Úvod Novinky Škola v Rakoviciach ponúka do nájmu sklady a kacelárske priestory

Škola v Rakoviciach ponúka do nájmu sklady a kacelárske priestory

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Spojená škola, Rakovice 25,Rakovice , ako správca majetku TTSK dáva do prenájmu nasledovné nebytové priestory:

1. Sklad s.č Minecraft Pokemon Mode. 156 celková rozloha 357 m2 – plechová hala/min.cena 8,50 €/m2 bez DPH za rok , názov „Prenájom priestorov skladu hala“

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

2. Kancelárske priestory s.č Graph eq download. 25 – zasadačka celková rozloha 99,92 m2 min.cena 10,00 €/m2 bez DPH za rok, názov „Prenájom kancelárskych priestorov“

3. Sklad s.č 삼성 증권 hts 다운로드. 162 celková rozloha 348 m2 – plechová hala v parku /min.cena 8,50 €/m2 bez DPH za rok, názov „Prenájom skladu“

4. Sklad s.č. 158 celková rozloha 70 m2 + betónová plocha 20 m2/ min.cena 8,50 €/m2 bez DPH za rok, názov „Prenájom priestorov sklad+ plocha

doba nájmu

Nájomnú zmluvu je možné  uzatvoriť na  dobu určitú od 01.01.2022 do 31.12.2023 centos 6.8 iso 다운로드.

Cenové ponuky je možné podávať v písomnej podobe, v zatvorenej obálke označenej  názvom podľa zoznamu v lehote do 16.11.2021 do 10,00 hod ibis paint. od zverejnenia inzerátu na adresu: Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice.

Telefonický kontakt 0903447094. Kontaktná osoba Ing. Mária Múdra.

PR

REKLAMA