Úvod Aktuality Oprava Kolonádového mosta začne o pár dní. Prechod bude obmedzený

Oprava Kolonádového mosta začne o pár dní. Prechod bude obmedzený

REKLAMA

Mesto Piešťany informovalo na svojich webových stránkach, že rekonštrukcia Kolonádového mosta začne 12. júna. Podľa zmluvy potrvá maximálne 15 mesiacov Minecraft 1.5.2 Forge.

Podľa zverejneného oznamu radnice bude prechod peších a prejazd cyklistov cez Kolonádový most v obmedzenom režime forza horizon 3. Prechod po asfaltovej časti mosta bude úplne uzavretý po dobu 3 mesiacov.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger
Knebl

Realizátorom rekonštrukcie mosta je firma Swietelsky-Slovakia spol Ccna dump download. s r.o., ktorá sa ako jediná prihlásila do súťaže, vypísanej ešte primátorom Tamajkom. Rekonštrukcia sa uskutoční podľa projektu Architektonického ateliéru BP z februára 2014 i swear 다운로드. Podľa zmluvy zinkasuje spoločnosť Swietelsky za zhotovenie diela maximálnu cenu 1 766 350,57 eur. Necelý milión dostala samospráva na rekonštrukciu cez dotáciu ministerstva kultúry, zbytok bude hradiť z úverových zdrojov 패킷 트레이서 6.1 다운로드.

Zmluva bola v zmysle zákona zverejnená 6 blender 3d. júna 2019. Jej prílohou má byť Rozpočet výkaz/výmer – v rozsahu celkového diela. V realite však je zverejnená len časť Elektroinštalácia – Slaboprúd, čím samospráva pokračuje vo zverejňovaní neúplných dokumentov a porušovaní zákona, čo jej v minulosti vyčítali poslanci mestského zastupiteľstva Jojo's Bizarre Adventures comic.

Technický dozor nad projektom Kolonádový most cez Váh v Piešťanoch – promenáda kultúr, bude mať podľa zverejnených materiálov Ing Jumping free download. Daniel Bielický a Mesto Piešťany s ním uzavrelo zmluvu na 22 500 eur. Technický dozor bude pre objednávateľa vykonávať kontrolu uskutočňovania stavby a vo vzťahu ku zhotoviteľovi stavby bude pôsobiť ako zástupca objednávateľa Linux ftp folder. Kontrolou uskutočňovania stavby sa podľa zmluvy rozumie koordinácia stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, súladu priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu 플랜츠 vs 좀비 다운로드.

Projektu sa týka aj autorský dozor, ktorý bude vykonávať Ing. arch. Bohuslav Pernecký – Architektonický ateliér BP. Suma za autorský dozor, ktorý má byť vykonávaný v rozsahu cca. štyroch hodín týždenne je 10080 eur.

-th-

 

 

REKLAMA