Connect with us

Samospráva

Poslanci schválili rozpočet, diskutovanou témou bolo aj parkovanie na Trajane

Published

on

Reklama
Reklama

Prvé tohtoročné riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany sa uskutočnilo vo štvrtok 17. februára. Najdôležitejším bodom rokovania bolo schválenie rozpočtu mesta Piešťany a mestských organizácií. Rozpočty Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany, Mestskej knižnice mesta Piešťany a Služieb mesta Piešťany boli schválené bez väčších diskusií. O rozpočte mesta debatovali poslanci podstatne dlhšie.

[singlepic id=9928 w=320 h=240 float=right]Nezávislý poslanec Marián Urbánek (NEKA) navrhol hneď v úvode diskusie, aby poslanci zahodili tlačené podklady pre rokovanie zastupiteľstva a prešli podobne ako iné samosprávy k používaniu notebookov a distribúcii materiálov v elektronickej forme. Navrhol nákup 25 notebookov po 500 eur s tým, že presne definoval, kde by bolo možné upraviť rozpočet v položke týkajúcej sa poslaneckého zboru a v položke reprezentácie mesta. Ich krátením chcel získať prostriedky na nákup výpočtovej techniky. Poslanci síce tento návrh neschválili, ale nezavrhli ho úplne. Vraj ho však treba predrokovať a pripraviť, tak aby bol realizovateľný. Poslanec Jozef Beňačka (NEKA) upozornil, že už jestvuje analýza tejto témy a treba ju využiť.

Poslanec Jozef Chudý (SMER-SD) mal viaceré pripomienky k nereálnosti predpokladov príjmov v rozpočte, k čomu predniesol rozsiahlu analýzu. Skonštatoval tiež, že sa veľmi málo finančných prostriedkov investuje do rekonštrukcie komunikácií. Predpokladá, že ak by sa do opráv cestnej siete v Piešťanoch investovalo cez milión eur ročne, bolo by možné ich uskutočniť za 26 rokov.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sR26HSzs-_U[/youtube]Poslanci rozoberali taktiež či platiť za priame prenosy a archivovanie rokovaní MsZ prostredníctvom www.infonet.tv. Padli viaceré názory za i proti. Napokon sa rozhodli, že prenosy bude naďalej zabezpečovať a archivovať spoločnosť infonet.tv.

Reklama

Poslankyňa Iveta Babičová (SDKÚ-DS), navrhla, aby sa zmenilo zadanie realizácie množstva parkovacích miest z 20 na 50 na ploche bývalého Impaka. Prostriedky 99 582 eur na uskutočnenie toto projektu boli zahrnuté do rozpočtu. Podľa jej informácií, ak sa spraví súťaž na tento zámer, mal by byť objem financií dostatočný aj na päťdesiat parkovacích miest. Podľa poslankyne Jany Bartošovej (SDKÚ-DS) 50 miest situáciu s parkovaním na Trajane nevyrieši, ale určite pomôže.

Parkovanie na Trajane sa spomínalo aj v ďalších bodoch rokovania, keď poslanci navrhovali rôzne riešenia. V rozpočte pre tento rok schválili 2600 eur ma štúdiu parkovacích miest na sídliskách Adam Trajan a Juh. Poslankyňa Eva Wernerová (NEKA) navrhovala preverenie možnosti realizácie parkovania popri železničnej trati a prieskum verejnej mienky k téme parkovania na Trajane. Potom ako z úst primátora padla informácia, že všetky tieto návrhy bude možné riešiť vrámci plánovanej štúdie a zmeny územného plánu, poslankyňa svoj návrh stiahla s tým, že ho predloží vrámci týchto aktivít. Podobne spravila poslankyňa Mária Beňová (SMER-SD), ktorá rozoberala možnosť poskytnúť mestský pozemok na realizáciu parkovacieho domu.

Poslanci schválili s pripomienkami vyrovnaný rozpočet v celkovom objeme 30 576 289 eur.

O ďalších výsledkoch rokovania vás budeme informovať v nasledujúcich materiáloch.

[nggallery id=485]

Autor: ht Foto: Tomáš Hudcovič – hugophoto agency

Populárne články