Úvod Aktuality Samospráva stanovila termín zápisu prvákov. Bude bez detí

Samospráva stanovila termín zápisu prvákov. Bude bez detí

REKLAMA

Mesto Piešťany dnes zverejnilo informácie o zápise žiakov do prvého ročníka základnej školy v školskom roku 2020/2021. Ide o školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy 터치패드 다운로드.

„Na základe opatrení prijatých na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR na Úrade vlády SR v súvislosti s ochorením COVID-19 a prijatými opatreniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ základných škôl určilo termín zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany pre školský rok 2020/2021 원펀맨 오프닝 다운로드. Termíny budú od 20. 04. do 24. 04. 2020,“ informovala na webovej stránke Mesta Piešťany pracovníčka úradu Jolana Podobová.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021

V dňoch 20 스쿨버스 해킹툴 다운로드. a 21. apríla sa bude zapisovať v čase od 14.00 h do 18.00 h. Od stredy 22. 04. do piatku to bude od 08.00 h do 14.00 h.

„Zápis budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí World of Warships Asia! Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia zápisu do základných škôl budú priebežne doplnené a zákonní zástupcovia detí budú o nich informovaní prostredníctvom webovej stránky mesta Piešťany a webových stránok základných škôl,“ doplnila J origin 6.0 다운로드. Podobová.

Miesto konania zápisu:

Základná škola M. R. Štefánika, Vajanského 35, Piešťany; web: www.zsmrspy.edu.sk
Základná škola, Holubyho 15, Piešťany; web: www.zsholubyhopn.edupage.sk
Základná škola, Mojmírova 98, Piešťany; web: www.zsmojmirova.edupage.org
Základná škola, Brezová 19, Piešťany; web: www.zsbrepy.edupage.sk
Základná škola F. E. Scherera, E. F. Scherera 40, Piešťany; web: www.9zspn.edupage.org

Ak dieťa dovŕši do 31. 8. 2020 šesť rokov, je povinnosťou rodičov zapísať ho na niektorú základnú školu. Rodičia zapíšu dieťa iba na jednu základnú školu. Na zápis je treba priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

-red- Zdroj: www.piestany.sk Ilustr. foto: -lt-

REKLAMA