Úvod Aktuality Participatívny rozpočet štartuje, projekty môžu občania podávať do konca júna

Participatívny rozpočet štartuje, projekty môžu občania podávať do konca júna

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Obyvatelia Piešťan majú v tomto roku po prvý raz možnosť rozhodnúť o použití vyčlenenej sumy 20 tisíc eur z rozpočtu mesta na nimi navrhované projekty vst 다운로드. Na poslednom mestskom zastupiteľstve poslanci schválili konečnú verziu Štatútu Participatívneho rozpočtu a mesto od 1 50가지 그림자. júna spustilo elektronický dotazník na podanie projektu windows 10 소프트웨어 다운로드. Obyvatelia môžu podávať návrhy na projekty do dvetisíc alebo do päťtisíc eur, pričom by malo ísť o investície do rozvoja mesta alebo jeho majetku 영화 만들기 다운로드.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Projekty by sa mohli týkať napríklad aj revitalizácie detských ihrísk…

Podľa Štatútu, ktorý je zverejnený na stránke mesta, môžu obyvatelia svoje návrhy predkladať počas mesiaca júna, ale len v elektronickej forme 자소서 다운로드. Ich námety bude vyhodnocovať pracovná komisia, zložená z pracovníkov radnice a poslancov, ktorú menuje primátor mesta. Podmienky výberu sú nasledovné – najmenej  päť  „malých“ projektov do 2000 € a najmenej dva „veľké“ projekty do 5000 € tak, aby suma spolu dosiahla 20 tisíc eur 라이너스의 담요 다운로드. O predložených námetoch budú môcť hlasovať v priebehu júla aj samotní obyvatelia mesta.

…alebo výsadby stromov

Počas diskusie o štatúte na rokovaní poslaneckého zboru vo štvrtok 25 구글 도서 다운로드. mája niektorí z členov zastupiteľstva poukazovali na to, že takto postavená participácia je vlastne len ďalšou formu dotácií. V prípade predkladaných projektov by však malo ísť o kapitálové výdavky 장화홍련 다운로드. To znamená investíciu, ktorá je v kompetencii mesta Piešťany, nachádza sa na jeho území, nevyžaduje si zložitú realizáciu, náklady nepresahujú dve alebo päť tisíc eur, zisky z využitia alebo používania nebudú predmetom prospechu jednotlivca či skupiny osôb, ukončená by mala byť v roku 2016, nepotrebuje inú ako obvyklú údržbu a negeneruje vysoké prevádzkové náklady Download the 4-ball billiards game.

partic-560x502

Projekt môže navrhnúť obyvateľ Piešťan s trvalým pobytom, starší ako 16 rokov, v elektronickej forme na webovej stránke mesta v termíne od 1 3dmark 11 다운로드. do 30. júna 2016. Vybrané námety zverejní mesto v takzvanom  „Úli projektov„, kde sa obyvatelia budú môcť zaregistrovať, diskutovať a predkladaným projektom dať aj svoj hlas v termíne od 6. júla 2016 do 24. júla 2016.

Viac informácií nájdu záujemcovia na  stránke http://www.piestany.sk/transparentne/participativny-rozpocet-mesta/

Participatívny rozpočet v súčasnosti pripravuje aj Mesto Trnava, ktoré na rovnako na prvé projekty vyčlenilo sumu 20 tisíc eur. Pre obe mestá ide o novinku, ktorá už v niektorých samosprávach úspešne funguje aj ako nástroj na zvyšovanie transparentnosti narábania s verejnými financiami. Napríklad v Ružomberku od roku  2013 revitalizovali verejné športoviská, vybudovali workoutový park či verejnú požičovňu bicyklov, vysadili ovocné stromy a podobne. Námety realizujú aj v spolupráci s „participatívnou komunitou“ či občianskymi združeniami.

Trnava je v príprave projektov však už ďalej ako Piešťany a podľa zverejnených výsledkov, ktoré predstaví jej primátor Peter Bročka na tlačovej konferencii už budúci týždeň, podporí mesto deväť vybraných projektov v sume 17 533 eur. Pôjde napríklad o mobiliár mestskej promenády, sídliskový kontajner na separáciu bioodpadu ale aj Tančiareň či petangové ihrisko pre seniorov alebo vodorovné značenie cyklochodníka.  Do výberu sa tiež dostali kombinované návrhy ako Poradenstvo a sprevádzanie rodín v ťažkej životnej situácii či Vedomá Trnava – zvýšenie informovanosti o separácii odpadov.

-ad-, Zdroj: www.piestany.sk, utopia.sk, pr.ruzomberok.sk, ilustr. foto: archív PNky

REKLAMA