Connect with us

História

Pamätihodnosti mesta: Vojenský kúpeľný ústav s vilou Izabela

Published

on

Reklama
Reklama

Do zoznamu nehnuteľných pamätihodností mesta Piešťany bol v roku 2009 zapísaný aj Vojenský kúpeľný ústav s vilou Izabela. Vybudovali v roku 1863 z podnetu kúpeľného lekára  F.E. Scherera. Architekt, ktorý budovy navrhoval nie je známy, pretože stavba vznikla podľa anonymného projektu. Slúžil ubytovaniu a stravovaniu kúpeľných pacientov z radov príslušníkov armády a v roku 1908-1909 bola dobudovaná solitérna vila Izabela. V súčasnosti je toto kúpeľné zariadenie najvýznamnejším na mestskej strane Váhu.

IMG_2615_resize

František Ferdinand Ernest Scherer bol lekár, balneológ a priekopník zavádzania moderných lekárskych metód do kúpeľníctva. Vyštudoval medicínu a farmáciu vo Viedni. Po dvojročnej chirurgickej praxi sa v roku 1828 usadil v Piešťanoch, kde sa stal vôbec prvým kúpeľným lekárom. Zaviedol vedecký prístup do kúpeľnej liečby a v roku 1863 založil Vojenský kúpeľný ústav v Piešťanoch, na ktorého vybudovanie prispel pozemkom a 4000 zlatými. Ústav vznikol v spolupráci s arcivojvodom Albrechtom Habsburským, ktorý inicioval založenie dobročinnej lotérie. Jej výťažok spolu s darmi pozemkov grófom Erdödym umožnil výstavbu hlavnej budovy. F. E. Scherer bol v zariadení vedúcim lekárom a za jeho starostlivosť o vojakov ho ocenili vysokými vyznamenaniami. Svoje znalosti a postrehy z kúpeľnej liečby zhŕňa v publikácii Die heissen Quellen und Bäder zu Pöstény in Ungarn vydanej roku 1837 v Lipsku. Život ukončil samovraždou kvôli zákernej chorobe a pochovaný je na cintoríne na Bratislavskej ceste.

IMG_2618_resizeIMG_2621_resize

Reklama

Pôvodnú, v slohovom výraze historizujúcu budovu postavili uprostred pozemku, čo dovoľovalo rozširovať kapacitu zariadenia dostavbami. V rokoch 1908 – 1909 vybudovali solitérnu budovu Izabela a na prelome 20. a 21. storočia doplnili rozsah poskytovaných služieb o balneoterapeutickú prevádzku, vrátane bazénov vytvorených podľa návrhu architekta Norberta Šmondrka, čo urobilo vojenský kúpeľný ústav nezávislým na službách balneoterapeutických zariadení na Kúpeľnom ostrove.

IMG_2588_resizeIMG_2583_resize

IMG_2639_resizeIMG_2642_resize

Vsúčasnosti zariadenie nesie názov Hotel Granit – Kúpeľný ústav F.E.Scherera a poskytuje liečbu všetkých foriem zápalových a degeneratívnych reumatických chorôb, funkčných porúch chrbtice, poúrazových stavov a stavov po ortopedických operáciach. Okrem samotnej liečby uvedených ochorení sa Kúpeľný ústav Piešťany venuje aj prevencii a regenerácii a všetky kúpeľno-liečebné procedúry je možné absolvovať aj ambulantne.

IMG_2581_resize

-lt/Zdroj: Revue Piešťany, ročník XLVII, Kultúrno-spoločenský štvrťročník. Mesto Piešťany, Šéfredaktor: Kornel Duffek, Redakčná rada: Ing. M. Galová, K. Duffek, PhDr. V. Krupa, Mgr. D. Moretová, Mgr. J. Obertová; Dátum vydania: 24. 05. 2011 Revue Piešťany, Hotel Granit – Kúpeľný ústav F. E. Scherera Piešťany/Foto: lt-

Populárne články