Úvod Aktuality Na Kolonádový most si chce samospráva zobrať úver

Na Kolonádový most si chce samospráva zobrať úver

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Kolonádový most by mal prejsť v najbližšej dobe rekonštrukciou. Samospráva si na ňu chce požičať takmer 770-tisíc eur a pridať ich k 950-tisícom, ktoré na tento účel dostala z ministerstva kultúry 윈도우 1809 다운로드. Materiál o úvere má prerokovať v pondelok 1. apríla mestská rada a následne zastupiteľstvo. Na rokovanie komisií, ktoré sú poradným orgánom zastupiteľstva, zámer dofinancovať rekonštrukciu z úveru predložený nebol 웹페이지 통째로 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Súťaž na dodávateľa rekonštrukcie podľa projektu Architektonického ateliéru BP Bohuslava Perneckého z roku 2014 realizovalo ešte predošlé vedenie mesta last tango in Paris. Do verejného obstarávania s predpokladanou hodnotou zákazky cez 1,8 milióna eur sa prihlásila iba jediná firma. Mesto spoločnosť Swietelsky – Slovakia vyhlásilo za úspešného uchádzača a vydalo zdôvodnenie o nezrušení zákazky napriek tomu, že uchádzač bol len jeden three thousand thousand.

Podľa projektu zverejneného v rámci verejného obstarávania by sa mal  riešiť mostný objekt úpravou vozovky a spodnej časti mosta 링크티비 다운로드. Rekonštrukciou by mala rovnako prejsť aj  nadstavba pozostávajúca z rekonštrukcie obchodných priestorov, kde by mal vzniknúť galéria a informačné centrum 묵향 32 txt 다운로드. Opravená by mala byť strecha, elektroinštalácie, zdravotechnika, ústredné vykurovanie a dodané nové interiérové prvky. 

Problém podmytých pilierov zverejnený projekt nerieši

Zverejnený projekt nerieši viac ráz opakovaný a na zastupiteľstve pripomínaný problém statiky mostných pilierov 한글 무설치 다운로드. Tie sú podľa štúdií a posudkov, ktoré si nechalo mesto spracovať, podmyté a v zlom stave. Samotná technická správa pripravovaného projektu pomenúva ako jeden z najzávažnejších problémov vyplavenú základovú zeminu u krajných pilierov I.P a II.P do hĺbky cca 3,8 až 4,1 m a pilierov III.P a III.L do hĺbky cca 1,2 až 2,3 m 라이덴 다운로드. Ak v súčasnosti Mesto Piešťany investuje úverové prostriedky mimo tento problém, hrozí, že k statike sa bude ťažké vrátiť. Pri napätom stave mestského rozpočtu, z ktorého treba riešiť veľké množstvo investícií, nevie vytvoriť dostatočný prebytok na splácanie úverov, z dôvodu vysokej bežnej spotreby Download the daredevil game Rhythm. Podmytie pilierov podľa odborníkov značne ohrozuje unikátnu národnú kultúrnu pamiatku. Koľko finančných prostriedkov je potrebných na zabezpečenie rekonštrukcie pilierov samospráva doteraz nezverejnila Yomiri Nisekoi.

Z materiálu pripraveného na mestskú radu vyplýva, že zmluva so spoločnosťou Swietelsky – Slovakia na rekonštrukciu Kolonádového mosta, by mala byť na sumu 1 766 351 eur. Podpísaná však zatiaľ nebola a ani zverejnená. V podmienkach verejného obstarávania Mesto Piešťany uviedlo, že má právo dohodnúť rozsah realizácie zákazky oproti pôvodnému projektu, podľa objemu finančných prostriedkov získaných z dotácie od ministerstva kultúry.

-th-

REKLAMA