Úvod PR Články Trnavský samosprávny kraj vyčlenil až pol milióna eur na podporu regionálneho rozvoja

Trnavský samosprávny kraj vyčlenil až pol milióna eur na podporu regionálneho rozvoja

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Nová grantová výzva sa zameriava na rozvoj regiónu v oblasti cestovného ruchu, podnikateľských aktivít či propagáciu regionálnych produktov Pre-in Sanskrit. Žiadateľmi o poskytnutie dotácie v rámci výzvy môžu byť miestne akčné skupiny, oblastné organizácie cestovného ruchu, združenia právnických osôb, občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré majú sídlo alebo pôsobia na území Trnavského kraja 위너 센치해 다운로드. Minimálna výška dotácie je 3000 EUR a maximálna 50 000 EUR.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

V roku 2019 bolo celkovo doručených 46 žiadostí o dotáciu, z toho bolo podporených 21 projektov 아이클라우드 사진 다운로드. V rámci finančnej podpory Trnavského samosprávneho kraja sa podarilo zatraktívniť územie kraja a prispieť tak k rozvoju cestovného ruchu 환경 스페셜 다운로드.

Vďaka poskytnutej dotácii bol napríklad zrekonštruovaný priestor Trnavského informačného centra, bol zakúpený nábytok a interaktívne panely na účely prezentácie regiónu Download aix 7.1. Ďalej bol zatraktívnený rekreačný areál Kunovskej priehrady rekonštrukciou lodenice a nákupom kajakov a športových potrieb.

V historických priestoroch žrebčína v Kopčanoch bolo vytvorené návštevnícke centrum, ktoré bude využívané na organizáciu podujatí a prezentačných akcií 셜록 시즌4 3화 다운로드. V členských obciach Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda boli vybudované detské ihriská a workoutové parky, ktoré vytvorili možnosti pre rekreačné a pohybové aktivity pre obyvateľov ale i návštevníkov kraja 아름다운강산 다운로드.

V obciach Združenia obcí mestskej oblasti Trnava a Združenia obcí pod Inovcom sa vybudovala sieť náučných chodníkov. V rámci dotácie sa zrekonštruovala časť kaštieľa v Jablonici, bol urobený archeologický výskum na hrade Korlátko a Dobrá voda finale 2009.

Do regiónu Žitný ostrov boli zakúpené informačno-komunikačné totemy, ktoré sú umiestnené v najnavštevovanejších športových a voľnočasových rezortoch územia aio. V rámci podpory propagácie regionálnych produktov bolo podporené vytvorenie a registrácia regionálnej značky Piešťansko.

Vaše  žiadosti o dotáciu môžete podávať do 16.03.2020 cez  elektronický formulár nachádzajúci sa na našej webovej stránke Free download. Výzvu nájdete tu: https://www.trnava-vuc.sk/data/att/17312.pdf.

PR

REKLAMA