Úvod Šport Prvá pomoc na športoviskách. Ako ju poskytnúť?

Prvá pomoc na športoviskách. Ako ju poskytnúť?

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Asociácia športových klubov Piešťany pripravila ďalšiu zo vzdelávacích aktivít. Aktuálnou témou je „Prvá pomoc na športoviskách“ 나비스웍스 다운로드. O tom, že nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať vedomosti ako ju poskytnúť, svedčí aj nedávny prípad, keď v Skalici zomrel na trávniku len 14-ročný futbalista Final Cut Pro for free.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

 

Diskutované budú rôzne aspekty prvej pomoci ako napr 갱비스트 무료 다운로드. náhle stavy pri športe, náhle srdcové zlyhanie u športovcov (rizikové skupiny, rizikové prostredie, kardiopulmonálna resuscitácia). Hovoriť sa bude o odporúčaniach Európskej resuscitačnej rady pre športovcov a organizátorov na zvýšenie bezpečnosti športových podujatí ako i o legislatívnych normách na zabezpečenie športových podujatí  na Slovensku EuroTruck Korea Map.

Lektorkou, ktorá záujemcov uvedie do problematiky prvej pomoci na športoviskách je  Mgr. Beáta Macejková. Vyštudovala Slovenskú zdravotnícku univerzitu so špecializáciou pre urgentnú zdravotnú starostlivosť a anestéziológiu a resuscitáciu 맥os 모하비 다운로드.

Má prac z oddelenia anestéziológie a urgentnej medicíny a v záchrannej zdravotnej službe. B. Macejková je lektorkou a autorkou vzdelávacích programov pre lekárov, sestry a iné zdravotnícke povolania v problematike resuscitácie v SR a ČR von Mark.

Vstup je voľný, treba sa však registrovať

Prednáška a diskusia sa uskutoční 20. mája 2019 17:00 h v KSC Fontána.  Vstup je zdarma, podmienkou je len včasná registrácia z dôvodu obmedzenej kapacity sály 중학생 다운로드.

-inf- 

REKLAMA