Connect with us

Samospráva

Na ceny primátora za kultúru sú navrhnutí Peter Remiš a Ladislav Mušinský

Published

on

Reklama
Reklama

V pondelok 21. februára rokovala kultúrna a názvoslovná komisia pri piešťanskom mestskom zastupiteľstve. Jej úlohou bolo okrem iného odporučiť kandidátov na udelenie Ceny primátora mesta Piešťany za aktivitu v oblasti kultúry za rok 2010. V zmysle štatútu ceny, mohli občania a inštitúcie predkladať písomné návrhy do konca januára v kategóriách kultúrna osobnosť roka a kultúrny počin roka.

[singlepic id=10305 w=320 h=240 float=left]V kategórii kultúrna osobnosť obdržala komisia návrhy na ocenenie siedmich ľudí. Tomáš Gajlík bol navrhnutý ako vynikajúci slovenský klavirista, skladateľ a producent, pochádzajúci z Piešťan. Daniela Miháliková by si podľa návrhu zaslúžila cenu za šírenie osvety winterovskej tradície a za aktivity spojené s organizáciou návštevy rodiny Winterovcov v meste Piešťany. Martin Ondko bol navrhnutý za realizáciu kultúrnych aktivít v Kursalone. Ing. Ladislav Mušinský za realizáciu výstavy ochotníckeho divadelníctva na území obce a mesta Piešťany, za obdobie od jeho vzniku v prvých rokoch 20. storočia až do súčasnosti a prípravu materiálov na vydanie knihy. Mgr. Peter Remiš za realizáciu kultúrnych aktivít a pri príležitosti životného jubilea. PhDr. Ľubicu Sedlárovú za jej viac ako 25 ročnú angažovanosť v oblasti zachovania folklórnych ľudových piesní, zvykov a krojov v pozícii umeleckej vedúcej speváckej zložky folklórneho súboru Striebornica a umeleckej vedúcej Povoja Piešťany, ktorá v apríli pod jej umeleckým vedením oslávi 20. výročie svojho vzniku. Posledným zo sedmičky navrhnutých bol Karol Závodný vynikajúci jazzový trubkár a spevák, ktorý žije a pracuje v Nórsku.

[singlepic id=10304 w=320 h=240 float=right]V kategórii kultúrny počin boli navrhnutí Festival Doda Šošoku – 2. ročník, kde sa v priebehu 4 dní predstavilo 85 hudobníkov z 10 krajín. Daniela Miháliková za kultúrno-historickú osvetu. Ďalej Michal Fiala za realizáciu podujatia Máj na Sĺňave, Tomáš Gajlík za šírenie dobrého mena mesta Piešťany a reprezentáciu v kultúrnych kruhoch, Mgr. art. Martin Ševčovič za realizáciu 3. ročníka YOUNG ART SHOW, podujatie Piešťanské zlaté stuhy – 18. ročník a Ing. Ladislav Mušinský za realizáciu výstavy ochotníckeho divadelníctva na území obce a mesta Piešťany A opona spadla.

Komisia odporučila primátorovi mesta v zmysle štatútu udeliť Cenu primátora mesta Piešťany za aktivitu v oblasti kultúry v kategórii kultúrna osobnosť roka Mgr. Petrovi Remišovi a v kategórii kultúrny počin roka Ing. Ladislavovi Mušinskému. O udelení ceny podľa štatútu rozhoduje primátor, ktorý môže súhlasiť s návrhom komisie, ale taktiež môže oceniť iného kandidáta. Ceremoniál, na ktorom spoznáme ocenených, sa uskutoční v priebehu marca.

Reklama

Udeľovanie ceny primátora má za cieľ spoločensky oceniť významné počiny, kultúrnu aktivitu, realizáciu podujatí, činnosť kultúrnych inštitúcií, záujmových združení, jednotlivcov a podnikateľských subjektov, ktoré za hodnotené obdobie výrazne prispeli k rozvoju mestskej kultúry, šíreniu dobrého mena mesta, či jeho reprezentácií v zahraničí.

Autor: db Foto: Tomáš Hudcovič a nc

Populárne články