Connect with us

PR Články

Spojená škola ponúka na prenájom viaceré priestory

Prenajímateľ Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice má zámer prenechať do nájmu nasledovné priestory:

Published

on

Reklama
Reklama

 

1. Betónová plocha o výmere 200 m2 – minimálna cena 1,50 €/1 m2 bez DPH za rok a
nebytové priestory o výmere 40 m2 – minimálna cena 8,50 €/1 m2 bez DPH za rok bez inžinierskych sietí – kúrenie a voda, je tam zavedená len elektrina.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Uvedené priestory je možné prenajať od 01.07.2022.

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „ Prenájom plochy a skladu “ v lehote do 16.06.2022 do 10.00 hod. na adresu: Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, 922 08 Rakovice. Kontaktná osoba: Ing. Mária Múdra, č.t. 0903447094.

Reklama

2. Betónová plocha na parkovanie o výmere 50 m2 – minimálna cena 7,50 €/1 m2 bez DPH za rok

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Uvedené priestory je možné prenajať od 01.07.2022.

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „ Prenájom plochy na parkovanie “ v lehote do 16.06.2022 do 10.00 hod. na adresu: Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, 922 08 Rakovice. Kontaktná osoba: Ing. Mária Múdra, č.t. 0903447094.

PR

Populárne články