Úvod Aktuality Čo bude s projektom Beethovenova alej? Pozemky na Červenej veži idú do...

Čo bude s projektom Beethovenova alej? Pozemky na Červenej veži idú do dražby

REKLAMA
Skola Rakovice

Developerský projekt Beethovenova alej mal v lokalite Červenej veže zabezpečiť vybudovanie hotelového komplexu a novú lokalitu s rodinnými domami Final Cut Pro for free. Zdá sa, že aktuálne je všetko inak , rozsiahle pozemky s rozlohou 308 562 metrov štvorcových sa totiž objavili na stránkach dražobnej spoločnosti Platiť sa oplatí 갱비스트 무료 다운로드. Projekt počítal s výstavbou hotela so 110 izbami, vzniknúť mal i aquapark, športový areál i 138 rekreačných chatiek. Rezidenčnú časť malo tvoriť 164 rodinných domov s pozemkami od 440 do 972 metrov štvorcových. Budúcnosť ambiciózneho projektu je teraz kvôli dobrovoľnej dražbe otázna EuroTruck Korea Map.

0oo4

REKLAMA
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021
Knebl
PN Taxi

Stavebné povolenie bolo vydané v roku 2013 a miestny katastrálny úrad riešil viaceré zmeny druhov pozemkov, pričom v liste vlastníctva figurujú po rozparcelovaní napríklad orná pôda, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, ale aj záhrady a trvalé trávne porasty. Na katastrálnej mape sú  na južnej strane v oblasti, kde mali stáť rodinné domy, zakreslené samostatné pozemky pre ich výstavbu ako aj pozemky pre budúce komunikácie 맥os 모하비 다운로드. V reále je plocha aktuálne zarastená trávou a náletmi.

pozemkyVýstavba obytného a relaxačného súboru Beethovenova alej sa oficiálne začala v novembri roku 2016, plánovaná bola prekládka sietí von Mark. V lokalite však doteraz žiadny výrazný stavebný ruch nenastal.

IMG_8124

Podľa portálu finstat.sk sú spoločníkmi s.r.o. Beethovenova alej firma IURIS INVEST, ktorej vklad činí 1 837 080 eur a Roman Sklár, ktorý do projektu vložil 596 115 eur 중학생 다운로드. Dlhodobý majetok spoločnosti je 8,2 milióna eur a bankové úvery dosahujú výšku 3,8 milióna eur.
Aktuálne je v katastri zapísaná poznámka o oznámení začatia výkonu záložného práva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s 사파리에서 유튜브 동영상 다운로드. Bratislava  z 10.2.2017  formou dobrovoľnej dražby.

-lt- Zdroj: Platiť sa oplatí, Kataster portal, www.beethovenovaalej.s Foto: Beethovenova alej, Platiť sa oplatí, mapka.gku.sk, archív

REKLAMA