Connect with us

Samospráva

Poslanci o zákaze pitia nediskutovali, podľa primátora bol tento krok zbytočný

Published

on

Reklama
Reklama

Na návrh Elišky Gockej stiahlo 26. mája piešťanské mestské zastupiteľstvo z programu rokovania nariadenie upravujúce požívanie alkoholu na verejnosti a rušenie nočného kľudu. Poslanci podporili tiež zrušenie vysielania priamych prenosov zo zastupiteľstva, definovali nezastavateľné plochy  a rozhodovali o dotáciách.

Alkohol posunuli na neskôr

[singlepic id=13938 w=320 h=240 float=left]Hneď v úvode schôdze navrhla Eliška Gocká, aby sa poslanci nezaoberali návrhom všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o podmienkach požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach a o podmienkach dodržiavania nočného kľudu. Proti tomuto nariadeniu boli podané pripomienky. Podpísalo ich 176 ľudí. Žiadna z komisií MsZ, v ktorých boli pripomienky prerokované, sa s nimi nestotožnila, väčšine bodov komisie nevyhoveli. Jedinou výnimkou je namietané neuvedenie oslavy Nového roku v návrhu VZN.

E. Gocká odôvodnila svoj krok tým, že k tomuto nariadeniu je potrebná širšia verejná diskusia. Primátor Remo Cicutto povedal: „Ja si myslím, že toto rozhodnutie bolo absolútne zbytočné, a to predovšetkým z dvoch dôvodov, pretože viem, že sa má prerokovať tento materiál ešte raz  a očakávam, že žiadna zásadná zmena nebude v tomto materiáli. Druhá rovina je to, že možno sa podľahlo tlaku určitej skupiny ľudí, ktorí nesúhlasili, aby sa nastoľovali pravidlá, ktoré by mali byť podľa môjho názoru v každej slušnej spoločnosti. Takéto predpisy existujú ako predpisy aj v civilizovaných krajinách nielen Európy, ale celého sveta.  V takom postkomunistickom štáte ako je Československo je z toho senzácia, keď chcete nastoliť zásadné pravidlá spolunažívania.“

Reklama

Primátor ďalej povedal, že toto nariadenie sa robilo na základe podnetov občanov a z rozhovorov s poslancami, ktoré mal, vyplynulo, že je vôľa prijať takéto nariadenie. „Treba ho možno ešte doladiť  v sporných veciach, ktoré aj my považujeme za sporné a opätovne sa o ňom bude rokovať a pravdepodobne bude aj schválené,“ konštatoval Remo Cicutto.

Na prevádzku Evy dali 49 000 €

Rozdeľovanie dotácií začalo zdravotníckou a sociálnou oblasťou. Finančné prostriedky z mestského rozpočtu získali Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu (600 €), Nízkoprahové centrum PLACE4U (545 €) a Materské centrum Úsmev (2000 €) a Nemocnica A. Wintera. V diskusii k tomuto bodu povedal poslanec Ranostaj, že mesto sa správa k zdravotníctvu macošsky. Ďalší lekár v zastupiteľstve, Jozef Beňačka mu na to reagoval, že ak začne nemocnica fungovať lepšie, mesto ju bude viac podporovať. Nemocnica Alexandra Wintera získala1850 € na monitory vitálnych funkcií.

V športovej oblasti podal jediný návrh na dotáciu Basketbalový klub mládeže. Poslanci mu odklepli 500 €. Z kultúrnych projektov uspeli Dom umenia (300 €), MFF Cinematik (700 €) a Coro Laudamus (200 €). Z piatich žiadostí doručených za oblasť ekológie a enviromentalistiky iba jedna prekročila sumu 1000 € a vyžadovala súhlas zastupiteľstva. Aktivisti zo združenie Pre Prírodu nakoniec dostali 566 € na projekt Zrnko pre deti a verejnosť. Ďalším žiadostiam o dotácie do 1000 € vo všetkých [singlepic id=13944 w=320 h=240 float=right]oblastiach vyhovel na základe svojich kompetencií primátor.

Všetky peniaze vyčlenené v rozpočte na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti získal Klub vodného póla Kúpele Piešťany na letnú prevádzku vonkajšieho bazéna kúpaliska Eva. Zastupiteľstvo o tejto dotácii rozhodlo jednohlasne. Poslankyňa Mária Beňová tiež navrhla, aby bol do zmluvy o poskytnutí dotácie zahrnutý aj bod, ktorý zaručí prístup do bazéna i všetkým ostatným plaveckým klubom.

Zrušili priame prenosy

[singlepic id=13941 w=320 h=240 float=left]Na návrh poslanca Michala Hyneka zastupiteľstvo odsúhlasilo zrušenie priamych prenosov zo svojho rokovania. Spoločnosť Infonet poskytovala túto službu prostredníctvom internetu a tiež umiestňovala na svojom webe archív rokovaní. Odteraz bude možné záznamy sledovať prostredníctvom webu a vysielania TV Karpaty, ale nie v priamom prenose.

Rozhodovali o tom, kde sa nesmie stavať

Najdlhšiu diskusiu vyvolal návrh regulovaných nezastavateľných plôch, ktorý je podkladom pre aktualizáciu územného plánu. O každej ploche poslanci rozhodovali osobitne. V niektorých prípadoch sa s návrhom stotožnili, v iných nie. Podrobné informácie o tomto i ďalších bodoch rokovania mestského zastupiteľstva vám prinesieme v nasledujúcich materiáloch.

[nggallery id=751]

Autor: db Foto: T. Hudcovič

 

Populárne články