa uskutočnil zápis do prvého ročníka základných škôl. Do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany sa zapísalo 283 detí. Najväčší záujem bol o základné školy Brezová a Mojmírova.

„Z tohto počtu sú tri deti zapísané na plnenie školskej dochádzky v zahraničí, osem detí má doklad o odklade a 18 detí bolo navrhnutých na odklad povinnej školskej dochádzky. Koľko tried, ktorá škola otvorí, zatiaľ nie je jasné. Riaditelia jednotlivých škôl podajú zriaďovateľovi žiadosť, koľko tried by chceli otvoriť. Mesto bude posudzovať tieto žiadosti v súlade s požiadavkami podľa osobitných predpisov, a to hlavne podľa podmienok, ktoré umožňujú vzdelávať žiakov v jednotlivých triedach bez ohrozenia ich bezpečnosti a ostatných požiadaviek,“ informovala Drahomíra Moretová, hovorkyňa Mesta Piešťany.

Počty tried sa budú stanovovať aj v súlade so záväznými normatívmi na povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
-red- Zdroj: FB Mesto Piešťany

Reklama

Populárne články