Connect with us

PR Články

Trnavský samosprávny kraj vyčlenil až pol milióna eur na podporu regionálneho rozvoja

Published

on

Reklama

Nová grantová výzva sa zameriava na rozvoj regiónu v oblasti cestovného ruchu, podnikateľských aktivít či propagáciu regionálnych produktov. Žiadateľmi o poskytnutie dotácie v rámci výzvy môžu byť miestne akčné skupiny, oblastné organizácie cestovného ruchu, združenia právnických osôb, občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré majú sídlo alebo pôsobia na území Trnavského kraja. Minimálna výška dotácie je 3000 EUR a maximálna 50 000 EUR.

Reklama

V roku 2019 bolo celkovo doručených 46 žiadostí o dotáciu, z toho bolo podporených 21 projektov. V rámci finančnej podpory Trnavského samosprávneho kraja sa podarilo zatraktívniť územie kraja a prispieť tak k rozvoju cestovného ruchu.

Vďaka poskytnutej dotácii bol napríklad zrekonštruovaný priestor Trnavského informačného centra, bol zakúpený nábytok a interaktívne panely na účely prezentácie regiónu. Ďalej bol zatraktívnený rekreačný areál Kunovskej priehrady rekonštrukciou lodenice a nákupom kajakov a športových potrieb.

Reklama

V historických priestoroch žrebčína v Kopčanoch bolo vytvorené návštevnícke centrum, ktoré bude využívané na organizáciu podujatí a prezentačných akcií. V členských obciach Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda boli vybudované detské ihriská a workoutové parky, ktoré vytvorili možnosti pre rekreačné a pohybové aktivity pre obyvateľov ale i návštevníkov kraja.

V obciach Združenia obcí mestskej oblasti Trnava a Združenia obcí pod Inovcom sa vybudovala sieť náučných chodníkov. V rámci dotácie sa zrekonštruovala časť kaštieľa v Jablonici, bol urobený archeologický výskum na hrade Korlátko a Dobrá voda.

Do regiónu Žitný ostrov boli zakúpené informačno-komunikačné totemy, ktoré sú umiestnené v najnavštevovanejších športových a voľnočasových rezortoch územia. V rámci podpory propagácie regionálnych produktov bolo podporené vytvorenie a registrácia regionálnej značky Piešťansko.

Vaše  žiadosti o dotáciu môžete podávať do 16.03.2020 cez  elektronický formulár nachádzajúci sa na našej webovej stránke. Výzvu nájdete tu: https://www.trnava-vuc.sk/data/att/17312.pdf.

PR

Populárne články