Úvod Kultúra Balneologické múzeum bojuje s nedostatkom priestorov. Podarilo sa mu rozšíriť depozity

Balneologické múzeum bojuje s nedostatkom priestorov. Podarilo sa mu rozšíriť depozity

REKLAMA

Balneologické múzeum Imricha Wintera bude mať o mesiac 91 rokov. Múzeum a jeho zanietení pracovníci za roky svojej činnosti nazbierali množstvo vzácnych predmetov, ktoré sa nezmestia do výstavných expozícií a treba ich uchovať v depozitoch gta 5 다운로드. Múzeum malo a aj v súčasnosti má veľké priestorové problémy. Nemá vlastnú budovu, je situované v časti budovy Kúpeľnej dvorany, pričom tieto priestory sú už nedostatočné a v budove tzv 전철노선표 다운로드. Vily dr. Lisku, čo je však len veľký rodinný dom z 30. rokov 20. storočia.

Nedostatok priestorov, okrem iných vecí, vyvoláva problém ako adekvátne uložiť nevystavené zbierkové predmety Download 12 Secret Juju. V roku 2016 sa podarilo vybudovať depozitárny priestor na uloženie veľkorozmerných predmetov, kamenných architektonických článkov, artefaktov súvisiacich s dejinami architektúry a iných Pentastom Taiwan server download.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi
Knebl

„Z rozpočtu múzea bol financovaný bezpečnostný systém, ďalšie zabezpečenie a vybavenie depozitárnych priestorov sme realizovali aj vďaka podpore Fondu na podporu umenia wechat pc버전 다운로드. V decembri roku 2017 sa múzeu podarilo získať a adaptovať priestory v objekte – hlavnom sídle múzea na depozitárne priestory. Ako ďalší naliehavý krok nás čakalo vybaviť depozitárne priestory účelovým a účelným mobiliárom prispôsobeným konkrétnym súborom zbierkových predmetov, ktoré v nich mali byť uložené Monster Hunter. Vďaka finančnej podpore poskytnutej z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia v roku 2018 sa podarilo úpravu priestorov dokončiť a vybaviť ich špecializovaným mobiliárom na uloženie rôznych druhov zbierkových predmetov – regálmi a policami na uloženie obrazov a plastík z historickej zbierky múzea, kovovými regálmi na uloženie archeologických nálezov zo zbierky histórie, kovovými skriňami na uloženie listín a grafík zo zbierky staršej histórie,“ približuje aktuálnu situáciu riaditeľ múzea Vladimír Krupa Mount & Blade ne mode.

Nové priestory sú monitorované

Na mieru bola zhotovená skriňová zostava na uloženie odevných súčastí a textílií zbierky staršej histórie a skriňové systémy na uloženie odevov, odevných súčiastok a textílií zo zbierky etnografie I'm a natural personed the prequel. „Zakúpili sme kvalitné elektronické vlhkomery a teplomery, ktoré pomáhajú monitorovať vlhkostné a teplotné pomery v depozitároch. Poskytnutý grant nám pomohol riešiť mimoriadne naliehavú situáciu, nakoľko uloženie nevystavených zbierkových predmetov fondov histórie a národopisu už bolo pomerne kritické 진격의거인 2기 1화 다운로드. Nasledovalo presťahovanie zbierkových predmetov do depozitárnych priestorov, ich ukladanie a kontrola. Budeme pokračovať v dôkladnej kontrole a analyzovaní stavu jednotlivých predmetov a vypracovaní súpisu tých, ktoré sa budú postupne reštaurovať Production 101 Season 2 Episode 1. Vďaka získaniu grantu z Fondu na podporu umenia v roku 2018 a s podporou zriaďovateľa – Trnavského samosprávneho kraja, ktorý pomohol projekt dofinancovať sa podarilo projekt úspešne dokončiť,“ teší sa V. Krupa.

Nové uloženie zbierkových predmetov je veľkým prínosom pre ich ďalšie zachovanie. Mnohé z nich boli zreštaurované a ich nové oveľa vhodnejšie uloženie pomôže zachovať ich v dobrom stave a zabrániť ich zbytočnej degradácii. Je to mimoriadne dôležité najmä pri odevoch a ich súčastiach, pri obrazoch, predmetoch z papiera ale i pri tých ostatných. Ich zachovanie v dobrom stave umožní v prítomnosti i v budúcnosti sprístupňovať ich prostredníctvom prezentačných aktivít širokej verejnosti – laickej i odbornej.

Zdroj a foto: Balneologické múzeum Imricha Wintera

REKLAMA