Connect with us

Samospráva

Poslanci neschválili navrhované právomoci pre primátora. Zobrali ich na seba

Published

on

Reklama
Reklama

Mestskí poslanci sa 21. apríla stretli na svojom treťom rokovaní. Najdlhšie diskutovanou témou bolo zrušenie objednávok služieb od spoločnosti Infonet, ktorá vysiela prenosy zo zastupiteľstiev online. Pri prerokovaní nového návrhu Zásad hospodárenia s majetkom mesta  neschváli návrh aby právomoci mestskej rady prešli na primátora,  ale zobrali viac kompetencií do vlastných rúk.

[singlepic id=12552 w=320 h=240 float=left]Najprv sa však hovorilo o prevádzkovom poriadku pohrebísk, ktorý musel byť v súvislosti so Zákonom o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z. novelizovaný. Najdôležitejšou zmenou týkajúcou sa občanov je zvýšenie poplatkov za prenájom hrobov. Napríklad za jednohrob zaplatia po novom pozostalí 45 eur na 10 rokov. Doteraz to bolo 33 eur.

Symbolické nájomné odklepli poslanci Materskému centru Úsmev. Plochu s výmerou 250 m2 na ulici Andreja Hlinku si bude toto občianske združenie prenajímať za 1 euro ročne. Z vlastných zdrojov tu vybuduje špeciálne ihrisko určené deťom od 0 do 6 rokov. Ihrisko budú tvoriť drobné herné zariadenia, pieskovisko, kĺzačky a lavice z prírodných materiálov.

[singlepic id=12555 w=320 h=240 float=right]Dlhšiu debatu vyvolal návrh na prevod nehnuteľnosti na Námestí slobody do súkromných rúk. Stánok „Pod lipou“ je vo vlastníctve mesta. Majitelia pozemkov ležiacich pod ním, prejavili záujem o stánok aj o časti priľahlých pozemkov. Ich zámerom je stánok rozšíriť a prevádzkovať u kaviareň. S týmto návrhom nesúhlasila jediná architektka v zastupiteľstve Jana Bartošová. Podľa nej s ním nie sú stotožnení s rozšírením ani tvorcovia súčasnej podoby námestia z Architektonického ateliéru BP. V diskusii sa viacero poslancov vyslovilo za predaj pozemkov aj budovy v cene 25 800 eur. Argumentovali tým, že sa tento priestor konečne využije.  Za predaj hlasovalo 17 poslancov z 22 zúčastnených.

Reklama

[singlepic id=12554 w=500 h=500 float=center]

Podstatnú časť rozpravy o nových Zásadách hospodárenia s majetkom mesta Piešťany tvoril problém zohľadnenia inflácie pri určovaní výšky nájmu. Na záver prišiel pozmeňovací návrh poslanca Brnu, ktorý oproti návrhu zmenšil právomoci primátora pri hospodárení s majetkom mesta. Na primátora mali totiž podľa návrhu prejsť právomoci mestskej rady a zvýšila by sa tak hodnota majetku, o ktorej môže primátor samostatne rozhodovať. Poslanci takmer jednomyseľne súhlasili s návrhom Juraja Brnu a primátorovi ponechali doterajšie právomoci a právomoci mestskej rady zobrali na seba. Odteraz bude zastupiteľstvo, ktoré nemá na rozdiel od primátora trestnú zodpovednosť, rozhodovať o nakladaní s majetkom nižšej hodnoty a výmery. Podľa pôvodného návrhu rozhodovalo MsZ o nakladaní s majetkom v cene vyššej než 20 000 eur a s nehnuteľným majetkom o výmere vyššej než 250 m2. Tieto hodnoty sa schválení návrhu poslanca Brnu znižujú na 10 000 eur a 150 m2.

V bode „rôzne“ navrhol poslanec Michal Hynek uložiť mestskému úradu, aby do budúceho zasadnutia poslancov pripravil návrh na zrušenie objednávok služieb od spoločnosti Infonet, ktorá zaznamenáva rokovania poslancov a vysiala ich online cez internet. Argumentoval aj tým, že obdobnú službu poskytuje aj Televízia Karpaty. Tá však nezabezpečuje živé prenosy. Jeho uznesenie bolo prijaté.

[nggallery id=665]

Autor: mt

REKLAMA

 

Populárne články