Úvod Aktuality Odvolal primátor konateľa Bytového podniku? Mesto sa nevyjadrilo, dozorná rada nemá informácie

Odvolal primátor konateľa Bytového podniku? Mesto sa nevyjadrilo, dozorná rada nemá informácie

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Minulý týždeň podľa Piešťany TV a Piešťanského týždňa odvolal primátor Miloš Tamajka po roku na valnom zhromaždení Bytového podniku Piešťany, ktoré sa malo konať 22 Bluetooth download. decembra, konateľa Pavla Vermeša. V obchodnom registri Pavol Vermeš ako konateľ figuruje stále, hovorkyňa Mesta Piešťany na naše otázky o odvolaní nereagovala a P next Pot Player codec. Vermeš hovorí, že nemá žiadne oficiálne informácie o svojom odvolaní.

V obchodnom registri sú k 29 Mercy Song. decembru stále uvedení dvaja konatelia Pavol Vermeš a Viliam Hubinský. Pavlovi Vermešovi vznikla funkcia 22. 12. 2016, potom čo sa primátor Miloš Tamajka ujal výkonu  valného zhromaždenia namiesto mestského zastupiteľstva skycastle full. Mestskí poslanci následne namietali, že postup primátora pri menovaní konateľa, nebol správny, lebo v zmysle zákona 369 o obecnom zriadení nebol schválený mestským zastupiteľstvom.  Primátor vtedy vyhlásil, že ide iba o dočasného konateľa a že bude hľadať osobu na post riaditeľa výberovým konaním, o čo ho žiadalo aj zastupiteľstvo svojim uznesením alexnet 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Riaditeľom sa stal od 1. júna 2017 Viliam Hubinský. Podľa výpisu z obchodného registra mal byť od 10 바이올린 연주곡 다운로드. augusta druhým konateľom spoločnosti, avšak do registra bola táto infomácia zapísaná až 27. októbra.

Otázky o pravdivosti informácie o odvolaní konateľa Pavla Vermeša a o dôvodoch sme adresovali hovorkyni Mesta Piešťany minulý týždeň, avšak do dnešného dňa na ne nereagovala 3d max 2011. Rovnako Mesto Piešťany nevydalo k tejto informácii a skutočnosti žiadne oficiálne stanovisko. Pavol Vermeš na našu otázku o jeho údajnom odvolaní reagoval, že o tom nemá žiadnu oficiálnu informáciu a nebol účastný valného zhromaždenia, kde sa tak malo stať 루시퍼 시즌3 다운로드.

Žiadne informácie o odvolaní konateľa nemajú ani členovia dozornej rady, podľa ich vyjadrenia, ak bolo valné zhromaždenie, oni naň prizvaní neboli Yoon Jong-shin's Age. V stanovách spoločnosti bolo v minulosti zakotvené, že členovia dozornej rady sa zúčastňujú valného zhromaždenia.

V novembri minulého roka na základe podnetu, ktorý ešte začiatkom roka podávala poslankyňa MsZ Piešťany Iveta Babičová a podpismi a hlasovaním ho podporili poslanci MsZ, okresná prokuratúra Piešťany namietala menovanie konateľa bez schválenia zastupiteľstvom 인벤터 학생용 다운로드. Prokurátor namietal tento postup ako nezákonný, ale ďalej nekonal. Primátor na mestskom zastupiteľstve vyhlásil, že sa musí oboznámiť nálezom a dať si spracovať analýzu. Podnet sa týkal menovania konateľa Pavla Vermeša, avšak rovnakým spôsobom postupoval primátor Mesta Piešťany aj pri menovaní konateľa Viliama Hubinského, ktorého nomináciu tiež predtým nedal na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

-th- Foto: -vv-

REKLAMA