Connect with us

Aktuality

Proti zákazu pitia alkoholu sa zdvihol odpor

Published

on

Reklama

Pod hromadnú pripomineku  k Všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) Mesta Piešťany o podmienkach požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach a o podmienkach dodržiavania nočného kľudu sa doposiaľ podpísalo 121 ľudí. Možnosť pridať sa k nej končí dnes v noci. Jej autor Pavol Veres ju potom odošle prekladateľovi, na mestský úrad aj jednotlivým poslancom.

[singlepic id=13483 w=320 h=240 float=left]Pavol Veres, koncipient z Piešťan pôsobiaci v Bratislave, podáva túto pripomienku najmä kvôli svojmu liberálnemu presvedčeniu: „Nerád sa pozerám, ako sa snaží verejná moc stále viac presahovať do súkromnej sféry a okliešťovať tak slobodu nad rozumný a v tomto prípade aj ústavou dovolený rámec. V tomto konkrétnom prípade by sa ma to aj osobne dotýkalo, pretože bývam v centre mesta, a občas si posedím pred rodinným domom na lavičke s pivom a takých ako ja je mnoho, a môžem uistiť, že nijak nenarúšame verejný poriadok. Proti takýmto excesom sa treba brániť, pretože moc už má prostriedky, aby verejný poriadok chránila, a nemusí ukrajovať viac slobody občanom len preto, aby si zjednodušila prácu.“

Reklama

Autor pripomienky návrhu VZN vyčíta nesúlad s niektorými článkami ústavy, duplicitu a porušovanie právnej istoty, absenciu zákonných podmienok na určenie priestupku i nevymožiteľnosť tohto návrhu. Nové nariadenie, by podľa jeho právneho názoru nerešpektovalo účel zákona č. 219/1996 Z. z. (o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb), z ktorého vychádza. Mesto má totiž dostatočne silné nástroje na zachovávanie verejného poriadku už teraz. Nemusí teda porušovať základné právo na súkromie. Návrhu chýba aj možnosť reálnej vykonateľnosti. V prípade jeho schválenia, by mestská polícia musela získať dôkaz o tom, že osoba na určenom mieste požívala alkohol, čo je takmer neuskutočniteľné. Celé znenie pripomienky nájdete na tejto linke. Zároveň je možné sa k nej po vyplnení formulára pridať.

O návrhu VZN, ktorý sa má dostať na najbližšie rokovanie zastupiteľstva, rokovala aj legislatívnoprávna komisia MsZ. Tá odporučila jeho schválenie so zmenou času kedy má zákaz požívania alkoholu platiť.

Reklama

Detailnejšie informácie o plánovanom VZN nájdete v článku Pripravuje sa zákaz požívania alkoholu na verejne prístupných miestach, momentálne je možné ho pripomienkovať.

Autor: db

Populárne články