Úvod Aktuality Covid-19: Župa pomôže obciam s pokrytím výdavkov počas pandémie

Covid-19: Župa pomôže obciam s pokrytím výdavkov počas pandémie

REKLAMA
Anna bal 2021

Mestá a obce na území Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sú súčasťou Centrálneho krízového fondu (CKF), dostanú finančnú pomoc 오토캐드 2019 한글 다운로드. Trnavská župa podporí 24 samospráv celkovou sumou 88 500 eur. Finančné prostriedky sú určené na refundáciu nákladov, ktoré obciam a mestám vznikli v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 유심칩 다운로드.

Rada Centrálneho krízového fondu (CKF) už 5. mája 2020 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu, ktoré mohli pre členské obce a mestá podávať do 19 Murhowt. mája 2020. Následne 1. júna 2020 Rada CKF rozhodla, že podporí všetkých žiadateľov (zoznam v prílohe).

REKLAMA
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021
PN Taxi

Rada CKF zároveň vyčlenila 100 000 eur na podporu aktivít zameraných na predchádzanie živelným udalostiam, prírodným katastrofám a krízam spôsobených zmenou klímy na území TTSK 안드로이드 아이스크림 샌드위치 다운로드. Župa tiež podporí preventívne opatrenia na zníženie rizika ohrozenia zdravia obyvateľov. Minimálna výška dotácie je 1 000 eur, pričom do výzvy sa môžu zapojiť len obce a mestá, ktoré v tomto kalendárnom roku uhradili členský príspevok do CFK Web Square Excel.

„Pre členské samosprávy predstavuje CKF de facto poistný nástroj, z ktorého môžu získať finančný príspevok na úhradu časti výdavkov spojených s odstraňovaním následkov prírodných pohrôm a nepredvídateľných udalostí. V rámci výziev zas môžu žiadať o príspevok na preventívne opatrenia,“ vysvetlil trnavský župan Jozef Viskupič.

Zdroj a foto: Tlačová správa TTSK

REKLAMA