Connect with us

Aktuality

Na cyklotrasu medzi Piešťanmi a Vrbovým schválili peniaze z Plánu obnovy

Ministerstvo dopravy SR a taktiež predstavitelia združenia Zelená cesta včera informovali, že projekt cyklotrasy spájajúcej Piešťany s Vrbovým v koridore železničnej trate dostal pridelené prostriedky z Plánu obnovy. Realizácia trasy dĺžky 7,6 km by podľa aktuálnej predbežnej hodnoty zákazky mala stáť 4,7 milióna eur.

Published

on

Reklama
Reklama

 

Projekt Zelenej cesty bol jedným z dvadsiatich piatich úspešných v rámci prvej cyklovýzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR, kde sa prerozdeľovalo 30 miliónov eur. Vďaka nim má pribudnúť 80 km nových, alebo zrekonštruovaných cyklotrás.

Vo výzve boli oprávnenými žiadateľmi mestá nad 20-tisíc obyvateľov, združenia obcí či samosprávne kraje. Maximálny príspevok na 1 km cyklotrasy bol 500-tisíc eur. Ministerstvo dopravy plánuje vyhlásiť ešte dve ďalšie výzvy na budovanie cyklotrás, z plánu obnovy je na ne dokopy vyčlenených 85 miliónov eur.

Reklama

Vypísali novú súťaž na zhotoviteľa

Združenie miest a obcí  Zelená cesta vypísalo vlani na konci júla  súťaž  na výber zhotoviteľa cyklotrasy Zelená cesta. Tá sa má realizovať v koridore železnice medzi Piešťanmi a Vrbovým odstráneným koľají a časti násypu, na ktorom sa má vybudovať nový asfaltový cyklochodník. Predpokladaná hodnota zákazky bola v tom čase 4,4 milióna eur. Podľa vyjadrenia starostu Trebatíc Juraja Vala bola však napokon zrušená, keďže  sa prihlásil len jeden uchádzač  a ním predložená cena prekročila hodnotu podlimitnej zákazky.

Nová súťaž bola vyhlásená pred pár dňami. V nej je už predpokladaná hodnota zákazky 4,7 milióna eur. Ponuky môžu záujemcovia predkladať do 9. júna tohto roka, pričom ich viazanosť musí byť minimálne do 31. mája 2024.

Združenie riešilo aj zmenu riaditeľa a trestné oznámenia

Primátor Piešťan Peter Jančovič na marcovom mestskom zastupiteľstve povedal, že bol odvolaný výkonný riaditeľ združenie Zelená cesta pre vážne finančné pochybenia.

„Lukáš Pavlech bol odvolaný z dôvodu závažných pochybení pri výkone svojej funkcie, avšak vzhľadom na to, že v danej veci je vedené trestné konanie, nemôžem vec bližšie špecifikovať,“ reagoval na naše otázky ohľadom konkretizácie pochybení starosta Trebatíc, Juraj Valo, ktorý je predsedom združenia. Podľa jeho slov Rada Združenia obcí Zelená cesta súčasne s odvolaním predošlého riaditeľa  na svojom zasadnutí dňa 7. marca   schválila do funkcie výkonného riaditeľa Združenia obcí Zelená cesta Mgr. Radoslava Mlynára.

Predošlý riaditeľ Lukáš Pavlech na naše otázky reagoval odpoveďou, že sa vzdal funkcie 16. februára písomne do rúk predsedovi rady ZO Zelená cesta Mgr. Jurajovi Valovi a na základe tohto vzdania sa funkcie odvolaný. Od apríla sa chystal nastúpiť na plánovanú „rodičovskú“ dovolenku. „Na základe týchto skutočností rada menovala nového výkonného riaditeľa. Napriek môjmu nie ukážkovému vedeniu dokumentácie, najmä účtovnej a napríklad aj opomenutiu vyzvať členov rady na prevolenie zástupcov v dozornej rade v termíne, čo sú z mojej strany pochybenia, ktoré priznávam, sme dosiahli za posledné roky výrazný posun v snažení o vybudovanie cyklotrasy Zelená cesta. Združenie obcí má v nájme pozemky pod železnicou, je vydané právoplatné stavebné povolenie na výstavbu cyklotrasy Zelená cesta a podali sme žiadosť o príspevok na z Plánu obnovy. Táto žiadosť mala byť pôvodne vyhodnotená do konca roka 2022, ale ministerstvo si predĺžilo termín až do konca marca 2023. Toto bolo samozrejme možné len v plnej spolupráci všetkých dotknutých starostov a primátorov,“ uviedol na margo situácie L. Pavlech.

-th- Zdroj: Zelená cesta, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Populárne články