Úvod Aktuality Za hlinený dukát dostanú jedlo ľudia bez domova v Piešťanoch i ďalších...

Za hlinený dukát dostanú jedlo ľudia bez domova v Piešťanoch i ďalších mestách

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Symbolické platidlo hlinený dukát dáva verejnosti možnosť podporiť žobrajúcich ľudí účinne. Projekt už štyri roky úspešne funguje v Trnave a najnovšie prichádza do ďalších šiestich miest Lineage Plaque.

Ochladilo sa a verejnosť si v týchto dňoch oveľa viac uvedomuje prítomnosť ľudí bez domova 캐시비 다운로드. Situácia, v ktorej sa ocitli, vyvoláva súcit a chuť pomôcť im na ceste za lepším životom. Peniaze vyžobrané na ulici im však neprinášajú dostatočnú motiváciu riešiť ich situáciu, naopak, umožňujú im živiť závislosti 묻지 마세요 다운로드. Pre tých, ktorí chcú podať pomocnú ruku, vzniklo symbolické platidlo hlinený dukát. Darujú ho človeku v núdzi, ktorý zaň v charite dostane jedlo video on your smartphone Naver. V Trnave funguje projekt štyri roky, verejnosť aj ľudia bez domova ho prijali veľmi dobre. Charite sa ročne vracia z obehu asi 2000 dukátov, ktoré si prídu klienti vymeniť za balíček s jedlom do Centra pomoci človeku alebo za ne dostanú teplé jedlo v stánkoch s rýchlym občerstvením origin 8 0 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Prichádza na sever Slovenska

Po dobrej skúsenosti z krajského mesta chcela Trnavská arcidiecézna charita priniesť projekt aj do Hlohovca, Piešťan a Nového Mesta nad Váhom, kde sa tiež venuje tejto skupine klientov. Úspešné zavedenie projektu v spomínaných mestách však oddialila pandémia. „Našu snahu sme však nevzdali a momentálne je všetko pripravené na to, aby aj tu hlinený dukát poskytoval účinnú pomoc núdznym ľuďom,“ vysvetľuje riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity Miroslav Dzurech. Do projektu sa navyše zapája aj Diecézna charita Žilina, ktorá platidlo prinesie do Žiliny, Martina a Čadce. V týchto mestách prevádzkuje nocľahárne a nízkoprahové denné centrá, v ktorých sa stará o viac ako 200 ľudí bez domova a približne 1000 núdznych ľudí žijúcich v extrémnej chudobe. „Ľudia, ktorých vidíme žobrať na ulici, potrebujú jedlo, možnosť osobnej hygieny, nocľah a teplo.

Projektom Hlinený dukát im chceme priniesť účinnú pomoc a zároveň umožniť verejnosti, aby na tejto pomoci participovala,“ povedal riaditeľ Diecéznej charity Žilina Peter Birčák.

Odborná pomoc na ceste za zmenou

Symbolické platidlo vyrábajú dobrovoľníci charity. Každý, kto chce podporiť žobrajúceho človeka, si dukát zakúpi na predajných miestach alebo v špeciálnych automatoch. Núdzny príde s dukátom do zariadenia charity, kde zaň dostane potravinový balíček, alebo si ho vymení za teplé jedlo v partnerských stánkoch s občerstvením. „Toto naše symbolické platidlo má význam najmä vtedy, keď je naň naviazaná ďalšia, komplexná služba pre ľudí bez domova. V charitných zariadeniach máme okrem vhodných podmienok aj odborných pracovníkov, ktorí sú pripravení podporiť ľudí bez domova na ceste za životnou zmenou. Práve dukát môže byť podnetom, vďaka ktorému na dvere charity zaklopú,“ dodáva Miroslav Dzurech.

TS Trnavská arcidiecézna charita

REKLAMA