Úvod Aktuality Rezort Piešťany hľadá výkonného riaditeľa i marketingového pracovníka

Rezort Piešťany hľadá výkonného riaditeľa i marketingového pracovníka

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany hľadá výkonného riaditeľa i marketingového pracovníka. Inzerát na portáli Profesia bol zverejnený 6 autocad 2009. júna. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 21. júna.

Doterajší výkonný riaditeľ Štefan Šiška odišiel pred pár dňami do dôchodku Download Coco Melon. Oblastná organizácia cestovného ruchu tak má síce nového predsedu predstavenstva viceprimátora Michala Bezáka, ale zostala bez výkonného riaditeľa 닌자 가이덴 블랙 다운로드. Dočasne túto funkciu vykonáva marketingová pracovníčka organizácie.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Výkonný riaditeľ  organizácie je priamo zodpovedný za riadenie organizácie, riadi ďalších pracovníkov  a má zodpovednosť za ich výkony Photoshop patterns.  Okrem iného tiež vypracováva všetky smernice týkajúce sa činnosti a prevádzky OOCR a predkladá na rokovanie predstavenstvu a na schválenie valnému zhromaždeniu Seoul National University Lifelong Education Institute. Zostavuje tiež návrh koncepcie rozvoja destinácie a stratégié kľúčových oblastí rozvoja destinácie. Rovnako je zodpovedný za ich realizáciu Papago voice download. V náplni má tiež ďalšie činnosti. 

Požiadavkou je vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, prax v riadiacej pozícii minimálne 3 roky, prax v oblasti cestovného ruchu, marketingu a finančného riadenia je vítaná 유튜브 거울모드 다운로드. Rovnako je výhodou prax v príprave projektových žiadostí a implementácie projektov. Budúci riaditeľ musí aktívne ovládať agličtinu, alebo nemčinu slovom i písnom 팡파레 다운로드.

Oblastná organizácia ponúka hlavný pracovný pomer so skúšobnou dobou 3 mesiace, pričom predpokladaný termín nástupu je júl 2019, respektíve dohoda 몰디뷰 앱 다운로드. Ponúkaná mzda je 1 500 EUR. Detaily nájdete tu 갓오브 곡괭이 다운로드.

Oblastná organizácia hľadá taktiež marketingového pracovníka. Jeho pracovnou náplnou je  koordinácia marketingových aktivít, tvorba a propagácia produktov cestovného ruchu, styk so zákazníkmi a poskytovateľmi služieb, účasť na výstavách cestovného ruchu a prezentáciách, koordinácia online marketingu, starostlivosť o webovú prezentáciu OOCR a sociálne siete, ale i komunikácia s médiami a PR. 

Požiadavkou je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, plynulý hovorový respektíve písomný styk v angličtine, alebo nemčine.  Termín nástupu je júl 2019.  Ponúkaná mzda 900 eur.  Viac info tu.

-red-

REKLAMA