Úvod Aktuality Bývalá konateľka Bytového podniku Piešťany bude viesť od januára jeho trnavskú obdobu

Bývalá konateľka Bytového podniku Piešťany bude viesť od januára jeho trnavskú obdobu

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. dodáva teplo do 16 000 domácností v Trnave, spravuje 6 600 bytov a 177 – tisíc m² nebytových priestorov egg is broken. Rovnako realizuje energetické služby a údržbu mestských komunikácií v Trnave. Novou konateľkou za Mesto Trnava sa po výberovom konaní a schválení trnavským zastupiteľstvom stala Eva Kolláriková, ktorá viedla do minuloročného decembra Bytový podnik Piešťany webtoon Friday. V decembri 2016 ju z tohto postu odvolal piešťanský primátor Miloš Tamajka.

V spoločnosti STEFE Trnava má Mesto Trnava 50 % podiel Download 10 albums. Konateľmi spoločnosti sú Ing. Ondrej Borguľa a Ing. Ľubomír Krajčovič ako zástupca mesta. Ten sa rozhodol ukončiť pracovný pomer a odísť do starobného dôchodku ku koncu tohto roka KakaoTalk Friends. Po dohode spoločníkov Mesta Trnava a STEFE SK, a.s., Banská Bystrica, bolo dohodnuté vypísanie výberového konania na funkcia konateľa a súčasne generálneho riaditeľa spoločnosti STEFE Trnava, s 대신 증권 다운로드. r. o. Výberová komisia bola vytvorená z predstaviteľov mesta a zástupcov všetkých politických strán. Členmi boli tiež Ondrej Borguľa, predseda predstavenstva spoločnosti STEFE SK, a.s 조선일보명조체 다운로드. a súčasný konateľ STEFE Trnava Ľubomír Krajčovič.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Výberové konanie na sa uskutočnilo dňa 16. júna a zúčastnilo sa 23 uchádzačov, z ktorých boli do užšieho výberu posunutí štyria 가을은 참 예쁘다 다운로드. Víťazného uchádzača podľa správy pre poslancov MsZ Trnava nebolo možné akceptovať pre neprijateľné finančné požiadavky. Vypísané bolo teda druhé výberové konanie, ktoré sa uskutočnilo 11 나쁜녀석들 더 무비 다운로드. septembra. Z prihlásených 56 uchádzačov komisia vybrala šesť do užšieho výberu. Toho sa zúčastnili štyria uchádzači (dvaja sa vzdali účasti), z ktorých výberová komisia vyhodnotila ako víťaza JUDr 인스타 라이브 방송 다운로드. Ing. Evu Kollárikovú, PhD., MBA. Podľa vyjadrenia výberovej komisie splnila všetky očakávané predpoklady pre vykonávanie funkcie konateľky a generálnej riaditeľky a jej finančné požiadavky boli akceptovateľné danza kuduro 다운로드. Trnavské mestské zastupiteľstvo ju do funkcie na návrh primátora Petra Bročku schválilo na svojom zasadnutí v utorok 10. októbra.
-th- Zdroj: Mesto Trnava

REKLAMA