Connect with us

Samospráva

Zápisy detí do škôlok sa rozbehnú hneď po prázdninách

Published

on

Reklama

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany pre školský rok 2011-2012 sa uskutoční od 28. februára do 4.marca, vždy od 10.00 h do 16.30 h.

Miesto konania zápisu:

Reklama

MATERSKÁ ŠKOLA , STANIČNÁ 2, PIEŠŤANY

Elokovaná trieda, Zavretý kút 6, Piešťany

Reklama

MATERSKÁ ŠKOLA , RUŽOVÁ 2, PIEŠŤANY

Elokovaná trieda, A. Dubčeka 11, Piešťany

MATERSKÁ ŠKOLA , VALOVA 40, PIEŠŤANY

Elokovaná trieda, Považská 1, Piešťany

Elokovaná trieda, Detvianska 46, Piešťany

MATERSKÁ ŠKOLA, 8.MÁJA 2, PIEŠŤANY

Elokovaná trieda, Scherera 40, Piešťan

Elokovaná trieda 8. mája 4, Piešťany

[singlepic id=10100 w=320 h=240 float=center]

Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok by mali byť zverejnené  na budove materskej školy. Spolu s miestom a termínom majú byť zverejnené aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy.

Viac informácií o tom čo jednotlivé škôlky a ich elokované triedy ponúkajú nájdete tu.

Populárne články