Connect with us

PR Články

Spojená škola Rakovice hľadá učiteľa, alebo učiteľku cestovného ruchu

Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice prijme do zamestnania učiteľa/učiteľku cestovného ruchu.

Published

on

Reklama
Reklama

Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice prijme do zamestnania učiteľa/učiteľku cestovného ruchu.

Miesto výkonu práce:
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, organizačná zložka SOŠ RR Rakovice

Termín nástupu:
01. 09. 2022

Rozsah úväzku:
100%

Reklama

Mzda:
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore cestovný ruch v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z.
plnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle Zákona č. 138/2019 Z .z. v znení neskorších predpisov

Pracovná náplň:
vyučovanie cestovného ruchu, animačných služieb, sprievodcovských služieb, geografie cestovného ruchu

Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do zamestnania
štruktúrovaný profesijný životopis
doklady o vzdelaní
súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 18/2018 Z. z.

Dátum a miesto podania žiadosti:
Termín podania: do 19. 08. 2022

Adresa podania:
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice
E-mail: sos.rakovice@zupa-tt.sk
Tel.: 033 7796108

PR

Populárne články