Úvod Aktuality Vstup na Lido obmedzili dopravnými značkami

Vstup na Lido obmedzili dopravnými značkami

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Od osadenia troch značiek “Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch“ na vstupoch do územia Lida samospráva očakáva,že zabránia nechcenému vjazdu a parkovaniu vozidiel v obecnom chránenom území Windows 7 sp1. Tri zákazové dopravné značky sú osadené pri vstupoch na Lido pri Kynologickom klube Bodona, na odbočke príjazdovej cesty na Prúdy a pod Húpacím mostom ms 오피스 2010 한글판 다운로드. Zákazová značka “Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch“ zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel v oboch smeroch jazdy.

Do obecného chráneného územia Mesta Piešťany „Lido“ pribudli 28 wingset. apríla 2021 tiež informačné tabule, ktoré návštevníkov informujú o význame tohto chráneného územia a pripomínajú mu, aká činnosť je pre zabezpečenie ochrany a starostlivosti územia v lokalite zakázaná 신의퀴즈 시즌3 다운로드. Žiaľ, ani tieto tabule ľudom nezabránili, aby na svojich automobiloch vchádzali do chráneného územia a priviezli sa až k brehom rieky Váh.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

„Osadenie zákazových dopravných značiek a zabránenie vjazdu motorových vozidiel na toto územie je pre nás zavŕšením úsilia za vyhlásenie Lida za obecné chránené územie a zavŕšením úsilia o jeho dlhodobú ochranu,“ uviedol Peter Jančovič, primátor mesta Piešťany Office.

Obecné chránené územie „Lido“ bolo vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany č. 6/2020. Účelom vyhlásenia obecného chráneného územia je ochrana tohto územia, ktoré plní funkciu ekologicky významného krajinného celku ako aj priestoru pre krátkodobý pobyt obyvateľov a návštevníkov mesta v prírode. Celková výmera obecného chráneného územia Lido je 8,2 ha.

TS Mesto Piešťany Foto: Mesto Piešťany

REKLAMA