Úvod Aktuality Čo bude s projektom Beethovenova alej? Pozemky na Červenej veži idú do...

Čo bude s projektom Beethovenova alej? Pozemky na Červenej veži idú do dražby

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Developerský projekt Beethovenova alej mal v lokalite Červenej veže zabezpečiť vybudovanie hotelového komplexu a novú lokalitu s rodinnými domami Final Cut Pro for free. Zdá sa, že aktuálne je všetko inak , rozsiahle pozemky s rozlohou 308 562 metrov štvorcových sa totiž objavili na stránkach dražobnej spoločnosti Platiť sa oplatí 갱비스트 무료 다운로드. Projekt počítal s výstavbou hotela so 110 izbami, vzniknúť mal i aquapark, športový areál i 138 rekreačných chatiek. Rezidenčnú časť malo tvoriť 164 rodinných domov s pozemkami od 440 do 972 metrov štvorcových. Budúcnosť ambiciózneho projektu je teraz kvôli dobrovoľnej dražbe otázna EuroTruck Korea Map.

0oo4

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Stavebné povolenie bolo vydané v roku 2013 a miestny katastrálny úrad riešil viaceré zmeny druhov pozemkov, pričom v liste vlastníctva figurujú po rozparcelovaní napríklad orná pôda, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, ale aj záhrady a trvalé trávne porasty. Na katastrálnej mape sú  na južnej strane v oblasti, kde mali stáť rodinné domy, zakreslené samostatné pozemky pre ich výstavbu ako aj pozemky pre budúce komunikácie 맥os 모하비 다운로드. V reále je plocha aktuálne zarastená trávou a náletmi.

pozemkyVýstavba obytného a relaxačného súboru Beethovenova alej sa oficiálne začala v novembri roku 2016, plánovaná bola prekládka sietí von Mark. V lokalite však doteraz žiadny výrazný stavebný ruch nenastal.

IMG_8124

Podľa portálu finstat.sk sú spoločníkmi s.r.o. Beethovenova alej firma IURIS INVEST, ktorej vklad činí 1 837 080 eur a Roman Sklár, ktorý do projektu vložil 596 115 eur 중학생 다운로드. Dlhodobý majetok spoločnosti je 8,2 milióna eur a bankové úvery dosahujú výšku 3,8 milióna eur.
Aktuálne je v katastri zapísaná poznámka o oznámení začatia výkonu záložného práva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s 사파리에서 유튜브 동영상 다운로드. Bratislava  z 10.2.2017  formou dobrovoľnej dražby.

-lt- Zdroj: Platiť sa oplatí, Kataster portal, www.beethovenovaalej.s Foto: Beethovenova alej, Platiť sa oplatí, mapka.gku.sk, archív

REKLAMA