Úvod Aktuality Rodičia dostanú peniaze za školné späť

Rodičia dostanú peniaze za školné späť

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Mesto Piešťany oznámilo v stredu 25. marca na svojej internetovej stránke, že školné za obdobie, odkedy deti zostali doma, vráti rodičom koncom júna music songs. Zároveň na facebooku informovalo, že kým sú školy a školské zariadenia zatvorené, nemajú pravidelné platby posielať. 

Brány škôl a ostatných zariadení pre deti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR zostávajú až do odvolania zatvorené 솔리드웍스 도면 템플릿 다운로드. „V tejto súvislosti Mesto Piešťany, odbor školstva, kultúry a športu, oznamuje rodičom, že príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka za obdobie prerušenia činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany, ktorý uhradili za obdobie prerušenia činnosti školy alebo školského zariadenia, im bude vrátený ku koncu školského roku 2019/2020,“ uvádza vedúca odboru Jolana Podobová na stránke piestany.sk your iTunes computer. Peniaze, ktoré rodičia zaplatili, im vrátia za celé obdobie prerušenia činnosti školy a školského zariadenia v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19. 

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Po zverejnení informácie na facebookovej stránke Mesta Piešťany, jedného z rodičov zaujímalo, či majú ďalej platiť školné Morningstar. „Nemusíte, ide o to, aby ste vedeli, že to, čo ste zaplatili, sa Vám vráti,“znela odpoveď.

Podľa vyjadrenia vedúcej Kancelárie vedenia mesta Drahomíry Moretovej, pozastavené sú aj poplatky za jasle English egg download. „Poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa bolo pozastavené. Nakoľko sociálna služba nie je poskytovaná, prijímatelia nebudú platiť úhradu,“ uviedla.

-red- Ilustračné foto: archív PNky, zdroje: piestany.sk, https://www.facebook.com/piestany.sk/

REKLAMA