Úvod Aktuality Ihrisko na Javorovej po obnove opäť otvorené. Ďalšie tri pre zlý stav...

Ihrisko na Javorovej po obnove opäť otvorené. Ďalšie tri pre zlý stav uzavreté

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Detské ihrisko „Javorová“ je opäť otvorené od piatku 23. júla. Obnovu zrealizovali Služby mesta Piešťany v spolupráci s firmou KUPAS TRADE, ktorá zabezpečila hracie prvky I'm going to download. Začiatkom júla však SMP pristúpili k uzavretie troch ihrísk, keďže nevyhoveli podmienkami kontroly.

Služby mesta Piešťany ako správca detských ihrísk v meste oznámili na svojej webovej stránke, že 8 령 제로 다운로드. júla na základe hlavných ročných kontrol detských ihrísk vykonaných oprávnenou osobou pristúpili k úplnému uzavretiu troch detských ihrísk 반디집x 다운로드.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Ide o detské ihriská Čachtická, Ostrov pirátov v Mestskom parku a detské ihrisko Winterova vo vnútrobloku. Všetky dostali pri hodnotení známku 5, čiže sú nevyhovujúce na prevádzku webtoon satoon.

Detské ihrisko Javorová z roku 2008 dosiahlo dobré hodnotenie úrovne bezpečnosti Javascript forced download. Pričom počas júna a júla prebehla jeho kompletná oprava. Dodávateľ detský ihrísk spoločnosť Kupas Trade staré prvky odstránila za 5000 eur a nové dodala v sume cez 20-tisíc eur. Ide o dve objednávky Služieb mesta Piešťany, z ktorých nie je jasné, či ide o prvky iba na jedno ihrisko, alebo viaceré.

Dobré hodnotenie bezpečnosti po odstránení závad dosiahlo i detské ihrisko na Ružovej. Na ňom sa má v nadväznosti na vybudovanie parkoviska uskutočniť repasácia hracích prvkov a doplnenie dopadových plôch.

„Obyvateľov týmto prosíme o strpenie. Opravy, repasovanie a výmena hracích prvkov si vyžadujú určitý čas,“ žiadajú pracovníci SMP.

-red-/SMP Foto: SMP

REKLAMA