Úvod Aktuality Oprava Kolonádového mosta začne o pár dní. Prechod bude obmedzený

Oprava Kolonádového mosta začne o pár dní. Prechod bude obmedzený

REKLAMA
OLANO Volby 2020

Mesto Piešťany informovalo na svojich webových stránkach, že rekonštrukcia Kolonádového mosta začne 12. júna. Podľa zmluvy potrvá maximálne 15 mesiacov.

Podľa zverejneného oznamu radnice bude prechod peších a prejazd cyklistov cez Kolonádový most v obmedzenom režime. Prechod po asfaltovej časti mosta bude úplne uzavretý po dobu 3 mesiacov.

REKLAMA
Participativny rozpocet 1

Realizátorom rekonštrukcie mosta je firma Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., ktorá sa ako jediná prihlásila do súťaže, vypísanej ešte primátorom Tamajkom. Rekonštrukcia sa uskutoční podľa projektu Architektonického ateliéru BP z februára 2014. Podľa zmluvy zinkasuje spoločnosť Swietelsky za zhotovenie diela maximálnu cenu 1 766 350,57 eur. Necelý milión dostala samospráva na rekonštrukciu cez dotáciu ministerstva kultúry, zbytok bude hradiť z úverových zdrojov.

Zmluva bola v zmysle zákona zverejnená 6. júna 2019. Jej prílohou má byť Rozpočet výkaz/výmer – v rozsahu celkového diela. V realite však je zverejnená len časť Elektroinštalácia – Slaboprúd, čím samospráva pokračuje vo zverejňovaní neúplných dokumentov a porušovaní zákona, čo jej v minulosti vyčítali poslanci mestského zastupiteľstva.

Technický dozor nad projektom Kolonádový most cez Váh v Piešťanoch – promenáda kultúr, bude mať podľa zverejnených materiálov Ing. Daniel Bielický a Mesto Piešťany s ním uzavrelo zmluvu na 22 500 eur. Technický dozor bude pre objednávateľa vykonávať kontrolu uskutočňovania stavby a vo vzťahu ku zhotoviteľovi stavby bude pôsobiť ako zástupca objednávateľa. Kontrolou uskutočňovania stavby sa podľa zmluvy rozumie koordinácia stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, súladu priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

Projektu sa týka aj autorský dozor, ktorý bude vykonávať Ing. arch. Bohuslav Pernecký – Architektonický ateliér BP. Suma za autorský dozor, ktorý má byť vykonávaný v rozsahu cca. štyroch hodín týždenne je 10080 eur.

-th-

 

 

REKLAMA
Dobra volba Pn