Connect with us

Samospráva

Poslanci budú hovoriť o zákaze pitia alkoholu na verejnosti i o prerozdelení zisku Bytového podniku

Published

on

Reklama

Vo štvrtok 26. mája sa o 15:00 h uskutoční štvrté tohtoročné riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany. Poslanci sa však stretnú už hodinu pred ním na valnom zhromaždení Bytového podniku Piešťany, ktorý je stopercentnou eseročkou Mesta Piešťany.

V rámci rokovania zastupiteľstva možno očakávať diskusiu v súvislosti s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktoré určuje podmienky požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach a o podmienkach dodržiavania nočného kľudu. Návrh tohto nariadenia dostal Piešťany do povedomia vďaka bulvárnym médiám nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Vzniesla sa voči nemu i vlna odporu občanov, keď sa pod hromadnú pripomienku Mgr. Pavla Veresa podpísali takmer dve stovky ľudí. Zo vznesených pripomienok boli takmer všetky navrhovateľmi a príslušnými komisiami MsZ zamietnuté.

Reklama

Ďalším bodom rokovania má byť návrh na zrušenie objednávok služieb spoločnosti infonet.tv, ktorá zabezpečuje priame prenosy z rokovaní mestského zastupiteľstva a ich archiváciu a sprístupnenie na internete.

Poslanci budú hovoriť aj o návrhu regulovaných nezastavateľných plôch, vyčlenených v rámci zastavaného územia mesta, ktoré majú byť podkladom pre aktualizáciu územného plánu mesta Piešťany.

Reklama

Na rad sa dostane tiež schvaľovanie návrhov na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej, v oblasti športu, v oblasti kultúry, v oblasti ekológie a enviromentalistiky a v oblasti aktivít na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Jedným z bodov rokovania bude informácia o stave a pohybe majetku mesta Piešťany za rok 2010. Poslanci sa budú zaoberať prenájmami mestských nehnuteľností a hlavný kontrolór ich oboznámi s výsledkami ukončených kontrol ku dňu rokovania zastupiteľstva.

Detaily materiálov predložených na rokovanie MsZ sprístupňuje Mesto Piešťany na svojej webstránke.

Valné zhromaždenie Bytového podniku Piešťany ešte pred zastupiteľstvom

Na programe valného zhromaždenia Bytového podniku Piešťany, ktorého sa poslanci MsZ zúčastnia o 14:00 h, je výročná správa obchodnej spoločnosti za rok 2010, správa dozornej rady a taktiež informovanie o pláne spoločnosti na rok 2011, vrátane plánu investícii. Hovoriť by sa malo aj o prerozdelení podielu na zisku spoločnosti medzi konateľov, dozornú radu a zakladateľa spoločnosti, teda Mesto Piešťany. Naplánovaná je i voľba nového člena dozornej rady, ktorej členmi sú aktuálne Mária Beňová, Martin Cifra, Mária Gašparíková, Milan Gajdoš a Pavol Tapušík.

Autor: db

Populárne články