Connect with us

Novinky

Hodnotenie juniorov PFK: Nezavrhli sme myšlienku športových tried

Published

on

Reklama
Reklama

Vedenie piešťanských futbalových prípravkárov zaznamenalo v uplynulom roku progres. Hodnotenie celého roka zhrnul tréner kategórie desať a jedenásť ročných Ján Stachura.

Rok 2017 môžeme nazvať stabilizačným, keď sme pokračovali v práci, ktorá začala v roku 2016. Ten znamenal veľkú zmenu v štruktúrach ako klubu, tak aj prípravky. Tento rok sme sa na ňu snažili nadviazať poctivou a tvrdou prácou, čoho odmenou je dnešný počet detí v prípravke, ktorý stúpol značným spôsobom. Tento fakt, spolu so spokojnosťou ľudí, je odmenou za prácu a zároveň ďalšou motiváciou, aby sme výchovu detí v klube a podmienky pre nich neustále zlepšovali. Tréner netrénuje pre svoj dobrý pocit a úspechy, ale pre dobrý pocit detí, aby mali radi futbal a aby sa dokázali pod našim vedením zlepšovať. Hlavne, aby sme dokázali v Piešťanoch systematicky vychovávať talentovaných, mladých a slušných futbalistov, čo nám tu v nedávnom období dosť dlho absentovalo. Na tomto parametri sa budeme snažiť postaviť ciele aj do budúceho roku.

Počet detí neustále rastie, tréneri sa vzdelávajú
V roku 2017 pod logom Kohútov, ako prípravky PFK, pôsobilo 6 družstiev detí od 6 do 11 rokov. Každé z družstiev má v priemere 20 hráčov a stále k nám pribúdajú noví chlapci nielen z Piešťan, čo sme veľmi radi. Samozrejme, je to veľký záväzok, pretože musíme dávať veľký pozor, aby s kvantitou neodišla kvalita tréningového procesu. Na tom pracujeme neustále v komunikácii s trénermi i rodičmi. Veľká vďaka patrí tým, ktorí pomáhajú s tréningovým procesom, vykonávajú funkcie vedúcich družstva a asistentov trénera. Aj vďaka týmto ľuďom je kvalita tréningového procesu na úrovni.

Túto úroveň však chceme do ďalších rokov posúvať. Aby sme dotvorili koncepciu výchovy hráčov v klube, ktorá začína od prípravky, je dôležité, aby sa tréneri neustále vzdelávali v moderných trendoch. Na túto cestu sme nastúpili už na konci tohto roku, kedy všetci tréneri prípravky absolvovali rozšírené vzdelávanie metódou Coerver.

Reklama

Futbal je šport pre všetkých
Samozrejme, aj v prípravke sa boríme so svojimi problémami. Podobne ako celý klub, kde chýba väčšia podpora zo strany mesta, aj my musíme obracať každé euro. Najjednoduchšia cesta je podobne ako v iných kluboch zdvihnutie poplatkov. My sa však snažíme uberať cestou futbalu ako športu pre všetkých, preto hľadáme iné cesty ako poskytnúť pre deti dôstojné podmienky. Vďaka patrí tým, ktorí pomáhajú aj v tomto smere či už darovaním 2% alebo iným spôsobom.

Športové triedy ako záväzok v roku 2018
Za minulý rok nás trochu zamrzel neúspech pri prvom pokuse o otvorenie športových tried na 4. ZŠ, do ktorého sme spolu s pánom riaditeľom Vrbom, so zástupcami basketbalu a florbalu investovali veľa času a úsilia. Veríme však v úspech tento rok. Prichádzajú ročníky, ktoré sú omnoho početnejšie a verím, že aj týmto spôsobom rozbehneme futbal a šport v Piešťanoch.

Priestor na zlepšenie je takisto v rovnováhe jednotlivých družstiev, medzi ktorými sú rozdiely. Máme ročníky šikovnejšie, ale aj ročníky, ktoré majú svoje problémy. Je potrebná väčšia komunikácia a spolupráca medzi trénermi a rodičmi, na čom sa budeme snažiť pracovať.

Veľký počet detí nám dáva záväzok vytvoriť príležitosť pre každého, preto ďalším cieľom je aj zabezpečenie väčšieho množstva zápasov, aby boli pravidelne do zápasového procesu zapojené v rámci možností všetky deti. Potrebné kroky sme spravili už v tomto roku, keď sa s prípravkou zúčastňujeme miniligy, hráme mimosúťažné zápasy a turnaje.

Konfrontácia so staršími súpermi prináša svoje ovocie
V tomto kontexte osobne za veľmi dobrý krok považujem prihlásenie prípravky do okresnej súťaže U13. V tejto súťaži si môže naša najstaršia prípravka (U11) vyskúšať konfrontáciu aj proti starším súperom naprieč celým piešťanským okresom. Hlavným cieľom pôsobení v tejto súťaži je pripraviť chlapcov na prechod do kategórie mladších žiakov, ktorý býva náročný. Tento model sa nám zatiaľ veľmi osvedčuje, chlapci si zvykajú na veľké ihrisko a zlepšujú sa od zápasu k zápasu. V súťaži sú suverénne na prvom mieste bez straty bodu, keď vyhrali všetky zápasy. Osobne sa veľmi teším na ich ďalší vývoj pôsobenie v starších kategóriách.

Ján Stachura

PS: Ciele sú teda stanovené, práce do nového roku je veľa. Za celý PFK Junior môžem povedať, že sa k nej budeme snažiť postaviť čo najzodpovednejšie a s čo najväčším odhodlaním. Zároveň chceme popriať všetkým našim členom, deťom, rodičom aj priateľom klubu do nového roku všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia a lásky a veľa pekných chvíľ a splnených prianí.

Populárne články