Connect with us

Samospráva

Kontrola skleníkov preukázala neefektívnosť, napriek tomu ich chcú zachovať

Published

on

Reklama
Reklama

Februárovým uznesením mestskí poslanci rozhodli o kontrole efektivity skleníkového hospodárstva Služieb mesta Piešťany. Výsledky im hlavný kontrolór Peter Konečný predložil na rokovaní mestského zastupiteľstva 29. marca.
Podľa správy hlavného kontrolóra pri stanovení nákladovej ceny na jednu rastlinu by  na vypestovanie vyše 92-tisíc kusov záhonových rastlín skleníkové hospodárstvo minulo sumu 76 823 eur. Nákup rovnakého množstva rastlín od externého dodávateľa, by pritom stál 30 191 eur. Opačná situácia je pri pestovaní drevín, ktorým sa skleníkové hospodárstvo tiež zaoberá. Podľa správy náklady na dopestovanie 962 kusov drevín pre potreby mesta dosahujú sumu 10 563 eur, ale to isté množstvo drevín kúpené od externej firmy by stálo 18 209 eur.
“Nie všetky náklady, ktoré sú v stredisku skleníkového hospodárstva, sú použité len na pestovanie rastlín. Skleníkové hospodárstvo zabezpečuje rad ďalších činností,“ vysvetlil poslancom Peter Konečný. „Ak by sme chceli zdokladovať, čo všetko títo pracovníci robia, tak by museli pol dňa robiť evidenciu,“ doplnil ho primátor Remo Cicutto. Vlani toto stredisko zamestnávalo 11 ľudí a jedného brigádnika. Od 1. januára 2012 má desať zamestnancov (manažér, referent, 4 pracovníčky, ktoré pestujú rastliny, pracovník kompostárne a 3 pracovníci strážnej služby).

REKLAMA

Podľa poslankyne Evy Wernerovej je však dôležitý záver kontrolnej správy a teda, že pestovanie záhonových rastlín je značne neefektívne voči nákupu od veľkopestovateľov, pričom navyše neexistuje presná evidencia všetkých pracovných činností vykonávaných zamestnancami v rámci zabezpečovania úloh strediska.
E. Wernerovej, ktorá dala podnet na kontrolu tiež chýbalo posúdenie efektivity vykurovania skleníkov. Práve tie tvoria veľký podiel nákladov. „Chcela som dať do pozornosti skleníky, či nie je doba, aby sme sa venovali ich efektivite,“ povedala Eva Wernerová a požiadala, aby poslanci dostali analýzu možností úspor.
Podľa primátora je potrebné skleníkové hospodárstvo zachovať: „Potrebujeme zmeniť energetiku. Je pravda, že skleníky sú zastaralé. Prvým návrhom je dať tam ešte jednu fóliu, ale chce to investície.“
Viceprimátor poznamenal, že zamestnanci skleníkového hospodárstva sa už teraz iniciatívne starajú o šetrenie energií v skleníkoch, napríklad vytvorením automatickej regulácie vykurovania.
Poslanci zobrali výsledky kontroly na vedomie, ale žiadne uznesenie k tejto veci neprijali. Poslankyňa E. Wernerová však požiadala kontrolóra, vzhľadom na výšku verejných financií, ktorou sú skleníky s prioritnou funkciou pestovania rastlín mestom dotované, aby zverejnil vyjadrenie zodpovedných pracovníkov k výsledkom kontroly a opatreniam, ktoré budú vykonané na odstránenie zistených nedostatkov a zvýšenie efektivity.
Autor: M. Palkovič

Reklama

Populárne články