Úvod Aktuality Povrch lávky pri Krajinskom moste bude z kompozitu, celkové náklady narastú na...

Povrch lávky pri Krajinskom moste bude z kompozitu, celkové náklady narastú na 686-tisíc eur

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Aktuálne dohodnutý termín dokončenia rekonštrukcie oceľovej lávky pre chodcov a cyklistov pri Krajinskom moste je 31. marec 2021. Cena sa však opäť bude meniť a preto hrozí, že aj dátum dokončenia sa posunie mameppkgui 다운로드.

Zastupiteľstvo bude v stredu 10. marca rozhodovať o zmenách mestského rozpočtu, medzi ktorými je aj nová výdavková položka na rekonštrukciu lávky na Krajinskom moste – dofinancovanie v sume 29 813 eur z Rezervného fondu Download code without integrity check. V dôvodovej správe je uvedené, že ide o doplatenie faktúr a zádržného za zrealizované stavebné práce a na položenie povrchu podlahových dielcov z kompozitného materiálu voice recording.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Ak poslanci túto zmenu odsúhlasia, celkové náklady na rekonštrukciu lávky pri Krajinskom moste presiahnu 686-tisíc eur. Dodávateľ, ktorým je firma Lumiza, pritom vyhral verejné obstarávanie so sumou 608-tisíc eur 엔드노트 무료 다운로드.

„V auguste 2020 sme na základe zamietavého stanoviska statika (k úpravám oceľových panelov nevyhnutným k zhotoveniu protišmykového povrchu podľa pôvodného zadania a vizualizácie) navrhli viacero alternatív riešenia vzniknutej situácie Download 1q84. Na základe nedostatku financií a aktuálnej situácie investora mesta Piešťany bolo v októbri 2020 zo strany investora rozhodnuté o zhotovení asfaltového povrchu (identického ako tam bol pôvodne),“ vysvetlila spoločnosť Lumiza v stanovisku, ktoré zverejnila na Facebooku.

Na kratšiu časť lávky boli osadené panely, ale „nepodarilo sa zhotoviť finálny uzatvárací náter, na ktorý sme potrebovali pár slnečných dní (mohli byť aj mrazivé),“ vysvetľuje ďalej dodávateľ.

Nakoniec došlo po dohode s radnicou k rozhodnutiu o použití podlahových dielcov z kompozitného materiálu.

Tento týždeň začali pracovníci firmy Lumiza s poskladaním nosných oceľových panelov. Dodatok k zmluve o zvýšení ceny bude zrejme zverejnený až po súhlase mestského zastupiteľstva s touto zmenou rozpočtu.

Podľa dodatku z decembra minulého roka, ktorým sa cena zvýšila na 656 497 eur s DPH, má byť rekonštrukcia hotová do 31. marca 2021. Zatiaľ nie je jasné, či ďalší dodatok dátum dokončenia opäť posunie. Pôvodný termín bol koniec januára 2021.

Mesto však rekonštrukciu nefinancuje iba z vlastného rozpočtu. Prispieť majú aj Trnavský samosprávny kraj (200-tisíc eur), Trnavská vodárenská spoločnosť (200-tisíc eur), Slovak Telekom (50-tisíc eur) a Slovenský plynárenský priemysel (50-tisíc eur).

Text: Martin Palkovič Foto: Lumiza

REKLAMA