Connect with us

Aktuality

Polyfunkčný projekt Piešťany v blízkosti Malej vrbiny má vydané stavebné povolenie

Mesto Piešťany 24. mája na elektronickej úradnej tabuli zverejnilo stavebné povolenie pre Polyfunkčný projekt Piešťany v časti obchodné centrum s polyfunkčným domom. Nový developerský projekt, ktorý má vyrasť v blízkosti križovatky Bratislavskej ulice a ulice Adama Trajana mal podľa zámerov investora obsahovať aj stavbu zariadenia pre seniorov. Tá nie je súčasťou aktuálneho vydaného stavebného povolenia. Developer vlani odhadol výšku investície pre celý komplex na sumu 20 miliónov eur.

Published

on

Reklama
Reklama

Stavby v obchodnom parku majú byť tri. Prvá s plochou cez 4700 m2, druhá s 1500 metrami a tretia má mať cez 260 m2.  Podlahová plocha polyfunkčného objekt, ktorý sa povoľuje ako tri samostatné jednotky občianskej vybavenosti, parkovania v parteri objektu a bývanie, je stanovená na 3560 m2. Na  šiestich poschodiach  má byť 40 bytov a v spodnej časti 3 obchodné priestory.

Podľa zverejnených informácií má byť v lokalite vybudovaných 218 parkovacích miest.  Zrealizovať sa má tiež reklamný totem, sústava pre distribúciu plynu i verejné osvetlenie.

Investor nemá zatiaľ právoplatné vodoprávne povolenie. Podľa stavebného úradu však absencia vodoprávneho povolenia nie je prekážkou toho, aby v stavebnom konaní vydal stavebné povolenie v zmysle žiadosti stavebníka. Pôvodné vodoprávne povolenie Okresného úradu Piešťany zo dňa 5.11.2021, bolo zrušené rozhodnutím z 22.8.2022 a prebieha nové vodoprávne konanie. Stavebný úrad v rozhodnutí vysvetľuje, že stavebník je zaviazaný podmienkou následnosti kolaudačných rozhodnutí, kde bez kolaudácie čiastkových objektov ako vodné stavby, komunikácie a podobne, nie je možné povoliť užívanie hlavných objektov – obchodného centra a polyfunkčného domu.

Reklama

Za investíciou stojí česká spoločnosť FIDUROCK, ktorá bola založená v roku 2014. Špecializuje sa na investície do nehnuteľností a retail parkov v Čechách a na Slovensku. FIDUROCK sa zameriava i na investovanie do rezidenčných nehnuteľností v centre miest ako je Praha, Bratislava, Brno alebo Olomouc.
-th- Vizualizácie: Projekt Piešťany

Populárne články