Connect with us

Adriana Drahovská

Blog Adriany Drahovskej: S otvorením sezóny sú respondenti spokojní tak pol na pol

Published

on

Reklama
Reklama

Hoci za oknami je práve upršaný február, organizátori podujatí vedia, že na ich prípravu potrebujú minimálne pár mesiacov (ak nie rok), aby všetko klapalo, ako má. Aj preto som ako poslankyňa požiadala na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva, aby čo najskôr zasadla pracovná komisia na prípravu Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny. A na pripomenutie, ako vnímajú jej program niektorí návštevníci, Vám v tomto blogu prinášam výsledky ankety, ktorú sme organizovali za klub Spoločne pre Piešťany minulý rok. Oslovila som formou blogu vtedy aj čitateľov PNiek s prosbou o vyplnenie nasledovného formulára. 

ObrazokNápadov a námetov mali účastníci hodne, dokonca viac, ako sa vmestí do tohto blogu, preto sa s Vami o ne podelím na pokračovanie. No podľa celkového výsledku sa zdá, že Piešťanci zmeny príliš nemusia a súčasná podoba Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny (sprievod, vystúpenia kapiel…) im v podstate vyhovuje, aj keď spokojní sú respondentni len približne pol na pol.

 

Takže nech sa páči zopár úvodných údajov:

Reklama

Ankety Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny sa zúčastnilo 88 respondentov. Papierové hárky vyplnilo 59 účastníkov, elektronicky 29. Z celkového počtu bolo 34 mužov54 žien vo veku od 14 do 78 rokov.

Graf3
Graf podla vekuVekové rozpätie
: vek od 14 do 30 uviedlo 14 respondentov, od  31-50 ich bolo 28, najviac účastníkov až 44 patrilo do vekovej skupiny od 51 do 75, dvaja uviedli vek nad 76.

Graf vzdelanie

VŠ vzdelanie vyplnilo 40 repondentov, so SŠ vzdelaním ich bolo 34, stredné odborné uviedlo 13 respondentov, jeden základné.

Podľa ekonomickej aktivity najviac responentov boli zamestnaní ľudia.

Graf ekonomicka aktivita

Bydlisko:

Iné:  Veľké Orvište, Banka, Martin, Krakovany, Prievidza, Nového Mesto nad Váhom, Báhoň, 12 km od Piešťan, Maršová.

graf podľa bydliskaSpokojnosť s programom: Percentuálne sú s programom spokojní účastníci celkovo na 58,4 %. Nevie: 1 Neuviedli: 3.

graf spokojnost

K výške nákladov na jedného obyvateľa sa vyjadrili takto:

33 nevie, 15 považuje za adekvátnu výšku 1 euro na obyvateľa, menej ako jedno euro uviedlo 19, z toho desiati si myslia, že by stačilo 0,50 €. Ostatní vyplnili rôzne sumy od 1,5 € až po 30 €. Traja respondenti navrhujú, aby sa na nákladoch podieľali aj kúpele. V priemere nám vyšla suma 1,19 € na obyvateľa.

graf suma

Za zachovanie sprievodu sa vyjadrilo až 78,5 % respondentov.

Niektorí mali takéto výhrady: mal by zostať, ale v inej podobe (5), traja – nemal by vyzerať na prvého mája, jeden by uvítal kratšiu trasu, jeden tvrdí, že by v ňom nemali byť detí a jeden je za len v prípade, že účasť je dobrovoľná.

grafNa otázku, ktorú časť programu považujú za najzaujímavejšiu, odpovedali respondenti najčastejšie: sprievod, poobedný a večerný program, krstenie prameňov, vystúpenie detí, ZUŠ-ky, výstava, folklórne slávnosti, stánky, mažoretky, Duo Kamélie, Sisa Sklovská, Smatanová, Hex, dračie lode, nič, všetko, všetko spolu.

