Connect with us

Aktuality

Zomrel architekt Ľubomír Mrňa

V pondelok 25. septembra zomrel vo veku 88 rokov Ing. Arch. Ľubomír Mrňa, CSc. – architekt, projektant a piešťanský lokálpatriot.

Published

on

Reklama
Reklama

Ľubomír Mrňa bol absolventom Fakulty architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave. Do Piešťan sa presťahoval v decembri roku 1949. Dlhé roky pracoval v Zdravoprojekte a najmä ateliéri 07 trnavského Stavoprojektu, kde bol v rokoch 1975 – 1988 vedúcim. Pre Piešťany vyprojektoval Dom kožušín (s Ing. arch. Horákovou), budovu Stavoprojektu, kostol v Kocuriciach a ďalšie stavby. Bol členom početných redakčných rád (Revue Projekt, Pamiatky a múzeá), členom Rady štátneho fondu kultúry Pro Slovakia, dlhoročným prispievateľom mesačníka „Revue Piešťany“ a ročenky „Balneologický spravodajca“. V júni 2005 Ľubomír Mrňa vydal knižku „Stavebné pamiatky Piešťan/obraz kúpeľného mesta“. V nej písal o významných architektonických dielach v našom meste.

V decembri 2005 bol v Piešťanoch slávnostne otvorený Pamätník obetiam holokaustu na cintoríne na Bratislavskej ceste, ktorý projektoval.

K jeho významným publikačným prácam patrí aj knižka „Architekt Pavel Weisz, piešťanský rodák“ (2008). Ľubomír Mrňa spolupracoval aj na obsahu knihy Slávne vily Slovenska (2010). Dňa 5. septembra 2019 na spomienkovom stretnutí pri príležitosti Dňa holokaustu predstavil svoju knihu Pamätník holokaustu v Piešťanoch, ktorú vydalo Balneologické múzeum Imricha Wintera. Publikácia zachytáva nielen vznik Pamätníku, ale i dejiny židovskej komunity, prenasledovanie Židov a holokaust tunajšej židovskej komunity v rokoch 1939 – 1945 a jej zánik.

Začiatkom roka 2022 v spolupráci s Balneologickým múzeom Imricha Wintera v Piešťanoch vydal knihu Stavitelia Piešťan. Publikácia mapuje životné osudy a tvorbu architektov a staviteľov, ktorí tvorili podobu nášho mesta.

Reklama

V roku 2003 sa stal laureátom Ceny mesta Piešťany.

Posledná rozlúčka sa bude konať v piatok 29. septembra 2023 o 14.00 h v obradnej sieni cintorína na Žilinskej ceste v Piešťanoch.

Česť jeho pamiatke!

Zdroj: Mesto Piešťany Foto: rodinný archív, archív Mesta Piešťany, archív Piešťanského informačného centra

Populárne články