Za najmenej zaujímavé  považovali respondenti: prejavy a príhovory, prezentáciu sprievodu, dlhé čakanie na sprievod, dychovky, playback, prejav moderátorky, výstavu kaktusov, večerné vystúpenie, sprievod, piesne v angličtine, vystúpenie pod pódiom, brušné tance, kapely, Afrodité, poetické pásmo, Duo Kamélie, folklór, všetko, nič, neviem.

Na otázku Čo im v programe chýba? neodpovedalo osem respondentov, traja odpovedali neviem a traja nič.

Čo chýba ostatným jednotlivým respondentom:

 • Mimoriadnosť
 • všetko ostatné
 • dvojdňový program
 • väčšia účasť obyvateľov PN
 • ohňostroj
 • recitácia, zabávač, umelecký program, aby sa neopakovali tie isté skupiny každý rok
 • účasť partnerských miest
 • prehliadka hotela Slovan, folklór
 • športové aktivity pre mládež
 • viac slovenskej hudby
 • viac aktivít na Winterovej ulici
 • viac slov, muziky,
 • profesionalita (traja)
 • zahraničný hosť, napr. z partnerských mies
 • kúpeľné a rekreačné aktivity mesta
 • súťaže a športové aktivity
 • väčšia propagácia a lepšie zabezpečenie odpadkových košov, ktoré tento rok veľmi chýbali
 • miesto pre návštevníkov, strieška
 • country kapely, plynulý priebeh sprievodu, menšie medzery
 • Povoja, viac zapojiť deti
 • viac voda – zapojiť kúpele, je to sezóna, propagácia, procedúry,
 • workshopy, pásmo k histórii Piešťan (hlavne pre hostí)
 • informovanosť, väčšia prezentácia mesta Piešťany – kvôli turistom, ktorých je pri OLKS mnoho – stánky, propagovanie mesta
 • fantázia organizátorov pri tvorbe: sprievodu, oficiálneho programu, odpoludňajšieho programu
 • ľudové hudby slovenské, moravské, ktoré vždy vedeli urobiť dobrú náladu, viac stanovíšť počas celého dňa
 • atrakcie zaujímavosti – napríklad stvárnenie historických udalostí Piešťan v uliciach mesta a podobne, chýbajú kúpele ako také
 • kvalita jednotlivých predstavení, momentálne sme na úrovni lokálnej šlágerparády moderovanej naivnou blondýnou
 • interaktivita – zapojenie návštevníkov do diania – ponuka zážitkov nielen pasívnych ale aj aktívnych
 • rôznorodosť, viac spolupatričnosti, menej okázalosti a viac zapájať umelecké a športové krúžky z Piešťan
 • viac priestorov, kde je tieň
 • súťaže, deti a aj dospelí, zapojenie obyvateľov do programu
 • bezplatné akcie, súťaže pre deti, menej účinkujúcich ale kvalitnejších, vystúpenia, ktoré by zaujali aj mladších – nejaké zaujímavé skupiny – trebárs aj nejaký hosť, aspoň z Čiech, ak by to bolo finančne možné,
 • vystúpenie piešťanskej skupiny Slniečko
 • súťaže pre malé deti, alebo nejaký interaktívny program
 • pútače, maskoty, rozdávanie darčekových predmetov, profesionálni zabávači medzi ľuďmi, resp. aj v sprievode,
 • viac atrakcií pre deti, prezentácia miestnych obchodov a firiem s ochutnávkou zdarma, prípadne predstavením svojej výroby
 • asi pred dvomi rokmi robili predstavenie študenti VŠMU, to bolo pekné.

Najviac sa naši respondenti rozpísali v poslednom bode, kde mali dať Návrhy na zmenu. Ich naozaj kreatívne námety Vám predstavím budúci týždeň. (Za kvalitu grafov sa týmto ospravedlňujem, ide o premiéru :-)).

Adriana Drahovská, ilustr. foto: archív PNky

Populárne články